7.SINIF TÜRKÇE SORU DÜNYASI

Gerçek, Mecaz, Terim Anlam /Çok Anlamlılık / Deyimler Cümle Oluşturma, Tamamlama, Örtülü Anlam ve Öznel Nesnel Cümleler Paragrafta Başlık, Konu, Ana Düşünce,Yardımcı Düşünce İsim Fiil Ayrımı, Anlamına Göre Fiilller Yazım Kuralları Nokta, Virgül / Büyük Harflerin Yazımı Şiirde Tema,Söz Sanatları Sözcükte Anlam Eş, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler Sebep Sonuç, Amaç Sonuç,Koşul Sonuç Belirten Cümleler Paragrafta Olay-Yer -Varlık Kadrosu ve Anlatım Teknikleri Fiillerde Bildirme ve Dilek Kipleri Yazım Kuralları Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Sayıların Yazımı Hikâye, Fıkra, Masal, Destan, Efsane Sözcükte Anlam Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler Cümle Yorumlama Parçada Anlam Anlatım Biçimleri Ek Fiil Yazım Kuralları Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi ve -de,-ki, -mi’nin Yazımı Biyografi, Otobiyografi Sözcükte Anlam Yansıma Sözcükler, Pekiştirilmiş Sözcükler, İkilemeler Doğrudan - Dolaylı Anlatımlı Cümleler, Aşamalı Durum - Karşılaştırma Belirten Cümleler Düşünceyi Geliştirme Yolları Yapılarına Göre Fiiller Ünlem, Soru İşareti ve Kısaltmaların Yazımı Söyleşi, Günlük, Dilekçe Genel - Özel Anlamlı ve Nitel -Nicel Anlamlı Sözcükler Şaşırma, Özlem, Beğeni, Endişe, Onay, Kesinlik, İhtimal,Tahmin Belirten Cümleler Anlatımda Yararlanılan Duyular,Anlatıcı Türleri ve Bakış Açıları Zarflar Kesme İşareti,Denden İşareti ve Alıntı Kelimelerin Yazımı Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri Öneri, Varsayım, Eleştiri, Öz Eleştiri,Pişmanlık, Küçümseme, Sitem,Abartma Belirten Cümleler Paragrafta Kullanılan Anlatım Özellikleri Anlatım Bozukluğu Köşeli , Yay Ayraç, Tek, Çift Tırnak, ”ile” Kelimesi ve Satır Sonuna Sığmayan Kelimelerin Yazımı Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları
Gerçek, Mecaz, Terim Anlam /Çok Anlamlılık / Deyimler - Test 1 - Sayfa 9 Cevap Anahtarı
Gerçek, Mecaz, Terim Anlam /Çok Anlamlılık / Deyimler - Test 2 - Sayfa 10 Cevap Anahtarı
Gerçek, Mecaz, Terim Anlam /Çok Anlamlılık / Deyimler - Test 3 - Sayfa 11 Cevap Anahtarı
Gerçek, Mecaz, Terim Anlam /Çok Anlamlılık / Deyimler - Test 4 - Sayfa 12 Cevap Anahtarı
Cümle Oluşturma, Tamamlama, Örtülü Anlam ve Öznel Nesnel Cümleler - Test 1 - Sayfa 15 Cevap Anahtarı
Cümle Oluşturma, Tamamlama, Örtülü Anlam ve Öznel Nesnel Cümleler - Test 2 - Sayfa 16 Cevap Anahtarı
Cümle Oluşturma, Tamamlama, Örtülü Anlam ve Öznel Nesnel Cümleler - Test 3 - Sayfa 17 Cevap Anahtarı
Cümle Oluşturma, Tamamlama, Örtülü Anlam ve Öznel Nesnel Cümleler - Test 4 - Sayfa 18 Cevap Anahtarı
Paragrafta Başlık, Konu, Ana Düşünce,Yardımcı Düşünce - Test 1 - Sayfa 21 Cevap Anahtarı
Paragrafta Başlık, Konu, Ana Düşünce,Yardımcı Düşünce - Test 2 - Sayfa 22 Cevap Anahtarı
Paragrafta Başlık, Konu, Ana Düşünce,Yardımcı Düşünce - Test 3 - Sayfa 23 Cevap Anahtarı
Paragrafta Başlık, Konu, Ana Düşünce,Yardımcı Düşünce - Test 4 - Sayfa 24 Cevap Anahtarı
İsim Fiil Ayrımı, Anlamına Göre Fiilller - Test 1 - Sayfa 27 Cevap Anahtarı
İsim Fiil Ayrımı, Anlamına Göre Fiilller - Test 2 - Sayfa 28 Cevap Anahtarı
Yazım Kuralları Nokta, Virgül / Büyük Harflerin Yazımı - Test 1 - Sayfa 31 Cevap Anahtarı
Yazım Kuralları Nokta, Virgül / Büyük Harflerin Yazımı - Test 2 - Sayfa 32 Cevap Anahtarı
Şiirde Tema,Söz Sanatları - Test 1 - Sayfa 35 Cevap Anahtarı
Şiirde Tema,Söz Sanatları - Test 2 - Sayfa 36 Cevap Anahtarı
Şiirde Tema,Söz Sanatları - Test 3 - Sayfa 39 Cevap Anahtarı
Sözcükte Anlam Eş, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler - Test 1 - Sayfa 43 Cevap Anahtarı
Sözcükte Anlam Eş, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler - Test 2 - Sayfa 44 Cevap Anahtarı
Sözcükte Anlam Eş, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler - Test 3 - Sayfa 45 Cevap Anahtarı
Sözcükte Anlam Eş, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler - Test 4 - Sayfa 46 Cevap Anahtarı
Sebep Sonuç, Amaç Sonuç,Koşul Sonuç Belirten Cümleler - Test 1 - Sayfa 49 Cevap Anahtarı
Sebep Sonuç, Amaç Sonuç,Koşul Sonuç Belirten Cümleler - Test 2 - Sayfa 50 Cevap Anahtarı
Sebep Sonuç, Amaç Sonuç,Koşul Sonuç Belirten Cümleler - Test 3 - Sayfa 51 Cevap Anahtarı
Sebep Sonuç, Amaç Sonuç,Koşul Sonuç Belirten Cümleler - Test 4 - Sayfa 52 Cevap Anahtarı
Paragrafta Olay-Yer -Varlık Kadrosu ve Anlatım Teknikleri - Test 1 - Sayfa 55 Cevap Anahtarı
Paragrafta Olay-Yer -Varlık Kadrosu ve Anlatım Teknikleri - Test 2 - Sayfa 56 Cevap Anahtarı
Paragrafta Olay-Yer -Varlık Kadrosu ve Anlatım Teknikleri - Test 3 - Sayfa 57 Cevap Anahtarı
Fiillerde Bildirme ve Dilek Kipleri - Test 1 - Sayfa 61 Cevap Anahtarı
Fiillerde Bildirme ve Dilek Kipleri - Test 2 - Sayfa 62 Cevap Anahtarı
Fiillerde Bildirme ve Dilek Kipleri - Test 3 - Sayfa 63 Cevap Anahtarı
Fiillerde Bildirme ve Dilek Kipleri - Test 4 - Sayfa 64 Cevap Anahtarı
Yazım Kuralları Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Sayıların Yazımı - Test 1 - Sayfa 67 Cevap Anahtarı
Yazım Kuralları Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Sayıların Yazımı - Test 2 - Sayfa 68 Cevap Anahtarı
Hikâye, Fıkra, Masal, Destan, Efsane - Test 1 - Sayfa 73 Cevap Anahtarı
Hikâye, Fıkra, Masal, Destan, Efsane - Test 2 - Sayfa 74 Cevap Anahtarı
Hikâye, Fıkra, Masal, Destan, Efsane - Test 3 - Sayfa 77 Cevap Anahtarı
Sözcükte Anlam Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler - Test 1 - Sayfa 81 Cevap Anahtarı
Sözcükte Anlam Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler - Test 2 - Sayfa 82 Cevap Anahtarı
Sözcükte Anlam Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler - Test 3 - Sayfa 83 Cevap Anahtarı
Sözcükte Anlam Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler - Test 4 - Sayfa 84 Cevap Anahtarı
Cümle Yorumlama - Test 1 - Sayfa 87 Cevap Anahtarı
Cümle Yorumlama - Test 2 - Sayfa 88 Cevap Anahtarı
Cümle Yorumlama - Test 3 - Sayfa 89 Cevap Anahtarı
Parçada Anlam Anlatım Biçimleri - Test 1 - Sayfa 94 Cevap Anahtarı
Parçada Anlam Anlatım Biçimleri - Test 2 - Sayfa 95 Cevap Anahtarı
Parçada Anlam Anlatım Biçimleri - Test 3 - Sayfa 96 Cevap Anahtarı
Parçada Anlam Anlatım Biçimleri - Test 4 - Sayfa 97 Cevap Anahtarı
Ek Fiil - Test 1 - Sayfa 102 Cevap Anahtarı
Ek Fiil - Test 2 - Sayfa 103 Cevap Anahtarı
Ek Fiil - Test 3 - Sayfa 104 Cevap Anahtarı
Yazım Kuralları Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi ve -de,-ki, -mi’nin Yazımı - Test 1 - Sayfa 107 Cevap Anahtarı
Yazım Kuralları Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi ve -de,-ki, -mi’nin Yazımı - Test 2 - Sayfa 108 Cevap Anahtarı
Yazım Kuralları Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi ve -de,-ki, -mi’nin Yazımı - Test 3 - Sayfa 109 Cevap Anahtarı
Yazım Kuralları Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi ve -de,-ki, -mi’nin Yazımı - Test 4 - Sayfa 110 Cevap Anahtarı
Biyografi, Otobiyografi - Test 1 - Sayfa 113 Cevap Anahtarı
Biyografi, Otobiyografi - Test 2 - Sayfa 114 Cevap Anahtarı
Biyografi, Otobiyografi - Test 3 - Sayfa 117 Cevap Anahtarı
Biyografi, Otobiyografi - Test 4 - Sayfa 119 Cevap Anahtarı
Sözcükte Anlam Yansıma Sözcükler, Pekiştirilmiş Sözcükler, İkilemeler - Test 1 - Sayfa 124 Cevap Anahtarı
Sözcükte Anlam Yansıma Sözcükler, Pekiştirilmiş Sözcükler, İkilemeler - Test 2 - Sayfa 125 Cevap Anahtarı
Sözcükte Anlam Yansıma Sözcükler, Pekiştirilmiş Sözcükler, İkilemeler - Test 3 - Sayfa 126 Cevap Anahtarı
Doğrudan - Dolaylı Anlatımlı Cümleler, Aşamalı Durum - Karşılaştırma Belirten Cümleler - Test 1 - Sayfa 130 Cevap Anahtarı
Doğrudan - Dolaylı Anlatımlı Cümleler, Aşamalı Durum - Karşılaştırma Belirten Cümleler - Test 2 - Sayfa 131 Cevap Anahtarı
Doğrudan - Dolaylı Anlatımlı Cümleler, Aşamalı Durum - Karşılaştırma Belirten Cümleler - Test 3 - Sayfa 132 Cevap Anahtarı
Düşünceyi Geliştirme Yolları - Test 1 - Sayfa 136 Cevap Anahtarı
Düşünceyi Geliştirme Yolları - Test 2 - Sayfa 137 Cevap Anahtarı
Düşünceyi Geliştirme Yolları - Test 3 - Sayfa 138 Cevap Anahtarı
Yapılarına Göre Fiiller - Test 1 - Sayfa 141 Cevap Anahtarı
Yapılarına Göre Fiiller - Test 2 - Sayfa 142 Cevap Anahtarı
Yapılarına Göre Fiiller - Test 3 - Sayfa 143 Cevap Anahtarı
Yapılarına Göre Fiiller - Test 4 - Sayfa 144 Cevap Anahtarı
Ünlem, Soru İşareti ve Kısaltmaların Yazımı - Test 1 - Sayfa 148 Cevap Anahtarı
Ünlem, Soru İşareti ve Kısaltmaların Yazımı - Test 2 - Sayfa 149 Cevap Anahtarı
Ünlem, Soru İşareti ve Kısaltmaların Yazımı - Test 3 - Sayfa 150 Cevap Anahtarı
Söyleşi, Günlük, Dilekçe - Test 1 - Sayfa 153 Cevap Anahtarı
Söyleşi, Günlük, Dilekçe - Test 2 - Sayfa 154 Cevap Anahtarı
Söyleşi, Günlük, Dilekçe - Test 3 - Sayfa 157 Cevap Anahtarı
Genel - Özel Anlamlı ve Nitel -Nicel Anlamlı Sözcükler - Test 1 - Sayfa 162 Cevap Anahtarı
Genel - Özel Anlamlı ve Nitel -Nicel Anlamlı Sözcükler - Test 2 - Sayfa 163 Cevap Anahtarı
Genel - Özel Anlamlı ve Nitel -Nicel Anlamlı Sözcükler - Test 3 - Sayfa 164 Cevap Anahtarı
Genel - Özel Anlamlı ve Nitel -Nicel Anlamlı Sözcükler - Test 4 - Sayfa 165 Cevap Anahtarı
Genel - Özel Anlamlı ve Nitel -Nicel Anlamlı Sözcükler - Test 5 - Sayfa 166 Cevap Anahtarı
Şaşırma, Özlem, Beğeni, Endişe, Onay, Kesinlik, İhtimal,Tahmin Belirten Cümleler - Test 1 - Sayfa 169 Cevap Anahtarı
Şaşırma, Özlem, Beğeni, Endişe, Onay, Kesinlik, İhtimal,Tahmin Belirten Cümleler - Test 2 - Sayfa 170 Cevap Anahtarı
Şaşırma, Özlem, Beğeni, Endişe, Onay, Kesinlik, İhtimal,Tahmin Belirten Cümleler - Test 3 - Sayfa 171 Cevap Anahtarı
Şaşırma, Özlem, Beğeni, Endişe, Onay, Kesinlik, İhtimal,Tahmin Belirten Cümleler - Test 4 - Sayfa 172 Cevap Anahtarı
Anlatımda Yararlanılan Duyular,Anlatıcı Türleri ve Bakış Açıları - Test 1 - Sayfa 175 Cevap Anahtarı
Anlatımda Yararlanılan Duyular,Anlatıcı Türleri ve Bakış Açıları - Test 2 - Sayfa 176 Cevap Anahtarı
Anlatımda Yararlanılan Duyular,Anlatıcı Türleri ve Bakış Açıları - Test 3 - Sayfa 177 Cevap Anahtarı
Anlatımda Yararlanılan Duyular,Anlatıcı Türleri ve Bakış Açıları - Test 4 - Sayfa 178 Cevap Anahtarı
Zarflar - Test 1 - Sayfa 181 Cevap Anahtarı
Zarflar - Test 2 - Sayfa 182 Cevap Anahtarı
Zarflar - Test 3 - Sayfa 183 Cevap Anahtarı
Zarflar - Test 4 - Sayfa 184 Cevap Anahtarı
Zarflar - Test 5 - Sayfa 185 Cevap Anahtarı
Zarflar - Test 6 - Sayfa 186 Cevap Anahtarı
Kesme İşareti,Denden İşareti ve Alıntı Kelimelerin Yazımı - Test 1 - Sayfa 189 Cevap Anahtarı
Kesme İşareti,Denden İşareti ve Alıntı Kelimelerin Yazımı - Test 2 - Sayfa 190 Cevap Anahtarı
Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri - Test 1 - Sayfa 193 Cevap Anahtarı
Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri - Test 2 - Sayfa 194 Cevap Anahtarı
Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri - Test 3 - Sayfa 195 Cevap Anahtarı
Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri - Test 4 - Sayfa 196 Cevap Anahtarı
Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri - Test 5 - Sayfa 197 Cevap Anahtarı
Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri - Test 6 - Sayfa 198 Cevap Anahtarı
Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri - Test 7 - Sayfa 201 Cevap Anahtarı
Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri - Test 8 - Sayfa 203 Cevap Anahtarı
Öneri, Varsayım, Eleştiri, Öz Eleştiri,Pişmanlık, Küçümseme, Sitem,Abartma Belirten Cümleler - Test 1 - Sayfa 207 Cevap Anahtarı
Öneri, Varsayım, Eleştiri, Öz Eleştiri,Pişmanlık, Küçümseme, Sitem,Abartma Belirten Cümleler - Test 2 - Sayfa 208 Cevap Anahtarı
Öneri, Varsayım, Eleştiri, Öz Eleştiri,Pişmanlık, Küçümseme, Sitem,Abartma Belirten Cümleler - Test 3 - Sayfa 209 Cevap Anahtarı
Öneri, Varsayım, Eleştiri, Öz Eleştiri,Pişmanlık, Küçümseme, Sitem,Abartma Belirten Cümleler - Test 4 - Sayfa 210 Cevap Anahtarı
Paragrafta Kullanılan Anlatım Özellikleri - Test 1 - Sayfa 213 Cevap Anahtarı
Paragrafta Kullanılan Anlatım Özellikleri - Test 2 - Sayfa 214 Cevap Anahtarı
Paragrafta Kullanılan Anlatım Özellikleri - Test 3 - Sayfa 215 Cevap Anahtarı
Paragrafta Kullanılan Anlatım Özellikleri - Test 4 - Sayfa 216 Cevap Anahtarı
Anlatım Bozukluğu - Test 1 - Sayfa 218 Cevap Anahtarı
Anlatım Bozukluğu - Test 2 - Sayfa 219 Cevap Anahtarı
Anlatım Bozukluğu - Test 3 - Sayfa 220 Cevap Anahtarı
Köşeli , Yay Ayraç, Tek, Çift Tırnak, ”ile” Kelimesi ve Satır Sonuna Sığmayan Kelimelerin Yazımı - Test 1 - Sayfa 223 Cevap Anahtarı
Köşeli , Yay Ayraç, Tek, Çift Tırnak, ”ile” Kelimesi ve Satır Sonuna Sığmayan Kelimelerin Yazımı - Test 2 - Sayfa 224 Cevap Anahtarı
Köşeli , Yay Ayraç, Tek, Çift Tırnak, ”ile” Kelimesi ve Satır Sonuna Sığmayan Kelimelerin Yazımı - Test 3 - Sayfa 225 Cevap Anahtarı
Köşeli , Yay Ayraç, Tek, Çift Tırnak, ”ile” Kelimesi ve Satır Sonuna Sığmayan Kelimelerin Yazımı - Test 4 - Sayfa 226 Cevap Anahtarı
Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları - Test 1 - Sayfa 229 Cevap Anahtarı
Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları - Test 2 - Sayfa 230 Cevap Anahtarı
Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları - Test 3 - Sayfa 233 Cevap Anahtarı
Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları - Test 4 - Sayfa 235 Cevap Anahtarı
Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları - Test 5 - Sayfa 237 Cevap Anahtarı
Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları - Test 6 - Sayfa 239 Cevap Anahtarı
Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları - Test 7 - Sayfa 241 Cevap Anahtarı
Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları - Test 8 - Sayfa 243 Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR Test 8 - Sayfa 246 Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR Test 8 - Sayfa 248 Cevap Anahtarı
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]