8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi Ders Defteri

DERS – 01: 20 yy Başında Osmanlı Devleti DERS – 02: Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Fikir Akımları DERS – 03: Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi’nde Eğitim ve Fikir Hayatının Gelişimi DERS – 04: Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı DERS – 05: Ülkeler Arası Bloklaşmalar ve I Dünya Savaşı’nın Nedenleri DERS – 06: Osmanlı Devleti I Dünya Savaşı’nda DERS – 07: I Dünya Savaşıının Sonuçları DERS – 08: Mondros Ateşkes Antlaşmasına Tepkiler, Cemiyetler ve Kuvayı Milliye DERS – 09: Milli Mücadeleye Hazırlık Havza ve Amasya Genelgeleri ile Erzurum ve Sivas Kongereleri’nin Sonuçları ile Millî Mücadelede Basın DERS – 10: Amasya Görüşmeleri, Temsil Heyeti’nin Ankaraya Gelmesi, Misak-ı Milli Kararları ve TBMM’nin Açılması DERS – 11: TBMM İsyanlara Karşı, Sevr Antlaşmasına Tepkiler DERS – 12: Doğru Cephesi - Güney Cephesi DERS – 13: Düzenli Ordunun Kurulması, I İnönü Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler DERS – 14: II İnönü Savaşı ve Kütahya Eskişehir Savaşları Sonrasındaki Gelişmeler DERS – 15: Sakarya Meydan Muharebesi, Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Mudanya Ateşkes Antlaşması DERS – 16: Lozan Barış Antlaşması ve Sonuçları ile Milli Mücadele Döneminde Sanat ve Edebiyat DERS – 17: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Halkçılık DERS – 18: Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık DERS – 19: Çağdaşlaşan Türkiye’de Siyasi Alandaki İnkılaplar DERS – 20: Çağdaşlaşan Türkiye’de Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar DERS – 21: Çağdaşlaşan Türkiye’de Toplumsal Alandaki İnkılaplar DERS – 22: Çağdaşlaşan Türkiye’de Ekonomik ve Sağlık Alanındaki İnkılaplar DERS – 23: Çağdaşlaşan Türkiye’de İnkılapların Amaçları ve Esasları DERS – 24: Demokratikleşme Yolunda Adımlar DERS – 25: Cumhuriyet’in İlk Yılları DERS – 26: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Esasları DERS – 27: Atatürk Dönemi’nde Türk Dış Politikasında Yaşanan Olaylar DERS – 28: Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü Dönemi’nde Gelişmeler DERS – 29: Denge Siyaseti; II Dünya Savaşı ve Sonuçları DERS – 30: Demokrasi Yolunda Türkiye
DERS – 01: 20 yy Başında Osmanlı Devleti - Test 1 - Sayfa 11 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 02: Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Fikir Akımları - Test 1 - Sayfa 16 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 03: Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi’nde Eğitim ve Fikir Hayatının Gelişimi - Test 1 - Sayfa 24 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 04: Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı - Test 1 - Sayfa 33 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 05: Ülkeler Arası Bloklaşmalar ve I Dünya Savaşı’nın Nedenleri - Test 1 - Sayfa 38 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 06: Osmanlı Devleti I Dünya Savaşı’nda - Test 1 - Sayfa 50 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 07: I Dünya Savaşıının Sonuçları - Test 1 - Sayfa 59 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 08: Mondros Ateşkes Antlaşmasına Tepkiler, Cemiyetler ve Kuvayı Milliye - Test 1 - Sayfa 71 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 09: Milli Mücadeleye Hazırlık Havza ve Amasya Genelgeleri ile Erzurum ve Sivas Kongereleri’nin Sonuçları ile Millî Mücadelede Basın - Test 1 - Sayfa 85 Cevap Anahtarı Optik İndir
DERS – 09: Milli Mücadeleye Hazırlık Havza ve Amasya Genelgeleri ile Erzurum ve Sivas Kongereleri’nin Sonuçları ile Millî Mücadelede Basın - Test 2 - Sayfa 87 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 10: Amasya Görüşmeleri, Temsil Heyeti’nin Ankaraya Gelmesi, Misak-ı Milli Kararları ve TBMM’nin Açılması - Test 1 - Sayfa 97 Cevap Anahtarı Optik İndir
DERS – 10: Amasya Görüşmeleri, Temsil Heyeti’nin Ankaraya Gelmesi, Misak-ı Milli Kararları ve TBMM’nin Açılması - Test 2 - Sayfa 99 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 11: TBMM İsyanlara Karşı, Sevr Antlaşmasına Tepkiler - Test 1 - Sayfa 109 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 12: Doğru Cephesi - Güney Cephesi - Test 1 - Sayfa 117 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 13: Düzenli Ordunun Kurulması, I İnönü Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler - Test 1 - Sayfa 125 Cevap Anahtarı Optik İndir
DERS – 13: Düzenli Ordunun Kurulması, I İnönü Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler - Test 2 - Sayfa 127 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 14: II İnönü Savaşı ve Kütahya Eskişehir Savaşları Sonrasındaki Gelişmeler - Test 1 - Sayfa 134 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 15: Sakarya Meydan Muharebesi, Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Mudanya Ateşkes Antlaşması - Test 1 - Sayfa 143 Cevap Anahtarı Optik İndir
DERS – 15: Sakarya Meydan Muharebesi, Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Mudanya Ateşkes Antlaşması - Test 2 - Sayfa 145 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 16: Lozan Barış Antlaşması ve Sonuçları ile Milli Mücadele Döneminde Sanat ve Edebiyat - Test 1 - Sayfa 154 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 17: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Halkçılık - Test 1 - Sayfa 163 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 18: Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık - Test 1 - Sayfa 170 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 19: Çağdaşlaşan Türkiye’de Siyasi Alandaki İnkılaplar - Test 1 - Sayfa 182 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 20: Çağdaşlaşan Türkiye’de Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar - Test 1 - Sayfa 195 Cevap Anahtarı Optik İndir
DERS – 20: Çağdaşlaşan Türkiye’de Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar - Test 2 - Sayfa 197 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 21: Çağdaşlaşan Türkiye’de Toplumsal Alandaki İnkılaplar - Test 1 - Sayfa 205 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 22: Çağdaşlaşan Türkiye’de Ekonomik ve Sağlık Alanındaki İnkılaplar - Test 1 - Sayfa 215 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 23: Çağdaşlaşan Türkiye’de İnkılapların Amaçları ve Esasları - Test 1 - Sayfa 223 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 24: Demokratikleşme Yolunda Adımlar - Test 1 - Sayfa 231 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 25: Cumhuriyet’in İlk Yılları - Test 1 - Sayfa 237 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 26: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Esasları - Test 1 - Sayfa 242 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 27: Atatürk Dönemi’nde Türk Dış Politikasında Yaşanan Olaylar - Test 1 - Sayfa 253 Cevap Anahtarı Optik İndir
DERS – 27: Atatürk Dönemi’nde Türk Dış Politikasında Yaşanan Olaylar - Test 2 - Sayfa 255 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 28: Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü Dönemi’nde Gelişmeler - Test 1 - Sayfa 263 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 29: Denge Siyaseti; II Dünya Savaşı ve Sonuçları - Test 1 - Sayfa 271 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DERS – 30: Demokrasi Yolunda Türkiye - Test 1 - Sayfa 277 Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

bilgi@isabet.com.tr