7.SINIF MATEMATİK SORU DÜNYASI

ÖĞRENME TESTİ - 01 Tam Sayılarda Toplama ve Çıkarma 1. 6. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?[ Sayfa 9 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Tam Sayılarda Toplama ve Çıkarma 1. Aşağıda işlemlerin hangisinin sonucu diğerle- 4.[ Sayfa 10 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Tam Sayılarda Toplama ve Çıkarma 1. 6. Aşağıdaki tam sayılardan hangi ikisi arasındaki[ Sayfa 11 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Tam Sayılarda Toplama ve Çıkarma 1. 5. –9 ile 7 arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?[ Sayfa 12 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Tam Sayılarda Çarpma 1. 6.[ Sayfa 15 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Tam Sayılarda Çarpma 1.[ Sayfa 16 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Tam Sayılarda Çarpma 1. (–3) . (+2) . (–1) 6. [7.(–1) + 8] . [20 – (–2) . 4][ Sayfa 17 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Tam Sayılarda Çarpma 1. Mutlak değeri 5’e eşit olan tam sayıların çarpımı 6.[ Sayfa 18 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Tam Sayılarda Bölme İşlemi 1. 6.[ Sayfa 21 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Tam Sayılarda Bölme İşlemi 17 –(–1) 5.[ Sayfa 22 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Tam Sayılarda Bölme İşlemi 1. Bölme işlemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi[ Sayfa 23 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Tam Sayılarda Bölme İşlemi 1. 6. Bir tam sayının –1’e bölümünün sonucu için aşa-[ Sayfa 24 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Üslü Nicelikler 1. 6. 2 2[ Sayfa 27 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Üslü Nicelikler 1. 21 7. 2 2 0[ Sayfa 28 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Üslü Nicelikler 1. (–5).(–5).(–5).(–5) ifadesi aşağıdakilerden han- 5. 4 3 2 1[ Sayfa 29 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Üslü Nicelikler 2 3 + a[ Sayfa 30 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Tam Sayı Problemleri 1. 4.[ Sayfa 32 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Tam Sayı Problemleri 1. 4.[ Sayfa 33 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Tam Sayı Problemleri 1. 5.[ Sayfa 34 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 1 1. 5. –10 ile –1 arasında birbirine bölümü pozitif tam[ Sayfa 37 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 2 1. Ardışık iki tam sayının toplamı –9 olduğuna göre | | ( ) – – 8 + 8[ Sayfa 39 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Rasyonel Sayılar 1. Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayı belirt-[ Sayfa 43 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Rasyonel Sayılar 1. 5[ Sayfa 44 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Rasyonel Sayılar 5. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem tam sayı, hem[ Sayfa 45 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Rasyonel Sayılar 1. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi sayı doğ-[ Sayfa 46 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Ondalık Gösterim 1. 0,5 sayısı aşağıdakailerden hangisine karşılık[ Sayfa 49 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Ondalık Gösterim — 6. Aşağıdakilerden hangisi 0,16 sayısına eşit değil-[ Sayfa 50 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Ondalık Gösterim[ Sayfa 51 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Ondalık Gösterim 1. Aşağıdaki rasyonel sayılandan hangisinin onda-[ Sayfa 52 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Rasyonel Sayılarda Sıralama ve Karşılaştırma 7 L – 3 M – 9 N 8[ Sayfa 55 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Rasyonel Sayılarda Sıralama ve Karşılaştırma 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 6.[ Sayfa 56 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Rasyonel Sayılarda Sıralama ve Karşılaştırma – 5. A > 1,1[ Sayfa 57 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Rasyonel Sayılarda Sıralama ve Karşılaştırma 1. 5. Aşağıdakilerden hangisi bütüne daha yakındır?[ Sayfa 58 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Rasyonel Sayılarda Toplama ve Çıkarma[ Sayfa 61 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Rasyonel Sayılarda Toplama ve Çıkarma[ Sayfa 62 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Rasyonel Sayılarda Toplama ve Çıkarma[ Sayfa 63 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Rasyonel Sayılarda Toplama ve Çıkarma 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 7,6 a b[ Sayfa 64 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Rasyonel Sayılarda Çarpma 2 5.[ Sayfa 67 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Rasyonel Sayılarda Çarpma 1. Çarpma işlemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi[ Sayfa 68 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Rasyonel Sayılarda Çarpma 6.[ Sayfa 69 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Rasyonel Sayılarda Çarpma 6.[ Sayfa 70 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Rasyonel Sayılarda Bölme[ Sayfa 73 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Rasyonel Sayılarda Bölme 6[ Sayfa 74 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Rasyonel Sayılarda Bölme 1. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlış-[ Sayfa 75 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Rasyonel Sayılarda Bölme a 6.[ Sayfa 76 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Rasyonel Sayılarda Çok Adımlı İşlemler 1 1 1[ Sayfa 79 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Rasyonel Sayılarda Çok Adımlı İşlemler x 3[ Sayfa 80 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Rasyonel Sayılarda Çok Adımlı İşlemler 1,2 (0,4 : 0,02) 1 1 3[ Sayfa 81 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Rasyonel Sayılarda Çok Adımlı İşlemler 1. 1[ Sayfa 82 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Rasyonel Sayıların Kare ve Küpleri[ Sayfa 85 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Rasyonel Sayıların Kare ve Küpleri a[ Sayfa 86 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Rasyonel Sayıların Kare ve Küpleri 2 1. (0,6) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi-[ Sayfa 87 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Rasyonel Sayıların Kare ve Küpleri 1. 2 6.[ Sayfa 88 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Rasyonel Sayı Problemleri 3 ü kaç elmadır? 1 inin çeyreği[ Sayfa 91 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Rasyonel Sayı Problemleri 3 ü ile 1 inin toplamı 6.[ Sayfa 92 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Rasyonel Sayı Problemleri 5.[ Sayfa 93 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Rasyonel Sayı Problemleri 2 si, diğer 3 ü, 3 ünden 9 fazla olan sayı kaçtır?[ Sayfa 94 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 1 x[ Sayfa 97 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 2 3 a + b[ Sayfa 99 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Cebirsel İfadelerde İşlemler 1. (x + 3) + (2x – 5) ifadesi aşağıdakilerden hangi- 5.[ Sayfa 103 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Cebirsel İfadelerde İşlemler 1. Bir x tam sayının ardışığının 2 katını gösteren 5.[ Sayfa 104 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Sayı Örüntüleri 1. 5.[ Sayfa 107 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ / 11 1.[ Sayfa 108 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Denklem Oluşturma 1. 5.[ Sayfa 111 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Denklem Oluşturma 1. “Beyza’nın yaşının 5 eksiğinin 3 katı 30’dur.” ifa- 5.[ Sayfa 112 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Denklem Oluşturma 1. 4.[ Sayfa 113 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Denklem Oluşturma 1. 4.[ Sayfa 114 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Denklem Çözme 1. 6.[ Sayfa 117 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Denklem Çözme x x 5.[ Sayfa 118 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Denklem Çözme 2x[ Sayfa 119 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Denklem Çözme 2x – 1 5.[ Sayfa 120 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 1 1. 5.[ Sayfa 123 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 2 1. 4. 3n – 2 kurala sahip bir sayı örüntüsünün kaçıncı[ Sayfa 125 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Oran - Orantı 1. Aşağıda verilen çiftlerden hangisi bir orantı be- 5. ■ ve ▲ tamsayı olduğuna göre,[ Sayfa 129 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Oran - Orantı 2 2 2a – 6 5. 180 m lik bir bölgeyi 9 saat boyayan bir işçi 1 m[ Sayfa 130 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Oran - Orantı 1. 5. Aşağıdaki tablolardan hangisinde x ve y değer-[ Sayfa 131 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Oran - Orantı 1. 6. Aşağıdaki tabloların hangisinde x ve y değerleri[ Sayfa 132 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Doğru Orantı 1. Aşağıdaki tablolardan hangisinde verilen çok- 5.[ Sayfa 135 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Doğru Orantı 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?[ Sayfa 136 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Doğru Orantı 1. Aşağıdaki verilen eşitliklere göre hangisinde x 5.[ Sayfa 137 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Doğru Orantı 1. 5. x : y = 2 : 3 doğru orantısına ait tablo aşağıdaki-[ Sayfa 138 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Ters Orantı 1. Aşağıdakilerden hangisinde verilen nicelikler 5.[ Sayfa 141 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Ters Orantı 1. 5.[ Sayfa 142 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Ters Orantı 1. 5.[ Sayfa 143 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Ters Orantı 1. 5.[ Sayfa 144 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Oran - Orantı Problemleri 1. 2 kitabın fiyatı 24 TL ise 5 kitabın fiyatı kaç 5.[ Sayfa 147 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Oran - Orantı Problemleri 1. 6 x[ Sayfa 148 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Oran - Orantı Problemleri 1. Bir araç 180 km’lik yolu 80 dakika gittiğine göre, 6. 15 kasa domatesin fiyatı 450 TL ise 9 kasa do-[ Sayfa 149 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Oran - Orantı Problemleri 1. Bir otobüs firması 6 günde 150 sefer düzenle- 5.[ Sayfa 150 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Yüzdeler 1. 0,6 sayısının yüzde karşılığı aşağıdakilerden 6. %8’i 24 olan sayı kaçtır?[ Sayfa 153 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Yüzdeler 1. Bir depodaki 150 L su- 6. 300 g şeker, kaç kg şe-[ Sayfa 154 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Yüzdeler 1. 5.[ Sayfa 155 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ- 03 Yüzdeler 1. 5.[ Sayfa 156 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ 1 Yüzde Problemler / 11 1.[ Sayfa 159 ] Cevap Anahtarı
Öğrenme Testi 2- Yüzde Problemler / 11 1.[ Sayfa 160 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Yüzde Problemler 1. 5. 80 sayısının %20 fazlazının %25’i kaçtır?[ Sayfa 161 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Yüzde Problemler 1. 5. a sayısının % 40 eksiği b ise aşağıdakilerden[ Sayfa 162 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 1 1. Aşağıdaki oran çiftlerinden hangisi orantı belir- 5. % 40’ı 48 TL olan paranın tamamı kaç TL’dir?[ Sayfa 165 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 2 1. 4. Bir sayının % 20’sini kısa yoldan bulmak isteyen[ Sayfa 167 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Doğrular ve Açılar 1. 4. Aşağıdaki kareli kâğıtta verilen açı çiftlerinden[ Sayfa 171 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Doğrular ve Açılar 1. 4.[ Sayfa 172 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Doğrular ve Açılar[ Sayfa 173 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Doğrular ve Açılar 1. 4.[ Sayfa 174 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Çokgenler 1. 6. Düzgün sekizgenin bir dış açısının ölçüsü kaç[ Sayfa 177 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Çokgenler 1. 5. Düzgün dokuzgenin bir iç açısının ölçüsü kaç de-[ Sayfa 178 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Çokgenler 1. Bir iç açısı ile bir dış açısının farkı 120° olan düz- 5.[ Sayfa 179 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Çokgenler 1. 6.[ Sayfa 180 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Dörtgenler 1. Aşağıdakilerden hangisi eşkenar dörtgenin özel- 4.[ Sayfa 183 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Dörtgenler 1. Aşağıdaki dörtgenlerden hangisinin köşegenleri 4.[ Sayfa 184 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Dörtgenler 5.[ Sayfa 185 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Dörtgenler 1. 4.[ Sayfa 186 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Alan 1. 4.[ Sayfa 189 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Alan 1. 4.[ Sayfa 190 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 Alan 1. Uzunluğu genişliğinin 2 katı olan bir dikdörtge- 4.[ Sayfa 191 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Alan 1. 4.[ Sayfa 192 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Çemberde Açı 4.[ Sayfa 195 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Çemberde Açı 1. 4.[ Sayfa 196 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Çemberde Açı 1. 4.[ Sayfa 197 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Çemberde Açı 1. D 4.[ Sayfa 198 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Çemberde Uzunluk 1. 4.[ Sayfa 201 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Çemberde Uzunluk 1. Çapının uzunluğu 10 cm olan çemberin çevre[ Sayfa 202 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Çemberde Uzunluk 1. 4.[ Sayfa 203 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Çemberde Uzunluk 2 1. Alan 196 cm olan bir karenin içerisine sığan en[ Sayfa 204 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Dairede Alan 1. 5.[ Sayfa 207 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Dairede Alan 1. 4.[ Sayfa 208 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Dairede Alan 4.[ Sayfa 209 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Dairede Alan 1. 4.[ Sayfa 210 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 1 4.[ Sayfa 213 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 2 1. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle düzgün çok- 4. Köşegen sayısı 170 olan çokgen kaç kenarlıdır?[ Sayfa 215 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Grafikler 1. 4.[ Sayfa 219 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Grafikler 1. 3.[ Sayfa 220 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Grafikler 1.[ Sayfa 221 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Grafikler[ Sayfa 222 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Veri İşleme 1. 5.[ Sayfa 225 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Veri İşleme 5.[ Sayfa 226 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1. 3.[ Sayfa 229 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 4.[ Sayfa 230 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1. 3.[ Sayfa 231 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 1. 4.[ Sayfa 232 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 1 1. Tablo: Pasta çeşitleri 3. Grafik: Dondurma satış adetleri[ Sayfa 235 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 1 1. 3.[ Sayfa 237 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 2 1.[ Sayfa 241 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 3 1. 2.[ Sayfa 244 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 4 1. 3.[ Sayfa 247 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 5 1. 4.[ Sayfa 249 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR /6 1. 3.[ Sayfa 251 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 7 1. 4.[ Sayfa 254 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 8 1. 3.[ Sayfa 256 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 9 1. 3.[ Sayfa 258 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 10 1. 3.[ Sayfa 261 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 11 1.[ Sayfa 264 ] Cevap Anahtarı
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]