AYT Biyoloji Soru Bankası

ADIM 01 Sinir Sistemi ADIM 02 Sinir Sistemi - Beyin ADIM 03 Omurilik - Çevresel Sinir Sistemi ADIM 04 Endokrin Sistem ve Salgıladıkları Hormonlar - I ADIM 05 Endokrin Sistem ve Salgıladıkları Hormonlar - II ADIM 06 Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi - I ADIM 07 Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi - II ADIM 08 Destek ve Hareket Sistemi ADIM 09 Kas Sistemleri ADIM 10 Sindirim Sistemi ADIM 11 Sindirime Yardımcı Organlar - Kimyasal Sindirim ADIM 12 Sindirimin Hormonal Kontrolü - Emilim ADIM 13 Dolaşım Sistemleri ADIM 14 Kan Damarları ADIM 15 Kanın Yapısı - Lenf Dolaşımı ADIM 16 Bağışıklık Sistemi ADIM 17 Solunum Sistemi - I ADIM 18 Solunum Sistemi - II ADIM 19 Üriner Sistem ADIM 20 Üreme Sistemi ADIM 21 Döllenme - Embriyonik Gelişim ADIM 22 Komünite ADIM 23 Popülasyon Ekolojisi ADIM 24 Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi ADIM 25 Genetik Şifre - Protein Sentezi ADIM 26 Protein Sentezi - Bir Gen Bir Polipeptit Hipotezi ADIM 27 Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji ADIM 28 Canlılık ve Enerji ADIM 29 Fotosentez - Kemosentez ADIM 30 Hücresel Solunum ADIM 31 Oksijensiz Solunum - Fermantasyon ADIM 32 Bitki Biyolojisi - Bitkisel Dokular - I ADIM 33 Bitki Biyolojisi - Bitkisel Dokular - II ADIM 34 Bitkisel Organlar ADIM 35 Bitkisel Hormonlar -Bitkilerde Hareket ADIM 36 Fotoperiyodizm - Bitkilerde Madde Taşınması ADIM 37 Bitkilerde Madde Taşınması ADIM 38 Çiçekli Bitkilerde Üreme - I ADIM 39 Çiçekli Bitkilerde Üreme - II ADIM 40 Canlılar ve Çevre
1. ADIM 01 Sinir Sistemi Test[ Sayfa 6 ] Çözümler
1. ADIM 02 Sinir Sistemi Test[ Sayfa 8 ] Çözümler
1. ADIM 03 Sinir Sistemi Test[ Sayfa 10 ] Çözümler
1. ADIM 04 Sinir Sistemi Test[ Sayfa 12 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
2. ADIM 01 Sinir Sistemi - Beyin Test[ Sayfa 14 ] Çözümler
2. ADIM 02 Sinir Sistemi - Beyin Test[ Sayfa 16 ] Çözümler
2. ADIM 03 Sinir Sistemi - Beyin Test[ Sayfa 18 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
3. ADIM 01 Omurilik - Çevresel Sinir Sistemi Test[ Sayfa 20 ] Çözümler
3. ADIM 02 Omurilik - Çevresel Sinir Sistemi Test[ Sayfa 22 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 24 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
4. ADIM 01 Endokrin Sistem ve Salgıladıkları Hormonlar I Test[ Sayfa 26 ] Çözümler
4. ADIM 02 Endokrin Sistem ve Salgıladıkları Hormonlar I Test[ Sayfa 28 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
5. ADIM 01 Endokrin Sistem ve Salgıladıkları Hormonlar II Test[ Sayfa 30 ] Çözümler
5. ADIM 02 Endokrin Sistem ve Salgıladıkları Hormonlar II Test[ Sayfa 32 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
6. ADIM 01 Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi I Test[ Sayfa 34 ] Çözümler
6. ADIM 02 Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi I Test[ Sayfa 36 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
7. ADIM 01 Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi II Test[ Sayfa 38 ] Çözümler
7. ADIM 02 Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi II Test[ Sayfa 40 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 42 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
8. ADIM 01 Destek ve Hareket Sistemi Test[ Sayfa 44 ] Çözümler
8. ADIM 02 Destek ve Hareket Sistemi Test[ Sayfa 46 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
9. ADIM 01 Kas Sistemleri Test[ Sayfa 48 ] Çözümler
9. ADIM 02 Kas Sistemleri Test[ Sayfa 50 ] Çözümler
9. ADIM 03 Kas Sistemleri Test[ Sayfa 52 ] Çözümler
9. ADIM 04 Kas Sistemleri Test[ Sayfa 54 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 56 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
10. ADIM 01 Sindirim Sistemi Test[ Sayfa 58 ] Çözümler
10. ADIM 02 Sindirim Sistemi Test[ Sayfa 60 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
11. ADIM 01 Sindirime Yardımcı Organlar - Kimyasal Sindirim Test[ Sayfa 62 ] Çözümler
11. ADIM 02 Sindirime Yardımcı Organlar - Kimyasal Sindirim Test[ Sayfa 64 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
12. ADIM 01 Sindirimin Hormonal Kontrolü - Emilim Test[ Sayfa 66 ] Çözümler
12. ADIM 02 Sindirimin Hormonal Kontrolü - Emilim Test[ Sayfa 68 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
13. ADIM 01 Dolaşım Sistemleri Test[ Sayfa 70 ] Çözümler
13. ADIM 02 Dolaşım Sistemleri Test[ Sayfa 72 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
14. ADIM 01 Kan Damarları Test[ Sayfa 74 ] Çözümler
14. ADIM 02 Kan Damarları Test[ Sayfa 76 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
15. ADIM 01 Kanın Yapısı - Lenf Dolaşımı Test[ Sayfa 78 ] Çözümler
15. ADIM 02 Kanın Yapısı - Lenf Dolaşımı Test[ Sayfa 80 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
16. ADIM 01 Bağışıklık Sistemi Test[ Sayfa 82 ] Çözümler
16. ADIM 02 Bağışıklık Sistemi Test[ Sayfa 84 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 86 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
17. ADIM 01 Solunum Sistemi - I Test[ Sayfa 88 ] Çözümler
17. ADIM 02 Solunum Sistemi - I Test[ Sayfa 90 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
18. ADIM 01 Solunum Sistemi - II Test[ Sayfa 92 ] Çözümler
18. ADIM 02 Solunum Sistemi - II Test[ Sayfa 94 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 96 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
19. ADIM 01 Üriner Sistem Test[ Sayfa 98 ] Çözümler
19. ADIM 02 Üriner Sistem Test[ Sayfa 100 ] Çözümler
19. ADIM 03 Üriner Sistem Test[ Sayfa 102 ] Çözümler
19. ADIM 04 Üriner Sistem Test[ Sayfa 104 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 106 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
20. ADIM 01 Üreme Sistemi Test[ Sayfa 108 ] Çözümler
20. ADIM 02 Üreme Sistemi Test[ Sayfa 110 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 112 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
21. ADIM 01 Döllenme - Embriyonik Gelişim Test[ Sayfa 114 ] Çözümler
21. ADIM 02 Döllenme - Embriyonik Gelişim Test[ Sayfa 116 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
22. ADIM 01 Komünite Ekolojisi Test[ Sayfa 118 ] Çözümler
22. ADIM 02 Komünite Ekolojisi Test[ Sayfa 120 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
23. ADIM 01 Popülasyon Ekolojisi Test[ Sayfa 122 ] Çözümler
23. ADIM 02 Popülasyon Ekolojisi Test[ Sayfa 124 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
24. ADIM 01 Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi Test[ Sayfa 126 ] Çözümler
24. ADIM 02 Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi Test[ Sayfa 128 ] Çözümler
24. ADIM 03 Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi Test[ Sayfa 130 ] Çözümler
24. ADIM 04 Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi Test[ Sayfa 132 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
25. ADIM 01 Genetik Şifre - Protein Sentezi Test[ Sayfa 134 ] Çözümler
25. ADIM 02 Genetik Şifre - Protein Sentezi Test[ Sayfa 136 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
26. ADIM 01 Protein Sentezi - Bir Gen Bir Polipeptit Hipotezi Test[ Sayfa 138 ] Çözümler
26. ADIM 02 Protein Sentezi - Bir Gen Bir Polipeptit Hipotezi Test[ Sayfa 140 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
27. ADIM 01 Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Test[ Sayfa 142 ] Çözümler
27. ADIM 02 Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Test[ Sayfa 144 ] Çözümler
27. ADIM 03 Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Test[ Sayfa 146 ] Çözümler
27. ADIM 04 Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Test[ Sayfa 148 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 150 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
28. ADIM 01 Canlılık ve Enerji Test[ Sayfa 152 ] Çözümler
28. ADIM 02 Canlılık ve Enerji Test[ Sayfa 154 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
29. ADIM 01 Fotosentez - Kemosentez Test[ Sayfa 156 ] Çözümler
29. ADIM 02 Fotosentez - Kemosentez Test[ Sayfa 158 ] Çözümler
29. ADIM 03 Fotosentez - Kemosentez Test[ Sayfa 160 ] Çözümler
29. ADIM 04 Fotosentez - Kemosentez Test[ Sayfa 162 ] Çözümler
29. ADIM 05 Fotosentez - Kemosentez Test[ Sayfa 164 ] Çözümler
29. ADIM 06 Fotosentez - Kemosentez Test[ Sayfa 166 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
30. ADIM 01 Hücresel Solunum Test Test[ Sayfa 168 ] Çözümler
30. ADIM 02 Hücresel Solunum Test Test[ Sayfa 170 ] Çözümler
30. ADIM 03 Hücresel Solunum Test[ Sayfa 172 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
31. ADIM 01 Oksijensiz Solunum - Fermantasyon Test[ Sayfa 174 ] Çözümler
31. ADIM 02 Oksijensiz Solunum - Fermantasyon Test[ Sayfa 176 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 178 ] Çözümler
02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 180 ] Çözümler
03 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 182 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
32. ADIM 01 Bitki Biyolojisi - Bitkisel Dokular - I Test[ Sayfa 184 ] Çözümler
32. ADIM 02 Bitki Biyolojisi - Bitkisel Dokular - I Test[ Sayfa 186 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
33. ADIM 01 Bitki Biyolojisi - Bitkisel Dokular - II Test[ Sayfa 188 ] Çözümler
33. ADIM 02 Bitki Biyolojisi - Bitkisel Dokular - II Test[ Sayfa 190 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
34. ADIM 01 Bitkisel Organlar Test[ Sayfa 192 ] Çözümler
34. ADIM 02 Bitkisel Organlar Test[ Sayfa 194 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
35. ADIM 01 Bitkisel Hormonlar - Bitkilerde Hareket Test[ Sayfa 196 ] Çözümler
35. ADIM 02 Bitkisel Hormonlar - Bitkilerde Hareket Test[ Sayfa 198 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
36. ADIM 01 Fotoperiyodizm - Bitkilerde Madde Taşınması Test[ Sayfa 200 ] Çözümler
36. ADIM 02 Fotoperiyodizm - Bitkilerde Madde Taşınması Test[ Sayfa 202 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
37. ADIM 01 Bitkilerde Madde Taşınması Test[ Sayfa 204 ] Çözümler
37. ADIM 02 Fotoperiyodizm - Bitkilerde Madde Taşınması Test[ Sayfa 206 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 208 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
38. ADIM 01 Çiçekli Bitkilerde Üreme - I Test[ Sayfa 210 ] Çözümler
38. ADIM 02 Çiçekli Bitkilerde Üreme - I Test[ Sayfa 212 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
39. ADIM 01 Çiçekli Bitkilerde Üreme - II Test[ Sayfa 214 ] Çözümler
39. ADIM 02 Çiçekli Bitkilerde Üreme - II Test[ Sayfa 216 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
40. ADIM 01 Canlılar ve Çevre Test[ Sayfa 218 ] Çözümler
40. ADIM 02 Canlılar ve Çevre Test[ Sayfa 220 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]