AYT Kimya Soru Bankası

TYT-AYT(YKS)

AYT Kimya Soru Bankası

AYT Kimya Soru Bankası

AYT Kimya Soru Bankası (TYT-AYT(YKS) - AYT KİMYA) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

TYT-AYT(YKS) - AYT KİMYA

İndirme Seçenekleri


1. ADIM 01 Atomun Kuantum Modeli Test[ Sayfa 6 ]

1. ADIM 02 Atomun Kuantum Modeli Test[ Sayfa 8 ]

1. ADIM 03 Atomun Kuantum Modeli Test[ Sayfa 10 ]

2. ADIM 01 Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Test[ Sayfa 12 ]

3. ADIM 01 Periyodik Özellikler Test[ Sayfa 14 ]

3. ADIM 02 Periyodik Özellikler Test[ Sayfa 16 ]

3. ADIM 03 Periyodik Özellikler Test[ Sayfa 18 ]

3. ADIM 04 Periyodik Özellikler Test[ Sayfa 20 ]

4. ADIM 01 Elementleri Tanıyalım - Yükseltgenme Basamağı Test[ Sayfa 22 ]

4. ADIM 02 Elementleri Tanıyalım - Yükseltgenme Basamağı Test[ Sayfa 24 ]

01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 26 ]

02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 28 ]

5. ADIM 01 Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları Test[ Sayfa 30 ]

5. ADIM 02 Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları Test[ Sayfa 32 ]

6. ADIM 01 İdeal Gaz Yasası - Gazlarda Kinetik Teori Test[ Sayfa 34 ]

6. ADIM 02 İdeal Gaz Yasası - Gazlarda Kinetik Teori Test[ Sayfa 36 ]

6. ADIM 03 İdeal Gaz Yasası - Gazlarda Kinetik Teori Test[ Sayfa 38 ]

7. ADIM 01 Gaz Karışımları - Gerçek Gazlar Test[ Sayfa 40 ]

7. ADIM 02 Gaz Karışımları - Gerçek Gazlar Test[ Sayfa 42 ]

7. ADIM 03 Gaz Karışımları - Gerçek Gazlar Test[ Sayfa 44 ]

7. ADIM 04 Gaz Karışımları - Gerçek Gazlar Test[ Sayfa 46 ]

01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 48 ]

02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 50 ]

8. ADIM 01 Çözücü - Çözünen Etkileşimleri - Derişim Birimleri (Molarite) Test[ Sayfa 52 ]

8. ADIM 02 Çözücü - Çözünen Etkileşimleri - Derişim Birimleri (Molarite) Test[ Sayfa 54 ]

8. ADIM 03 Çözücü - Çözünen Etkileşimleri - Derişim Birimleri (Molarite) Test[ Sayfa 56 ]

9. ADIM 01 Derişim Birimleri Test[ Sayfa 58 ]

10. ADIM 01 Koligatif Özellikler Test[ Sayfa 60 ]

10. ADIM 02 Koligatif Özellikler Test[ Sayfa 62 ]

10. ADIM 03 Koligatif Özellikler Test[ Sayfa 64 ]

11. ADIM 01 Çözünürlük ve Etki Eden Faktörler Test[ Sayfa 66 ]

11. ADIM 02 Çözünürlük ve Etki Eden Faktörler Test[ Sayfa 68 ]

11. ADIM 03 Çözünürlük ve Etki Eden Faktörler Test[ Sayfa 70 ]

01 01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 72 ]

01 Karma Yeni Konsept Testler Test[ Sayfa 74 ]

12. ADIM 01 Tepkimelerde Isı Değişimi Standart Oluşum Entalpisi Test[ Sayfa 76 ]

12. ADIM 02 Tepkimelerde Isı Değişimi Standart Oluşum Entalpisi Test[ Sayfa 78 ]

13. ADIM 01 Tepkime Koordinatı Grafiği - Bağ Enerjileri - Tepkime Isılarının Toplanabirliği Test[ Sayfa 80 ]

13. ADIM 02 Tepkime Koordinatı Grafiği - Bağ Enerjileri - Tepkime Isılarının Toplanabirliği Test[ Sayfa 82 ]

01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 84 ]

02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 86 ]

14. ADIM 01 Tepkime Hızları Test[ Sayfa 88 ]

14. ADIM 02 Tepkime Hızları Test[ Sayfa 90 ]

14. ADIM 03 Tepkime Hızları Test[ Sayfa 92 ]

15. ADIM 01 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler Test[ Sayfa 94 ]

15. ADIM 02 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler Test[ Sayfa 96 ]

15. ADIM 03 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler Test[ Sayfa 98 ]

15. ADIM 04 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler Test[ Sayfa 100 ]

01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 102 ]

02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 104 ]

16. ADIM 01 Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerde Denge - Denge Sabiti Kp-Kc ilişkisi Test[ Sayfa 106 ]

16. ADIM 02 Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerde Denge - Denge Sabiti Kp-Kc ilişkisi Test[ Sayfa 108 ]

16. ADIM 03 Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerde Denge - Denge Sabiti Kp-Kc ilişkisi Test[ Sayfa 110 ]

17. ADIM 01 Dengeye Etki Eden Faktörler Test[ Sayfa 112 ]

17. ADIM 02 Dengeye Etki Eden Faktörler Test[ Sayfa 114 ]

18. ADIM 01 Suyun Otoiyonizasyonu - Brönsted - Lowry Asit / Bazları Test[ Sayfa 116 ]

18. ADIM 02 Suyun Otoiyonizasyonu - Brönsted - Lowry Asit / Bazları Test[ Sayfa 118 ]

18. ADIM 03 Suyun Otoiyonizasyonu - Brönsted - Lowry Asit / Bazları Test[ Sayfa 120 ]

19. ADIM 01 Zayıf Asit ve Bazların Ayrışma Dengesi - Tampon Çözeltiler - Titrasyon Test[ Sayfa 122 ]

19. ADIM 02 Zayıf Asit ve Bazların Ayrışma Dengesi - Tampon Çözeltiler - Titrasyon Test[ Sayfa 124 ]

19. ADIM 03 Zayıf Asit ve Bazların Ayrışma Dengesi - Tampon Çözeltiler - Titrasyon Test[ Sayfa 126 ]

20. ADIM 01 Çözünme - Çökelme Tepkimeleri Test[ Sayfa 128 ]

20. ADIM 02 Çözünme - Çökelme Tepkimeleri Test[ Sayfa 130 ]

20. ADIM 03 Çözünme - Çökelme Tepkimeleri Test[ Sayfa 132 ]

01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 134 ]

02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 136 ]

21. ADIM 01 İndirgenme - Yükseltgenme Tepkimeleri - İstemlilik Test[ Sayfa 138 ]

21. ADIM 02 İndirgenme - Yükseltgenme Tepkimeleri - İstemlilik Test[ Sayfa 140 ]

22. ADIM 01 Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Test[ Sayfa 142 ]

22. ADIM 02 Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Test[ Sayfa 144 ]

23. ADIM 01 Elektrokimyasal Hücreler (Galvonik Hücre) Test[ Sayfa 146 ]

23. ADIM 02 Elektrokimyasal Hücreler (Galvonik Hücre) Test[ Sayfa 148 ]

23. ADIM 03 Elektrokimyasal Hücreler (Galvonik Hücre) Test[ Sayfa 150 ]

24. ADIM 01 Kimyasalların Elektrik Üretimi - Elektroliz - Korozyon Test[ Sayfa 152 ]

24. ADIM 02 Kimyasalların Elektrik Üretimi - Elektroliz - Korozyon Test[ Sayfa 154 ]

24. ADIM 03 Kimyasallardan Elektrik Üretimi - Elektroliz - Korozyon Test[ Sayfa 156 ]

01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 158 ]

02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 160 ]

25. ADIM 01 Karbon Kimyasına Giriş Test[ Sayfa 162 ]

25. ADIM 02 Karbon Kimyasına Giriş Test[ Sayfa 164 ]

26. ADIM 01 Hibritleşme - Molekül Geometrileri Test[ Sayfa 166 ]

26. ADIM 02 Hibritleşme - Molekül Geometrileri Test[ Sayfa 168 ]

01 Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 170 ]

02 Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 172 ]

27. ADIM 01 Alkanlar Test[ Sayfa 174 ]

27. ADIM 02 Alkanlar Test[ Sayfa 176 ]

28. ADIM 01 Alkanların Özellikleri - Organik Bileşiklerde İzomerlik Test[ Sayfa 178 ]

28. ADIM 02 Alkanların Özellikleri - Organik Bileşiklerde İzomerlik Test[ Sayfa 180 ]

29. ADIM 01 Alkenler Test[ Sayfa 182 ]

29. ADIM 02 Alkenler Test[ Sayfa 184 ]

29. ADIM 03 Alkenler Test[ Sayfa 186 ]

30. ADIM 01 Alkinler ve Aromatik Bileşikler Test Test[ Sayfa 188 ]

30. ADIM 02 Alkinler ve Aromatik Bileşikler Test[ Sayfa 190 ]

30. ADIM 03 Alkinler ve Aromatik Bileşikler Test[ Sayfa 192 ]

31. ADIM 01 Fonksiyonel Gruplar - Alkoller Test[ Sayfa 194 ]

31. ADIM 02 Fonksiyonel Gruplar - Alkoller Test[ Sayfa 196 ]

32. ADIM 01 Eterler Test[ Sayfa 198 ]

32. ADIM 02 Eterler Test[ Sayfa 200 ]

33. ADIM 01 Karbonil Bileşikleri Test[ Sayfa 202 ]

33. ADIM 02 Karbonil Bileşikleri Test[ Sayfa 204 ]

34. ADIM 01 Karboksilik Asitler - Esterler Test[ Sayfa 206 ]

34. ADIM 02 Karboksilik Asitler - Esterler Test[ Sayfa 208 ]

01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 210 ]

02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 212 ]

35. ADIM 01 Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler Test[ Sayfa 214 ]

35. ADIM 02 Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler Test[ Sayfa 216 ]

35. ADIM 03 Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler Test[ Sayfa 218 ]

35. ADIM 04 Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler Test[ Sayfa 220 ]

01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 222 ]

02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 224 ]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler