Ortaokul Paragraf Dünyası

Test – 01 Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce t 1. Edebiyat dergileri, edebiyat ortamı hakkın- 3. Edebiyat, karmaşık şeylere bulaştığında,[ Sayfa 14 ] Cevap Anahtarı
Test – 02 Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce t 1. 3. Gül, gülgiller familyasının Rosa cinsinden[ Sayfa 16 ] Cevap Anahtarı
Test – 03 Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce t 1. Tabiatta bulunan bütün böcek türleri ha- 3. Kültür, bir toplumun sahip olduğu maddi ve[ Sayfa 18 ] Cevap Anahtarı
Test – 04 Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce t 1. Senden önce gelip geçmişlere eğileceksin. 3. Her insan, öncelikle toplum içinde yaşa-[ Sayfa 20 ] Cevap Anahtarı
Test – 05 Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce t 1. Müzik incelik ister, esneklik ister, duyarlılık 3. Düşünüyorum da bir şair, olanaklarını[ Sayfa 22 ] Cevap Anahtarı
Test – 06 Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce t 1. Keçi boynuzunun içerisinde bulunan lif ve 3. Bebeğe bakan biri onun gözündeki canlı-[ Sayfa 24 ] Cevap Anahtarı
Test – 07 Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce t 1. Dünyada yalnız iki tane bulunan posta 3. Koşulsuz sevdiğiniz, sevginizi hissettirdi-[ Sayfa 26 ] Cevap Anahtarı
Test – 08 Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce t 1. Bize yazarın ne demek istediğini aktaran 3. Çocukluğum olmadı benim. Çocukluğu ol-[ Sayfa 28 ] Cevap Anahtarı
Test – 09 Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce t 1. “Acaba herkes sadece içinden geçenleri 3. En tehlikeli stres, ufacık bir keski gibi be-[ Sayfa 30 ] Cevap Anahtarı
Test – 10 Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce t 1. Bozulmamış bir orman ekosisteminde çok 3. Artık çoğu ansiklopedi firmaları birer bi-[ Sayfa 32 ] Cevap Anahtarı
Test – 11 Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce t 1. Yazı yazmak ve yazdıklarını hedef kitleye 3. Yaşanılan yeni teknolojik gelişmeler, çok[ Sayfa 34 ] Cevap Anahtarı
Test – 12 Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce t 1. Bir şair, belirli bir düzeye ulaştıktan sonra 3. Yazar, kahramanlarını canlı ve yaşar kıl-[ Sayfa 36 ] Cevap Anahtarı
Karma Test - 1 t 1. Türkiye’nin hemen her tarafında yetişen 3. Romanda bir olayı ele aldınız, kendi hayat[ Sayfa 38 ] Cevap Anahtarı
Karma Test - 2 t 1. Sanatın amacı, kişinin düşüncesini ve du- 3. Hayat, tabloya sığdırmak zorunda olduğu-[ Sayfa 42 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Test – 01 Paragrafta Yardımcı Düşünce t 1. Leonardo da Vinci, 1452 ile 1519 yılları 3. Günümüzde parçacık fiziği deneyleri ya-[ Sayfa 52 ] Cevap Anahtarı
Test – 02 Paragrafta Yardımcı Düşünce t 1. Bedensel engelli olan basketbolcuların 3. Çekül bir ipin ucundan sarkan, genellikle[ Sayfa 54 ] Cevap Anahtarı
Test – 03 Paragrafta Yardımcı Düşünce t 1. Hayal hayal oldu karşımda dağlar 3. Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar bit-[ Sayfa 56 ] Cevap Anahtarı
Test – 04 Paragrafta Yardımcı Düşünce t 1. Buz hokeyi her yaşta başlayabileceğin bir 3. Triatlon kelime anlamı olarak “üçlü spor”[ Sayfa 58 ] Cevap Anahtarı
Test – 05 Paragrafta Yardımcı Düşünce t 1. Otomobiller hayatımızı ne kadar kolay- 3. Dinozor oyuncaklarıyla oynuyorsunuz ya[ Sayfa 60 ] Cevap Anahtarı
Test – 06 Paragrafta Yardımcı Düşünce t 1. Bir kültürü incelemenin en iyi yolu nedir 3. Türkiye’deki bir nanoteknoloji firması,[ Sayfa 62 ] Cevap Anahtarı
Test – 07 Paragrafta Yardımcı Düşünce t 1. Enstrüman çalabilmeyi hangimiz istemeyiz 3. Otomobil kullanımının yaygınlaşması ve[ Sayfa 64 ] Cevap Anahtarı
Test – 08 Paragrafta Yardımcı Düşünce t 1. Trajedi türünün gayesi, insanları yıldıracak 3. Türk kahvesinin sunuluşu, eskiden gerçek[ Sayfa 66 ] Cevap Anahtarı
Test – 09 Paragrafta Yardımcı Düşünce t 1. Zaman, hızla akıp gitmekte. Ona ayak uy- 3. Doğru, karın doyurmaz doyurmasına ama[ Sayfa 68 ] Cevap Anahtarı
Test – 10 Paragrafta Yardımcı Düşünce t 1. Okuduğum Melih Cevdet Anday ile tanı- 3. Bir roman her şeyden önce sanatlı söy-[ Sayfa 70 ] Cevap Anahtarı
Test – 11 Paragrafta Yardımcı Düşünce t 1. Bu soruya iki türlü yanıt verilebilir: Birincisi, 3. Dilini kaybetmiş bir millet benliğini, de-[ Sayfa 72 ] Cevap Anahtarı
Test – 12 Paragrafta Yardımcı Düşünce t 1. Dünyaca ünlü altı şairin aşk şiirlerini okur- 3. Belki klasik bulacaksınız söylediklerimi[ Sayfa 74 ] Cevap Anahtarı
Karma Test - 1 t 1. Tarihten evvelki zamanlar için en önemli 3. Sanat, çıkarcı bazı çevreler tarafından ni-[ Sayfa 76 ] Cevap Anahtarı
Karma Test - 2 t 1. İnsan, zamanla yaşar ve onunla kavrar; 3. İnsanı değiştiren, dönüştüren, ona sorum-[ Sayfa 80 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Test – 01 Paragrafta Yapı t 1. I. Edison’un cevabı düşündürücüydü: “Hiç 3. (I) Yazarlar bizi, bize anlatırlar. (II) Onlar,[ Sayfa 100 ] Cevap Anahtarı
Test – 02 Paragrafta Yapı t 1. ... Fakat ben kahrolmuş, mahvolmuşum. Bir 3. I. Sanat, daha önce bahsettiğimiz varlık[ Sayfa 102 ] Cevap Anahtarı
Test – 03 Paragrafta Yapı t 1. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin ilk 3. Hayatta başarılı olmuş yaşlı bir adama[ Sayfa 104 ] Cevap Anahtarı
Test – 04 Paragrafta Yapı t 1. (I) Antarktika ve Arktika çok soğuk yerler 3. I. Bu dönemde Jules Verne, Denizler Al-[ Sayfa 106 ] Cevap Anahtarı
Test – 05 Paragrafta Yapı t 1. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin baş- 3. Elihu Burritt, kendini yetiştirme konusunda[ Sayfa 108 ] Cevap Anahtarı
Test – 06 Paragrafta Yapı t 1. Polonyalı meşhur piyanist Peberewski, 3. (I) Motorsikletlerin motoru vardır. (II) Bi-[ Sayfa 110 ] Cevap Anahtarı
Test – 07 Paragrafta Yapı t 1. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin ilk 3. Dağ, etrafından çok daha yüksek bir top-[ Sayfa 112 ] Cevap Anahtarı
Test – 08 Paragrafta Yapı t 1. (I) Havanın şekli yoktur. (II) Hava her 3. İnsanoğlunun tek başına yapabileceği işler[ Sayfa 114 ] Cevap Anahtarı
Test – 09 Paragrafta Yapı t 1. Köpek balığı, dinozorlar çağından beri de- 3. Aşağıdakilerden hangisi bir parçanın ilk[ Sayfa 116 ] Cevap Anahtarı
Test – 10 Paragrafta Yapı t 1. (I) Makineler, insanların işlerini kolay- 3. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın[ Sayfa 118 ] Cevap Anahtarı
Test – 11 Paragrafta Yapı t 1. ... İyot, vücudumuzdaki normal işleyişin 3. (I) İnsan olarak en temel ihtiyaçlarımızdan[ Sayfa 120 ] Cevap Anahtarı
Test – 12 Paragrafta Yapı t 1. (I) Timsahlar, kertenkeleler, kaplumbağa- 3. (I) Söz konusu karışım yaşam doludur. (II)[ Sayfa 122 ] Cevap Anahtarı
Karma Test - 1 t 1. Teknolojik değişme ve gelişmeler, dünya- 3. ... Ardından bu konu sınırlandırılır. Planla-[ Sayfa 124 ] Cevap Anahtarı
Karma Test - 2 t 1. I. Roman, içerik bakımından da türlere 3. I. Çok fakir bir aile, köy evinde baba ve[ Sayfa 128 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Test – 01 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları t 1. Peyk, bir gezegenin yörüngesinde yer alan 3. Yolculuğumuzun ikinci günündeyiz. Bura-[ Sayfa 142 ] Cevap Anahtarı
Test – 02 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları t 1. I. Ne güzel konuşuyordum eskiden. Bir 3. Kültür, bir toplumun yüzlerce hatta binler-[ Sayfa 144 ] Cevap Anahtarı
Test – 03 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları t 1. New York’a gelişimin hayatımda önem- 3. Felsefe, insanoğlunun tarih boyunca ilişki[ Sayfa 146 ] Cevap Anahtarı
Test – 04 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları t 1. Metrik sistem, metre denilen bir uzunluk 3. Flamingolar, başları suyun içindeyken bes-[ Sayfa 148 ] Cevap Anahtarı
Test – 05 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları t 1. Uyandığım zaman bütün yorgunluğum 3. Mimarlık, çağlar boyu ortaya çıkan fark-[ Sayfa 150 ] Cevap Anahtarı
Test – 06 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları t 1. Uyku sırasında gözler dinlenir, kaslar 3. Bir yazar olarak kalıcı eserler yazmaya[ Sayfa 152 ] Cevap Anahtarı
Test – 07 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları t 1. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman için- 3. Canlıları inceleyen biyologlar, kolaylık sağ-[ Sayfa 154 ] Cevap Anahtarı
Test – 08 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları t 1. Bulut, nem yüklü ılık hava gökyüzüne ulaş- 3. Safir, göz kamaştırıcı görünüme sahip bir[ Sayfa 156 ] Cevap Anahtarı
Test – 09 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları t 1. Adamın birisi, bir gün durup dururken kör 3. Herkesin ruhunda bir iç ses vardır. Bu ses,[ Sayfa 158 ] Cevap Anahtarı
Test – 10 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları t 1. Kara ve su kaplumbağaları çok görünür. 3. Bedri Rahmi Eyüboğlu 1911’de doğdu.[ Sayfa 160 ] Cevap Anahtarı
Test – 11 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları t 1. Optik illüzyon, gözlerimizin bize oynadığı 3. Kültürü oluşturan, insanı insan yapan tüm[ Sayfa 162 ] Cevap Anahtarı
Test – 12 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları t 1. Cahit Sıtkı Tarancı 1910’da doğdu. Gala- 3. Evet, severim gerçekçi edebiyatı, gerçek-[ Sayfa 164 ] Cevap Anahtarı
Karma Test - 1 t 1. Roma, İtalya’daki küçük bir krallıktan doğ- 3. Dogma, sözcük anlamı açısından belli ko-[ Sayfa 166 ] Cevap Anahtarı
Karma Test - 2 t 1. Sanat tarihi içinde var olan sanat akımları- 3. Şapkalı mantarlar; humuslu topraklarda,[ Sayfa 170 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Deneme – 01 Denemeler t 1. Doğada toprak, bitki örtüsü ve su akışı 3. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın[ Sayfa 176 ] Cevap Anahtarı
Deneme – 02 Denemeler t 1. Eylülün karanlık bir sabahı güneş henüz 3. (I) Âşık Veysel çiftçi bir ailenin çocuğu[ Sayfa 181 ] Cevap Anahtarı
Deneme – 03 Denemeler t 1. Konuşmalar genelde iki şekilde hazırlanır. 3. Plastiklerin pek çok farklı kullanım alanı[ Sayfa 186 ] Cevap Anahtarı
Deneme – 04 Denemeler t 1. 1912’de İngilizler Hindistan’ı işgal eder. 3. Sol arka ayağında beyaz benek olan boz[ Sayfa 191 ] Cevap Anahtarı
Deneme – 05 Denemeler t 1. Çoğu atomun, çeşitli elektron kabukları 3. (I) Küçük yaşlardaki çocuklar için çok[ Sayfa 196 ] Cevap Anahtarı
Deneme – 06 Denemeler t 1. Her yeni icat bir öncekini ortadan kaldırı- 3. Bildiğiniz gibi kağıtların yapımında büyük[ Sayfa 201 ] Cevap Anahtarı
Deneme – 07 Denemeler t 1. Bir gün halasının pek de iyi olmadığı haberi 3. Uluslararası Uzay İstasyonu’na hoşgeldi-[ Sayfa 206 ] Cevap Anahtarı
Deneme – 08 Denemeler t 1. Karınca çalışkanmış. Yazın sımsıcak gün- 3. ... Avcılar buraya sık sık uğrarlardı. Bura-[ Sayfa 211 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Paragraf Dünyası’nda Din Kültürü t 1. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılı- 2. İnsan, dünyaya geldiği andan itibaren yar-[ Sayfa 218 ] Cevap Anahtarı
Paragraf Dünyası’nda İnkılap Tarihi t 1. I. Dünya savaşının askeri safhasının ateş- 2. Avrupa, 20. yüzyılın başında İtilaf ve İtti-[ Sayfa 220 ] Cevap Anahtarı
Paragraf Dünyası’nda Matematik t 1. Eski bir Yunan filozofu ve matematikçi- 2. İnsanların 1 dakikadaki kalp atış sayısına[ Sayfa 222 ] Cevap Anahtarı
Paragraf Dünyası’nda Fen Bilimleri t 1. Aynalar; şekil, ışığı yansıtma ve oluştur- 2. Cisimlerin sahip olduğu hareketi koruma[ Sayfa 224 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]