7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORU DÜNYASI

ÖĞRENME TESTİ - 01 İletişim Benimle Başlar 1. 4.[ Sayfa 9 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ İletişim Benimle Başlar 1. Öğretmen: 4.[ Sayfa 10 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Kitle İletişim Araçları ve Kamuoyu 1. 3.[ Sayfa 13 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Kitle İletişim Araçları ve Kamuoyu 1. 4.[ Sayfa 14 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Kitle İletişim Araçları ve Kamuoyu 1. 4. Kitle iletişim araçlarının özellikleri ile ilgili aşa-[ Sayfa 15 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Kitle İletişim Araçları ve Kamuoyu 1.[ Sayfa 16 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. Empati: Bir insanın kendisini karşısındaki insanın 3. Sağlıklı bir iletişim kurmak için;[ Sayfa 19 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu, Ekonmik, Askeri ve Sosyal Hayat 1. 4. “Balkanlarda Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu yıllar-[ Sayfa 25 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu, Ekonmik, Askeri ve Sosyal Hayat 1. [ Sayfa 26 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu, Ekonmik, Askeri ve Sosyal Hayat 1. Osmanlıların kısa sürede büyük bir devlet hâline 3.[ Sayfa 27 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu, Ekonmik, Askeri ve Sosyal Hayat 1. 4.[ Sayfa 28 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu, Ekonmik, Askeri ve Sosyal Hayat 1.[ Sayfa 29 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu, Ekonmik, Askeri ve Sosyal Hayat 1. Osmanlı Devleti, 3. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinde[ Sayfa 30 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Kuruluş Dönemi Padişahları 1. 3.[ Sayfa 33 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Kuruluş Dönemi Padişahları[ Sayfa 34 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 İstanbul'un Fethi, Yükselme Dönemi'nde Siyasi Gelişmeler 4.[ Sayfa 38 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 İstanbul'un Fethi, Yükselme Dönemi'nde Siyasi Gelişmeler 1. 4.[ Sayfa 39 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ İstanbul'un Fethi, Yükselme Dönemi'nde Siyasi Gelişmeler 1. 4. Sokollu Mehmet Paşa dönemindeki bu fetih ile;[ Sayfa 40 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 15. ve 16. yy'da Avrupadaki Gelişmeler 1. 4.[ Sayfa 44 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 15. ve 16. yy'da Avrupadaki Gelişmeler 1. 4. Rönesans hareketlerinin sonucunda;[ Sayfa 45 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ 15. ve 16. yy'da Avrupadaki Gelişmeler 1. 3.[ Sayfa 46 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Osmanlı'da Yenilik Hareketleri 1. 4. II. Mahmut Dönemi’nde gerçekleştirilen;[ Sayfa 49 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Osmanlı'da Yenilik Hareketleri 1. 4.[ Sayfa 50 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Osmanlı'da Yenilik Hareketleri 4. Osmanlı Devleti’nde yapılan;[ Sayfa 51 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Osmanlı'da Yenilik Hareketleri 1. 4.[ Sayfa 52 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Seyyahların Gözünde Osmanlı ? 4.[ Sayfa 55 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Seyyahların Gözünde Osmanlı 1. 4.[ Sayfa 56 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 4.[ Sayfa 59 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Nerelerde Yaşıyoruz? 1. Geçmişte: “Havalar soğudu artık daha güneye 4.[ Sayfa 65 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Nerelerde Yaşıyoruz? 1. Harun: Ege Bölgesi’nde gemilerimle ticaret yapı- 5.[ Sayfa 66 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Nerelerde Yaşıyoruz? 4[ Sayfa 67 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Nerelerde Yaşıyoruz? 1. 4.[ Sayfa 68 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Niçin Sayılıyoruz? 1. 3.[ Sayfa 71 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Niçin Sayılıyoruz? 1. 4.[ Sayfa 72 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Niçin Sayılıyoruz? 4.[ Sayfa 73 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Niçin Sayılıyoruz? 1. 3.[ Sayfa 74 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Göçler, Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 1. 3.[ Sayfa 79 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Göçler, Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 1. 4.[ Sayfa 80 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Göçler, Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 1. 4.[ Sayfa 81 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Göçler, Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 1. 4.[ Sayfa 82 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Göçler, Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 1. 5.[ Sayfa 83 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Göçler, Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 1. 3.[ Sayfa 84 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ [ Sayfa 87 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Buluşma Serüveni 1. 4.[ Sayfa 91 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Buluşma Serüveni 1. 3.[ Sayfa 92 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Buluşma Serüveni 1. 4.[ Sayfa 93 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Buluşma Serüveni 4.[ Sayfa 94 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Türklerin Bilim Mirasına Katkıları 1. 4. Türk – İslam bilim insanlarıyla ilgili aşağıda veri-[ Sayfa 97 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Türklerin Bilim Mirasına Katkıları 4.[ Sayfa 98 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Türklerin Bilim Mirasına Katkıları 4.[ Sayfa 99 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Türklerin Bilim Mirasına Katkıları 1.[ Sayfa 100 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Bilimsel Gelişmeler ve Avrupa 1. 4.[ Sayfa 105 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Bilimsel Gelişmeler ve Avrupa 1. 5.[ Sayfa 106 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Bilimsel Gelişmeler ve Avrupa 1. 5.[ Sayfa 107 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Bilimsel Gelişmeler ve Avrupa 1. 3.[ Sayfa 108 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Bilimsel Gelişmeler ve Avrupa 1. 4.[ Sayfa 109 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 4. Yazının icadıyla;[ Sayfa 111 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Geçmişten Günümüze Üretim 1. 4.[ Sayfa 117 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Geçmişten Günümüze Üretim 1. 4.[ Sayfa 118 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Geçmişten Günümüze Üretim 1. 3.[ Sayfa 119 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Geçmişten Günümüze Üretim 1. James Watt: Buhar gücü ile çalışan makineler 4.[ Sayfa 120 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Geçmişten Günümüze Üretim 3.[ Sayfa 121 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 06 Geçmişten Günümüze Üretim 1. 4.[ Sayfa 122 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Geçmişten Günümüze Üretim 1. 4.[ Sayfa 123 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Hiç Bitmeyen Destek [ Sayfa 129 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Hiç Bitmeyen Destek, Nasıl Eğitim Gördüler? 1. 4.[ Sayfa 131 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Hiç Bitmeyen Destek, Nasıl Eğitim Gördüler? 1. 3.[ Sayfa 132 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Hiç Bitmeyen Destek, Nasıl Eğitim Gördüler? 1. 4.[ Sayfa 133 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Hiç Bitmeyen Destek, Nasıl Eğitim Gördüler? 1. 4.[ Sayfa 134 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Hiç Bitmeyen Destek [ Sayfa 130 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Meslek Değişimi 1. 3.[ Sayfa 137 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Meslek Değişimi 1. 5.[ Sayfa 138 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Meslek Değişimi 1. 3.[ Sayfa 139 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Meslek Değişimi 1. 3.[ Sayfa 140 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Teknoloji ve Ekonomik Gelişmeler 1. 3.[ Sayfa 143 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Teknoloji ve Ekonomik Gelişmeler 1. 3.[ Sayfa 144 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Teknoloji ve Ekonomik Gelişmeler 1. 3. E-Ticaret;[ Sayfa 145 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Teknoloji ve Ekonomik Gelişmeler 1. 3.[ Sayfa 146 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 4. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı tımar sistemiyle;[ Sayfa 149 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Kurultaydan Meclise 1. 4.[ Sayfa 155 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Kurultaydan Meclise 1. 3.[ Sayfa 156 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Kurultaydan Meclise 1. II. Meşrutiyet Dönemi’nde görülen; 4.[ Sayfa 157 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Kurultaydan Meclise 1. 3.[ Sayfa 158 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Kurultaydan Meclise 4.[ Sayfa 159 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Kurultaydan Meclise 1. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış- 3.[ Sayfa 160 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Mustafa Kemal ve Demokrasiye Katkıları 1. 3.[ Sayfa 163 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Mustafa Kemal ve Demokrasiye Katkıları 1. Cumhuriyet’in ilk yıllarında; 3. M. Kemal, Samsun’a çıktıktan sonra düzenlediği[ Sayfa 164 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Mustafa Kemal ve Demokrasiye Katkıları 1. 3.[ Sayfa 165 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Mustafa Kemal ve Demokrasiye Katkıları 1. 3. Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni bir partinin ku-[ Sayfa 166 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Cumhuriyetin Bekçileri 1. Türkiye Cumhuriyeti’nde; 4.[ Sayfa 169 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Cumhuriyetin Bekçileri 1. 3.[ Sayfa 170 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Cumhuriyetin Bekçileri 1. 3.[ Sayfa 171 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Cumhuriyetin Bekçileri 1. 4. “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal devlet olma-[ Sayfa 172 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Demokrasi ve Toplum 4.[ Sayfa 175 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Demokrasi ve Toplum 3.[ Sayfa 176 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Demokrasi ve Toplum 1. 4.[ Sayfa 177 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 4. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden bazı[ Sayfa 179 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Dünyada Neler Oluyor?[ Sayfa 185 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Dünyada Neler Oluyor? 1. 3.[ Sayfa 186 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Dünyada Neler Oluyor? 1. 4.[ Sayfa 187 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Dünyada Neler Oluyor? 1. 3. “Her toplumun kendi kültürel değerlerini gerektiği[ Sayfa 188 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Dünyada Neler Oluyor? 1.[ Sayfa 189 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Dünyada Neler Oluyor? 1. 4.[ Sayfa 190 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Neden Yaşatmalıyız? 4.[ Sayfa 193 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Neden Yaşatmalıyız? 1. Çevre kirliliğini önlemek için; 4.[ Sayfa 194 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Neden Yaşatmalıyız? 1. 3.[ Sayfa 195 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 4.[ Sayfa 197 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 1 1. 3.[ Sayfa 199 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 2 1. 2.[ Sayfa 202 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 3 1. 3.[ Sayfa 205 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 4 1. 3.[ Sayfa 208 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 5 1. 3.[ Sayfa 211 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 6 1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin özelliklerinden 3.[ Sayfa 214 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 7 1. 3.[ Sayfa 216 ] Cevap Anahtarı
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]