7.SINIF TÜRKÇE SORU DÜNYASI

7.SINIF

7.SINIF TÜRKÇE SORU DÜNYASI

7.SINIF TÜRKÇE SORU DÜNYASI

7.SINIF TÜRKÇE SORU DÜNYASI (7.SINIF - TÜRKÇE) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

7.SINIF - TÜRKÇE

İndirme Seçenekleri


Gerçek, Mecaz, Terim Anlam /Çok Anlamlılık / Deyimler - Test 1 - Sayfa 9

Gerçek, Mecaz, Terim Anlam /Çok Anlamlılık / Deyimler - Test 2 - Sayfa 10

Gerçek, Mecaz, Terim Anlam /Çok Anlamlılık / Deyimler - Test 3 - Sayfa 11

Gerçek, Mecaz, Terim Anlam /Çok Anlamlılık / Deyimler - Test 4 - Sayfa 12

Cümle Oluşturma, Tamamlama, Örtülü Anlam ve Öznel Nesnel Cümleler - Test 1 - Sayfa 15

Cümle Oluşturma, Tamamlama, Örtülü Anlam ve Öznel Nesnel Cümleler - Test 2 - Sayfa 16

Cümle Oluşturma, Tamamlama, Örtülü Anlam ve Öznel Nesnel Cümleler - Test 3 - Sayfa 17

Cümle Oluşturma, Tamamlama, Örtülü Anlam ve Öznel Nesnel Cümleler - Test 4 - Sayfa 18

Paragrafta Başlık, Konu, Ana Düşünce,Yardımcı Düşünce - Test 1 - Sayfa 21

Paragrafta Başlık, Konu, Ana Düşünce,Yardımcı Düşünce - Test 2 - Sayfa 22

Paragrafta Başlık, Konu, Ana Düşünce,Yardımcı Düşünce - Test 3 - Sayfa 23

Paragrafta Başlık, Konu, Ana Düşünce,Yardımcı Düşünce - Test 4 - Sayfa 24

İsim Fiil Ayrımı, Anlamına Göre Fiilller - Test 1 - Sayfa 27

İsim Fiil Ayrımı, Anlamına Göre Fiilller - Test 2 - Sayfa 28

Yazım Kuralları Nokta, Virgül / Büyük Harflerin Yazımı - Test 1 - Sayfa 31

Yazım Kuralları Nokta, Virgül / Büyük Harflerin Yazımı - Test 2 - Sayfa 32

Şiirde Tema,Söz Sanatları - Test 1 - Sayfa 35

Şiirde Tema,Söz Sanatları - Test 2 - Sayfa 36

Şiirde Tema,Söz Sanatları - Test 3 - Sayfa 39

Sözcükte Anlam Eş, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler - Test 1 - Sayfa 43

Sözcükte Anlam Eş, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler - Test 2 - Sayfa 44

Sözcükte Anlam Eş, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler - Test 3 - Sayfa 45

Sözcükte Anlam Eş, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler - Test 4 - Sayfa 46

Sebep Sonuç, Amaç Sonuç,Koşul Sonuç Belirten Cümleler - Test 1 - Sayfa 49

Sebep Sonuç, Amaç Sonuç,Koşul Sonuç Belirten Cümleler - Test 2 - Sayfa 50

Sebep Sonuç, Amaç Sonuç,Koşul Sonuç Belirten Cümleler - Test 3 - Sayfa 51

Sebep Sonuç, Amaç Sonuç,Koşul Sonuç Belirten Cümleler - Test 4 - Sayfa 52

Paragrafta Olay-Yer -Varlık Kadrosu ve Anlatım Teknikleri - Test 1 - Sayfa 55

Paragrafta Olay-Yer -Varlık Kadrosu ve Anlatım Teknikleri - Test 2 - Sayfa 56

Paragrafta Olay-Yer -Varlık Kadrosu ve Anlatım Teknikleri - Test 3 - Sayfa 57

Fiillerde Bildirme ve Dilek Kipleri - Test 1 - Sayfa 61

Fiillerde Bildirme ve Dilek Kipleri - Test 2 - Sayfa 62

Fiillerde Bildirme ve Dilek Kipleri - Test 3 - Sayfa 63

Fiillerde Bildirme ve Dilek Kipleri - Test 4 - Sayfa 64

Yazım Kuralları Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Sayıların Yazımı - Test 1 - Sayfa 67

Yazım Kuralları Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Sayıların Yazımı - Test 2 - Sayfa 68

Hikâye, Fıkra, Masal, Destan, Efsane - Test 1 - Sayfa 73

Hikâye, Fıkra, Masal, Destan, Efsane - Test 2 - Sayfa 74

Hikâye, Fıkra, Masal, Destan, Efsane - Test 3 - Sayfa 77

Sözcükte Anlam Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler - Test 1 - Sayfa 81

Sözcükte Anlam Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler - Test 2 - Sayfa 82

Sözcükte Anlam Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler - Test 3 - Sayfa 83

Sözcükte Anlam Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler - Test 4 - Sayfa 84

Cümle Yorumlama - Test 1 - Sayfa 87

Cümle Yorumlama - Test 2 - Sayfa 88

Cümle Yorumlama - Test 3 - Sayfa 89

Parçada Anlam Anlatım Biçimleri - Test 1 - Sayfa 94

Parçada Anlam Anlatım Biçimleri - Test 2 - Sayfa 95

Parçada Anlam Anlatım Biçimleri - Test 3 - Sayfa 96

Parçada Anlam Anlatım Biçimleri - Test 4 - Sayfa 97

Ek Fiil - Test 1 - Sayfa 102

Ek Fiil - Test 2 - Sayfa 103

Ek Fiil - Test 3 - Sayfa 104

Yazım Kuralları Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi ve -de,-ki, -mi’nin Yazımı - Test 1 - Sayfa 107

Yazım Kuralları Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi ve -de,-ki, -mi’nin Yazımı - Test 2 - Sayfa 108

Yazım Kuralları Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi ve -de,-ki, -mi’nin Yazımı - Test 3 - Sayfa 109

Yazım Kuralları Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi ve -de,-ki, -mi’nin Yazımı - Test 4 - Sayfa 110

Biyografi, Otobiyografi - Test 1 - Sayfa 113

Biyografi, Otobiyografi - Test 2 - Sayfa 114

Biyografi, Otobiyografi - Test 3 - Sayfa 117

Biyografi, Otobiyografi - Test 4 - Sayfa 119

Sözcükte Anlam Yansıma Sözcükler, Pekiştirilmiş Sözcükler, İkilemeler - Test 1 - Sayfa 124

Sözcükte Anlam Yansıma Sözcükler, Pekiştirilmiş Sözcükler, İkilemeler - Test 2 - Sayfa 125

Sözcükte Anlam Yansıma Sözcükler, Pekiştirilmiş Sözcükler, İkilemeler - Test 3 - Sayfa 126

Doğrudan - Dolaylı Anlatımlı Cümleler, Aşamalı Durum - Karşılaştırma Belirten Cümleler - Test 1 - Sayfa 130

Doğrudan - Dolaylı Anlatımlı Cümleler, Aşamalı Durum - Karşılaştırma Belirten Cümleler - Test 2 - Sayfa 131

Doğrudan - Dolaylı Anlatımlı Cümleler, Aşamalı Durum - Karşılaştırma Belirten Cümleler - Test 3 - Sayfa 132

Düşünceyi Geliştirme Yolları - Test 1 - Sayfa 136

Düşünceyi Geliştirme Yolları - Test 2 - Sayfa 137

Düşünceyi Geliştirme Yolları - Test 3 - Sayfa 138

Yapılarına Göre Fiiller - Test 1 - Sayfa 141

Yapılarına Göre Fiiller - Test 2 - Sayfa 142

Yapılarına Göre Fiiller - Test 3 - Sayfa 143

Yapılarına Göre Fiiller - Test 4 - Sayfa 144

Ünlem, Soru İşareti ve Kısaltmaların Yazımı - Test 1 - Sayfa 148

Ünlem, Soru İşareti ve Kısaltmaların Yazımı - Test 2 - Sayfa 149

Ünlem, Soru İşareti ve Kısaltmaların Yazımı - Test 3 - Sayfa 150

Söyleşi, Günlük, Dilekçe - Test 1 - Sayfa 153

Söyleşi, Günlük, Dilekçe - Test 2 - Sayfa 154

Söyleşi, Günlük, Dilekçe - Test 3 - Sayfa 157

Genel - Özel Anlamlı ve Nitel -Nicel Anlamlı Sözcükler - Test 1 - Sayfa 162

Genel - Özel Anlamlı ve Nitel -Nicel Anlamlı Sözcükler - Test 2 - Sayfa 163

Genel - Özel Anlamlı ve Nitel -Nicel Anlamlı Sözcükler - Test 3 - Sayfa 164

Genel - Özel Anlamlı ve Nitel -Nicel Anlamlı Sözcükler - Test 4 - Sayfa 165

Genel - Özel Anlamlı ve Nitel -Nicel Anlamlı Sözcükler - Test 5 - Sayfa 166

Şaşırma, Özlem, Beğeni, Endişe, Onay, Kesinlik, İhtimal,Tahmin Belirten Cümleler - Test 1 - Sayfa 169

Şaşırma, Özlem, Beğeni, Endişe, Onay, Kesinlik, İhtimal,Tahmin Belirten Cümleler - Test 2 - Sayfa 170

Şaşırma, Özlem, Beğeni, Endişe, Onay, Kesinlik, İhtimal,Tahmin Belirten Cümleler - Test 3 - Sayfa 171

Şaşırma, Özlem, Beğeni, Endişe, Onay, Kesinlik, İhtimal,Tahmin Belirten Cümleler - Test 4 - Sayfa 172

Anlatımda Yararlanılan Duyular,Anlatıcı Türleri ve Bakış Açıları - Test 1 - Sayfa 175

Anlatımda Yararlanılan Duyular,Anlatıcı Türleri ve Bakış Açıları - Test 2 - Sayfa 176

Anlatımda Yararlanılan Duyular,Anlatıcı Türleri ve Bakış Açıları - Test 3 - Sayfa 177

Anlatımda Yararlanılan Duyular,Anlatıcı Türleri ve Bakış Açıları - Test 4 - Sayfa 178

Zarflar - Test 1 - Sayfa 181

Zarflar - Test 2 - Sayfa 182

Zarflar - Test 3 - Sayfa 183

Zarflar - Test 4 - Sayfa 184

Zarflar - Test 5 - Sayfa 185

Zarflar - Test 6 - Sayfa 186

Kesme İşareti,Denden İşareti ve Alıntı Kelimelerin Yazımı - Test 1 - Sayfa 189

Kesme İşareti,Denden İşareti ve Alıntı Kelimelerin Yazımı - Test 2 - Sayfa 190

Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri - Test 1 - Sayfa 193

Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri - Test 2 - Sayfa 194

Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri - Test 3 - Sayfa 195

Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri - Test 4 - Sayfa 196

Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri - Test 5 - Sayfa 197

Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri - Test 6 - Sayfa 198

Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri - Test 7 - Sayfa 201

Görselleri Yorumlama, Haber / Bilgi Metinleri - Test 8 - Sayfa 203

Öneri, Varsayım, Eleştiri, Öz Eleştiri,Pişmanlık, Küçümseme, Sitem,Abartma Belirten Cümleler - Test 1 - Sayfa 207

Öneri, Varsayım, Eleştiri, Öz Eleştiri,Pişmanlık, Küçümseme, Sitem,Abartma Belirten Cümleler - Test 2 - Sayfa 208

Öneri, Varsayım, Eleştiri, Öz Eleştiri,Pişmanlık, Küçümseme, Sitem,Abartma Belirten Cümleler - Test 3 - Sayfa 209

Öneri, Varsayım, Eleştiri, Öz Eleştiri,Pişmanlık, Küçümseme, Sitem,Abartma Belirten Cümleler - Test 4 - Sayfa 210

Paragrafta Kullanılan Anlatım Özellikleri - Test 1 - Sayfa 213

Paragrafta Kullanılan Anlatım Özellikleri - Test 2 - Sayfa 214

Paragrafta Kullanılan Anlatım Özellikleri - Test 3 - Sayfa 215

Paragrafta Kullanılan Anlatım Özellikleri - Test 4 - Sayfa 216

Anlatım Bozukluğu - Test 1 - Sayfa 218

Anlatım Bozukluğu - Test 2 - Sayfa 219

Anlatım Bozukluğu - Test 3 - Sayfa 220

Köşeli , Yay Ayraç, Tek, Çift Tırnak, ”ile” Kelimesi ve Satır Sonuna Sığmayan Kelimelerin Yazımı - Test 1 - Sayfa 223

Köşeli , Yay Ayraç, Tek, Çift Tırnak, ”ile” Kelimesi ve Satır Sonuna Sığmayan Kelimelerin Yazımı - Test 2 - Sayfa 224

Köşeli , Yay Ayraç, Tek, Çift Tırnak, ”ile” Kelimesi ve Satır Sonuna Sığmayan Kelimelerin Yazımı - Test 3 - Sayfa 225

Köşeli , Yay Ayraç, Tek, Çift Tırnak, ”ile” Kelimesi ve Satır Sonuna Sığmayan Kelimelerin Yazımı - Test 4 - Sayfa 226

Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları - Test 1 - Sayfa 229

Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları - Test 2 - Sayfa 230

Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları - Test 3 - Sayfa 233

Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları - Test 4 - Sayfa 235

Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları - Test 5 - Sayfa 237

Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları - Test 6 - Sayfa 239

Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları - Test 7 - Sayfa 241

Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliği, İnternet Adreslerindeki Uzantılar ve Anlamları - Test 8 - Sayfa 243

YENİ KONSEPT SORULAR Test 8 - Sayfa 246

YENİ KONSEPT SORULAR Test 8 - Sayfa 248

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler