7.SINIF FEN BİLİMLERİ SORU DÜNYASI

ÖĞRENME TESTİ - 01 Uzay Araştırmaları 1. 4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi astronomide kullanı-[ Sayfa 9 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Uzay Araştırmaları 1. Aşağıdakilerden hangisi uzay çalışmaları sıra- 3.[ Sayfa 10 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Uzay Araştırmaları 1. Aşağıda verilen teleskoplardan kaç tanesi uzay 4.[ Sayfa 11 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Uzay Araştırmaları 1. Türkiye’nin uzay filosuyla ilgili 3.[ Sayfa 12 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Güneş Sistemi ve Ötesi: Gök Cisimleri 1. Aşağıdaki öğrencilerin yıldızlar ile ilgili verdiği 4. Aşağıda verilenlerden hangisi bütün gök cisim-[ Sayfa 15 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Güneş Sistemi ve Ötesi: Gök Cisimleri 1. Yıldızlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 4. Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre[ Sayfa 16 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Güneş Sistemi ve Ötesi: Gök Cisimleri 3.[ Sayfa 17 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Güneş Sistemi ve Ötesi: Gök Cisimleri 1. 4.[ Sayfa 18 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 01 1. 4.[ Sayfa 21 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 02 1.[ Sayfa 23 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Hücre ve Organellerin Yapısı 1. 3.[ Sayfa 27 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Hücre ve Organellerin Yapısı 1. 4. Aşağıda verilen canlılardan hangisinde “hücre -[ Sayfa 28 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Hücre ve Organellerin Yapısı 4.[ Sayfa 29 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Hücre ve Organellerin Yapısı 1. 3.[ Sayfa 30 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 4.[ Sayfa 35 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 4.[ Sayfa 36 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 3. Aşağıda verilen evrelerden hangisi 2n = 4 kro-[ Sayfa 37 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıda verilenlerden 4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi mitoz ve mayoz[ Sayfa 38 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 4.[ Sayfa 39 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 06 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 3.[ Sayfa 40 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 07 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 2n = 46 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölün- 4. Mayoz bölünme ile ilgili;[ Sayfa 41 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 08 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 4.[ Sayfa 42 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 09 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 4.[ Sayfa 43 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 10 Mitoz ve Mayoz Bölünme 1. 4. Mitoz bölünmede;[ Sayfa 44 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 01 1. Aşağıda bitki ve hayvan hücreleri ile ilgili hazır- 3.[ Sayfa 45 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 02 1. 3.[ Sayfa 47 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1. 4.[ Sayfa 52 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1. 3.[ Sayfa 53 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1. 3.[ Sayfa 54 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1. 3. Uçakla yolculuk yapmakta olan Ali ile ilgili aşağı-[ Sayfa 55 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Kütle ve Ağırlık İlişkisi 1. 3.[ Sayfa 56 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi 1. 3.[ Sayfa 60 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi 1. Aşağıda verilen durumların hangisinde fiziksel 3.[ Sayfa 61 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi 1. 3. Bir cismin çekim potansiyel enerjisi ile ilgili;[ Sayfa 62 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi 1. 3.[ Sayfa 63 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi 1. 3.[ Sayfa 64 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Enerji Dönüşümleri 1. 3.[ Sayfa 68 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Enerji Dönüşümleri 1. 3. Aşağıda verilen olayların hangisinde verilen[ Sayfa 69 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Enerji Dönüşümleri 1. Sürtünme kuvveti ile ilgili; 3.[ Sayfa 70 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Enerji Dönüşümleri 1.[ Sayfa 71 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Enerji Dönüşümleri 1. 3.[ Sayfa 72 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 01 1. 4.[ Sayfa 75 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 02 1. 3.[ Sayfa 77 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Maddenin Tanecikli Yapısı 1.[ Sayfa 81 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Maddenin Tanecikli Yapısı 1. 3.[ Sayfa 82 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Saf Maddeler 1. 3.[ Sayfa 85 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Saf Maddeler 1. X: Aynı cins atomlarda oluşmuş molekül 3.[ Sayfa 86 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Saf Maddeler 1. Aşağıda verilen tanecik modellerinden hangisi 3.[ Sayfa 87 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Saf Maddeler 1. 4. Öğretmen öğrencilerinden molekül yapılı bileşikle-[ Sayfa 88 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Saf Maddeler 1. 3.[ Sayfa 89 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Saf Maddeler 1. 3. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi element ve[ Sayfa 90 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Karışımlar 1. Aşağıda K, L, M ve N maddelerine ait tanecik mo- 3.[ Sayfa 93 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Karışımlar 1. 3.[ Sayfa 94 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Karışımlar 1. 3.[ Sayfa 95 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Karışımlar 1. Aşağıda verilen karışımlardan hangisi, iki farklı[ Sayfa 96 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Karışımların Ayrılması 1. 4.[ Sayfa 99 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Karışımların Ayrılması 1. 4. Demirtozu + tuz + su’dan oluşan bir karışımı ay-[ Sayfa 100 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Karışımların Ayrılması 4.[ Sayfa 101 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm 1. 3.[ Sayfa 105 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm 1. 3.[ Sayfa 106 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1 [ Sayfa 109 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1 [ Sayfa 111 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Işığın Soğurulması 1. 3.[ Sayfa 116 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Işığın Soğurulması 1.[ Sayfa 117 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Işığın Soğurulması 1. 3.[ Sayfa 118 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Işığın Soğurulması 1. 3.[ Sayfa 119 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Işığın Soğurulması 1. 4.[ Sayfa 120 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Aynalar 1. Soru: Yansıtıcı yüzeyi düzgün olan oyna çeşidi ne- 3.[ Sayfa 123 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Aynalar 1. 3.[ Sayfa 124 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Aynalar 1. 4.[ Sayfa 125 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Aynalar 1. 3. Aşağıda verilen araçların hangisinde ayna kulla-[ Sayfa 126 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. 4.[ Sayfa 133 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. 3.[ Sayfa 134 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. 4.[ Sayfa 135 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. 3.[ Sayfa 136 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Işığın Kırılması ve Mercekler 3. Aşağıda verilen araçların hangisinde mercek[ Sayfa 137 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 06 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. 3.[ Sayfa 138 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 07 Işığın Kırılması ve Mercekler 4. Aşağıda verilen mercekler hangisinde ışık ışını-[ Sayfa 139 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 08 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. 3. Elif: Yakını çok iyi göremediğim için hipermetro-[ Sayfa 140 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 09 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. Merceklerle ilgili olarak; 3.[ Sayfa 141 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 09 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. Merceklerle ilgili olarak; 3.[ Sayfa 142 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 09 Işığın Kırılması ve Mercekler 1. Merceklerle ilgili olarak; 3.[ Sayfa 143 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 01 1. Aşağıdaki durumlardan hangisinde ışığın soğu- 3.[ Sayfa 146 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 02 1. 3.[ Sayfa 149 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. 4.[ Sayfa 156 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. Üreme ile ilgili olarak, aşağıdaki öğrenci yorum- 4.[ Sayfa 157 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1.[ Sayfa 158 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. 4.[ Sayfa 159 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. 4.[ Sayfa 160 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. Aşağıda verilen eşeysiz üreme eşleştirmelerin- 4.[ Sayfa 164 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. Aşağıda verilen canlılardan hangisi başkalaşım 4.[ Sayfa 165 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. 3.[ Sayfa 166 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. 3.[ Sayfa 167 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. Aşağıdakilerin hangisi tohumun çimlenmesi için 4.[ Sayfa 168 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 06 Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. Çiçekli bitkilerin üremeleriyle ilgili olarak; 4. Tozlaşması engellenmiş bir çiçek ile ilgili aşağı-[ Sayfa 169 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 07 Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. 3.[ Sayfa 170 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 08 Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. 3. -[ Sayfa 171 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1. 3.[ Sayfa 172 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 01 1. Anne adayı hamilelik sürecinde aşağıdakilerden 4.[ Sayfa 175 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 02 1. 4. Kurbağalarda gerçekleşen başkalaşım olayı ile[ Sayfa 176 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 03 1. 3.[ Sayfa 177 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 04 1. 3. Aşağıda verilen bitkilerden hangisinin sadece[ Sayfa 178 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Ampullerde Seri ve Paralel Bağlama 1. 3. Aşağıda verilen elektrik devrelerinin hangisinde[ Sayfa 181 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Ampullerde Seri ve Paralel Bağlama 1. 3.[ Sayfa 182 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Ampullerde Seri ve Paralel Bağlama 1. 3.[ Sayfa 183 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Ampullerde Seri ve Paralel Bağlama 1. 3. Ahmet ampul parlaklığının gerilime bağlı değişimi-[ Sayfa 184 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Elektrik Akımı 1. 3.[ Sayfa 187 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Elektrik Akımı 1. 3. Aşağıda verilen devrelerin hangisinde amper-[ Sayfa 188 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Elektrik Akımı 1. 3.[ Sayfa 189 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Elektrik Akımı 1. 3.[ Sayfa 190 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 01 1. 3.[ Sayfa 193 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR 01 1. Uzay teknolojileri, Dünya’nın ve uzayın sırlarını 3.[ Sayfa 195 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Uzay Araştırmaları 1. 4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi astron[ Sayfa 198 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - Yeni Konsept 03[ Sayfa 201 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - Yeni Konsept 04[ Sayfa 203 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - Yeni Konsept 05[ Sayfa 206 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - Yeni Konsept 06[ Sayfa 209 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - Yeni Konsept 07[ Sayfa 212 ] Cevap Anahtarı
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]