7.SINIF FEN BİLİMLERİ SORU DÜNYASI

7.SINIF

7.SINIF FEN BİLİMLERİ SORU DÜNYASI

7.SINIF FEN BİLİMLERİ SORU DÜNYASI

7.SINIF FEN BİLİMLERİ SORU DÜNYASI (7.SINIF - FEN BİLİMLERİ) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

7.SINIF - FEN BİLİMLERİ

İndirme Seçenekleri


ÖĞRENME TESTİ - 01 Uzay Araştırmaları 1. 4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi astronomide kullanı-[ Sayfa 9 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Uzay Araştırmaları 1. Aşağıdakilerden hangisi uzay çalışmaları sıra- 3.[ Sayfa 10 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Uzay Araştırmaları 1. Aşağıda verilen teleskoplardan kaç tanesi uzay 4.[ Sayfa 11 ]

ANALİZ TESTİ Uzay Araştırmaları 1. Türkiye’nin uzay filosuyla ilgili 3.[ Sayfa 12 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Güneş Sistemi ve Ötesi: Gök Cisimleri 1. Aşağıdaki öğrencilerin yıldızlar ile ilgili verdiği 4. Aşağıda verilenlerden hangisi bütün gök cisim-[ Sayfa 15 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Güneş Sistemi ve Ötesi: Gök Cisimleri 1. Yıldızlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 4. Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre[ Sayfa 16 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Güneş Sistemi ve Ötesi: Gök Cisimleri 3.[ Sayfa 17 ]

ANALİZ TESTİ Güneş Sistemi ve Ötesi: Gök Cisimleri 1. 4.[ Sayfa 18 ]

YETERLİLİK TESTİ 01 1. 4.[ Sayfa 21 ]

YETERLİLİK TESTİ 02 1.[ Sayfa 23 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Hücre ve Organellerin Yapısı 1. 3.[ Sayfa 27 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Hücre ve Organellerin Yapısı 1. 4. Aşağıda verilen canlılardan hangisinde “hücre -[ Sayfa 28 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Hücre ve Organellerin Yapısı 4.[ Sayfa 29 ]

ANALİZ TESTİ Hücre ve Organellerin Yapısı 1. 3.[ Sayfa 30 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 4.[ Sayfa 35 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 4.[ Sayfa 36 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 3. Aşağıda verilen evrelerden hangisi 2n = 4 kro-[ Sayfa 37 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıda verilenlerden 4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi mitoz ve mayoz[ Sayfa 38 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 4.[ Sayfa 39 ]

ÖĞRENME TESTİ - 06 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 3.[ Sayfa 40 ]

ÖĞRENME TESTİ - 07 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 2n = 46 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölün- 4. Mayoz bölünme ile ilgili;[ Sayfa 41 ]

ÖĞRENME TESTİ - 08 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 4.[ Sayfa 42 ]

ÖĞRENME TESTİ - 09 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 4.[ Sayfa 43 ]

ÖĞRENME TESTİ - 10 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 4. Mitoz bölünmede;[ Sayfa 44 ]

YETERLİLİK TESTİ 01 1. Aşağıda bitki ve hayvan hücreleri ile ilgili hazır- 3.[ Sayfa 45 ]

YETERLİLİK TESTİ 02 1. 3.[ Sayfa 47 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1. 4.[ Sayfa 52 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1. 3.[ Sayfa 53 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1. 3.[ Sayfa 54 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1. 3. Uçakla yolculuk yapmakta olan Ali ile ilgili aşağı-[ Sayfa 55 ]

ANALİZ TESTİ Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1. 3.[ Sayfa 56 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi 1. 3.[ Sayfa 60 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi 1. Aşağıda verilen durumların hangisinde fiziksel 3.[ Sayfa 61 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi 1. 3. Bir cismin çekim potansiyel enerjisi ile ilgili;[ Sayfa 62 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi 1. 3.[ Sayfa 63 ]

ANALİZ TESTİ Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi 1. 3.[ Sayfa 64 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Enerji Dönüşümleri 1. 3.[ Sayfa 68 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Enerji Dönüşümleri 1. 3. Aşağıda verilen olayların hangisinde verilen[ Sayfa 69 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Enerji Dönüşümleri 1. Sürtünme kuvveti ile ilgili; 3.[ Sayfa 70 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Enerji Dönüşümleri 1.[ Sayfa 71 ]

ANALİZ TESTİ Enerji Dönüşümleri 1. 3.[ Sayfa 72 ]

YETERLİLİK TESTİ 01 1. 4.[ Sayfa 75 ]

YETERLİLİK TESTİ 02 1. 3.[ Sayfa 77 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Maddenin Tanecikli Yapısı 1.[ Sayfa 81 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Maddenin Tanecikli Yapısı 1. 3.[ Sayfa 82 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Saf Maddeler 1. 3.[ Sayfa 85 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Saf Maddeler 1. X: Aynı cins atomlarda oluşmuş molekül 3.[ Sayfa 86 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Saf Maddeler 1. Aşağıda verilen tanecik modellerinden hangisi 3.[ Sayfa 87 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Saf Maddeler 1. 4. Öğretmen öğrencilerinden molekül yapılı bileşikle-[ Sayfa 88 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Saf Maddeler 1. 3.[ Sayfa 89 ]

ANALİZ TESTİ Saf Maddeler 1. 3. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi element ve[ Sayfa 90 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Karışımlar 1. Aşağıda K, L, M ve N maddelerine ait tanecik mo- 3.[ Sayfa 93 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Karışımlar 1. 3.[ Sayfa 94 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Karışımlar 1. 3.[ Sayfa 95 ]

ANALİZ TESTİ Karışımlar 1. Aşağıda verilen karışımlardan hangisi, iki farklı[ Sayfa 96 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Karışımların Ayrılması 1. 4.[ Sayfa 99 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Karışımların Ayrılması 1. 4. Demirtozu + tuz + su’dan oluşan bir karışımı ay-[ Sayfa 100 ]

ANALİZ TESTİ Karışımların Ayrılması 4.[ Sayfa 101 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm 1. 3.[ Sayfa 105 ]

ANALİZ TESTİ Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm 1. 3.[ Sayfa 106 ]

YETERLİLİK TESTİ 1 [ Sayfa 109 ]

YETERLİLİK TESTİ 1 [ Sayfa 111 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Işığın Soğurulması 1. 3.[ Sayfa 116 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Işığın Soğurulması 1.[ Sayfa 117 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Işığın Soğurulması 1. 3.[ Sayfa 118 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Işığın Soğurulması 1. 3.[ Sayfa 119 ]

ANALİZ TESTİ Işığın Soğurulması 1. 4.[ Sayfa 120 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Aynalar 1. Soru: Yansıtıcı yüzeyi düzgün olan oyna çeşidi ne- 3.[ Sayfa 123 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Aynalar 1. 3.[ Sayfa 124 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Aynalar 1. 4.[ Sayfa 125 ]

ANALİZ TESTİ Aynalar 1. 3. Aşağıda verilen araçların hangisinde ayna kulla-[ Sayfa 126 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. 4.[ Sayfa 133 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. 3.[ Sayfa 134 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. 4.[ Sayfa 135 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. 3.[ Sayfa 136 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Işığın Kırılması ve Mercekler 3. Aşağıda verilen araçların hangisinde mercek[ Sayfa 137 ]

ÖĞRENME TESTİ - 06 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. 3.[ Sayfa 138 ]

ÖĞRENME TESTİ - 07 Işığın Kırılması ve Mercekler 4. Aşağıda verilen mercekler hangisinde ışık ışını-[ Sayfa 139 ]

ÖĞRENME TESTİ - 08 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. 3. Elif: Yakını çok iyi göremediğim için hipermetro-[ Sayfa 140 ]

ÖĞRENME TESTİ - 09 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. Merceklerle ilgili olarak; 3.[ Sayfa 141 ]

ÖĞRENME TESTİ - 09 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. Merceklerle ilgili olarak; 3.[ Sayfa 142 ]

ÖĞRENME TESTİ - 09 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. Merceklerle ilgili olarak; 3.[ Sayfa 143 ]

YETERLİLİK TESTİ 01 1. Aşağıdaki durumlardan hangisinde ışığın soğu- 3.[ Sayfa 146 ]

YETERLİLİK TESTİ 02 1. 3.[ Sayfa 149 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. 4.[ Sayfa 156 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. Üreme ile ilgili olarak, aşağıdaki öğrenci yorum- 4.[ Sayfa 157 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1.[ Sayfa 158 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. 4.[ Sayfa 159 ]

ANALİZ TESTİ İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. 4.[ Sayfa 160 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. Aşağıda verilen eşeysiz üreme eşleştirmelerin- 4.[ Sayfa 164 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. Aşağıda verilen canlılardan hangisi başkalaşım 4.[ Sayfa 165 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. 3.[ Sayfa 166 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. 3.[ Sayfa 167 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. Aşağıdakilerin hangisi tohumun çimlenmesi için 4.[ Sayfa 168 ]

ÖĞRENME TESTİ - 06 Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. Çiçekli bitkilerin üremeleriyle ilgili olarak; 4. Tozlaşması engellenmiş bir çiçek ile ilgili aşağı-[ Sayfa 169 ]

ÖĞRENME TESTİ - 07 Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. 3.[ Sayfa 170 ]

ÖĞRENME TESTİ - 08 Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. 3. -[ Sayfa 171 ]

ANALİZ TESTİ Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. 3.[ Sayfa 172 ]

YETERLİLİK TESTİ 01 1. Anne adayı hamilelik sürecinde aşağıdakilerden 4.[ Sayfa 175 ]

YETERLİLİK TESTİ 02 1. 4. Kurbağalarda gerçekleşen başkalaşım olayı ile[ Sayfa 176 ]

YETERLİLİK TESTİ 03 1. 3.[ Sayfa 177 ]

YETERLİLİK TESTİ 04 1. 3. Aşağıda verilen bitkilerden hangisinin sadece[ Sayfa 178 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Ampullerde Seri ve Paralel Bağlama 1. 3. Aşağıda verilen elektrik devrelerinin hangisinde[ Sayfa 181 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Ampullerde Seri ve Paralel Bağlama 1. 3.[ Sayfa 182 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Ampullerde Seri ve Paralel Bağlama 1. 3.[ Sayfa 183 ]

ANALİZ TESTİ Ampullerde Seri ve Paralel Bağlama 1. 3. Ahmet ampul parlaklığının gerilime bağlı değişimi-[ Sayfa 184 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Elektrik Akımı 1. 3.[ Sayfa 187 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Elektrik Akımı 1. 3. Aşağıda verilen devrelerin hangisinde amper-[ Sayfa 188 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Elektrik Akımı 1. 3.[ Sayfa 189 ]

ANALİZ TESTİ Elektrik Akımı 1. 3.[ Sayfa 190 ]

YETERLİLİK TESTİ 01 1. 3.[ Sayfa 193 ]

YENİ KONSEPT SORULAR 01 1. Uzay teknolojileri, Dünya’nın ve uzayın sırlarını 3.[ Sayfa 195 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Uzay Araştırmaları 1. 4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi astron[ Sayfa 198 ]

ÖĞRENME TESTİ - Yeni Konsept 03[ Sayfa 201 ]

ÖĞRENME TESTİ - Yeni Konsept 04[ Sayfa 203 ]

ÖĞRENME TESTİ - Yeni Konsept 05[ Sayfa 206 ]

ÖĞRENME TESTİ - Yeni Konsept 06[ Sayfa 209 ]

ÖĞRENME TESTİ - Yeni Konsept 07[ Sayfa 212 ]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler