AYT Kimya Soru Bankası

ADIM 02 Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri ADIM 03 Periyodik Özellikler ADIM 04 Elementleri Tanıyalım - Yükseltgenme Basamağı ADIM 05 Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları ADIM 06 İdeal Gaz Yasası ADIM 07 Gaz Karışımları - Gerçek Gazlar ADIM 08 Çözücü - Çözünen Etkileşimleri - Derişim Birimleri (Molarite) 52 - 57 ADIM 09 Derişim Bilgileri ADIM 10 Koligatif Özellikleri ADIM 11 Çözünürlük ve Etki Eden Faktörler ADIM 12 Tepkimelerde Isı Değişimi Standart Oluşum Entalpisi ADIM 13 Tepkime Koordinatı Grafiği - Bağ Enerjileri Tepkime Isılarının Toplanabirliği ADIM 14 Tepkime Hızları ADIM 15 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler ADIM 16 Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerde Denge - Denge Sabiti Kp - Kc İlişkisi ADIM 17 Dengeyi Etkileyen Faktörler ADIM 18 Suyun Otoiyonizasyonu - Brönsted - Lowry Asit Bazları ADIM 19 Zayıf Asit ve Bazların Ayrışma Dengesi - Tampon Çözeltiler - Titrasyon ADIM 20 Çözünme - Çökelme Tepkimeleri ADIM 21 İndirgenme - Yükseltgenme Tepkimeleri - İstemlilik ADIM 22 Elektronlar ve Elektrokimyasal Hücreler ADIM 23 Elektrokimyasal Hücreler (Galvanik Hücre) ADIM 24 Kimyasalların Elektrik Üretimi - Elektroliz - Korozyon ADIM 25 Karbon Kimyasına Giriş ADIM 26 Hibritleşme - Molekül Geometri ADIM 27 Alkanlar ADIM 28 Alkanların Özellikleri - Organik Bileşiklerde İzomerlik ADIM 29 Alkenler ADIM 30 Alkenler ve Aromatik Bileşikler ADIM 31 Fonksiyonel Gruplar - Alkoller ADIM 32 Eterler ADIM 33 Karbonil Bileşikleri ADIM 34 Karboksilik Asitler - Esterler ADIM 35 Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmler
1. ADIM 01 Atomun Kuantum Modeli Test[ Sayfa 6 ] Çözümler
1. ADIM 02 Atomun Kuantum Modeli Test[ Sayfa 8 ] Çözümler
1. ADIM 03 Atomun Kuantum Modeli Test[ Sayfa 10 ] Çözümler
2. ADIM 01 Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Test[ Sayfa 12 ] Çözümler
3. ADIM 01 Periyodik Özellikler Test[ Sayfa 14 ] Çözümler
3. ADIM 02 Periyodik Özellikler Test[ Sayfa 16 ] Çözümler
3. ADIM 03 Periyodik Özellikler Test[ Sayfa 18 ] Çözümler
3. ADIM 04 Periyodik Özellikler Test[ Sayfa 20 ] Çözümler
4. ADIM 01 Elementleri Tanıyalım - Yükseltgenme Basamağı Test[ Sayfa 22 ] Çözümler
4. ADIM 02 Elementleri Tanıyalım - Yükseltgenme Basamağı Test[ Sayfa 24 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 26 ] Çözümler
02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 28 ] Çözümler
5. ADIM 01 Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları Test[ Sayfa 30 ] Çözümler
5. ADIM 02 Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları Test[ Sayfa 32 ] Çözümler
6. ADIM 01 İdeal Gaz Yasası - Gazlarda Kinetik Teori Test[ Sayfa 34 ] Çözümler
6. ADIM 02 İdeal Gaz Yasası - Gazlarda Kinetik Teori Test[ Sayfa 36 ] Çözümler
6. ADIM 03 İdeal Gaz Yasası - Gazlarda Kinetik Teori Test[ Sayfa 38 ] Çözümler
7. ADIM 01 Gaz Karışımları - Gerçek Gazlar Test[ Sayfa 40 ] Çözümler
7. ADIM 02 Gaz Karışımları - Gerçek Gazlar Test[ Sayfa 42 ] Çözümler
7. ADIM 03 Gaz Karışımları - Gerçek Gazlar Test[ Sayfa 44 ] Çözümler
7. ADIM 04 Gaz Karışımları - Gerçek Gazlar Test[ Sayfa 46 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 48 ] Çözümler
02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 50 ] Çözümler
8. ADIM 01 Çözücü - Çözünen Etkileşimleri - Derişim Birimleri (Molarite) Test[ Sayfa 52 ] Çözümler
8. ADIM 02 Çözücü - Çözünen Etkileşimleri - Derişim Birimleri (Molarite) Test[ Sayfa 54 ] Çözümler
8. ADIM 03 Çözücü - Çözünen Etkileşimleri - Derişim Birimleri (Molarite) Test[ Sayfa 56 ] Çözümler
9. ADIM 01 Derişim Birimleri Test[ Sayfa 58 ] Çözümler
10. ADIM 01 Koligatif Özellikler Test[ Sayfa 60 ] Çözümler
10. ADIM 02 Koligatif Özellikler Test[ Sayfa 62 ] Çözümler
10. ADIM 03 Koligatif Özellikler Test[ Sayfa 64 ] Çözümler
11. ADIM 01 Çözünürlük ve Etki Eden Faktörler Test[ Sayfa 66 ] Çözümler
11. ADIM 02 Çözünürlük ve Etki Eden Faktörler Test[ Sayfa 68 ] Çözümler
11. ADIM 03 Çözünürlük ve Etki Eden Faktörler Test[ Sayfa 70 ] Çözümler
01 01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 72 ] Çözümler
01 Karma Yeni Konsept Testler Test[ Sayfa 74 ] Çözümler
12. ADIM 01 Tepkimelerde Isı Değişimi Standart Oluşum Entalpisi Test[ Sayfa 76 ] Çözümler
12. ADIM 02 Tepkimelerde Isı Değişimi Standart Oluşum Entalpisi Test[ Sayfa 78 ] Çözümler
13. ADIM 01 Tepkime Koordinatı Grafiği - Bağ Enerjileri - Tepkime Isılarının Toplanabirliği Test[ Sayfa 80 ] Çözümler
13. ADIM 02 Tepkime Koordinatı Grafiği - Bağ Enerjileri - Tepkime Isılarının Toplanabirliği Test[ Sayfa 82 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 84 ] Çözümler
02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 86 ] Çözümler
14. ADIM 01 Tepkime Hızları Test[ Sayfa 88 ] Çözümler
14. ADIM 02 Tepkime Hızları Test[ Sayfa 90 ] Çözümler
14. ADIM 03 Tepkime Hızları Test[ Sayfa 92 ] Çözümler
15. ADIM 01 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler Test[ Sayfa 94 ] Çözümler
15. ADIM 02 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler Test[ Sayfa 96 ] Çözümler
15. ADIM 03 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler Test[ Sayfa 98 ] Çözümler
15. ADIM 04 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler Test[ Sayfa 100 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 102 ] Çözümler
02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 104 ] Çözümler
16. ADIM 01 Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerde Denge - Denge Sabiti Kp-Kc ilişkisi Test[ Sayfa 106 ] Çözümler
16. ADIM 02 Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerde Denge - Denge Sabiti Kp-Kc ilişkisi Test[ Sayfa 108 ] Çözümler
16. ADIM 03 Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerde Denge - Denge Sabiti Kp-Kc ilişkisi Test[ Sayfa 110 ] Çözümler
17. ADIM 01 Dengeye Etki Eden Faktörler Test[ Sayfa 112 ] Çözümler
17. ADIM 02 Dengeye Etki Eden Faktörler Test[ Sayfa 114 ] Çözümler
18. ADIM 01 Suyun Otoiyonizasyonu - Brönsted - Lowry Asit / Bazları Test[ Sayfa 116 ] Çözümler
18. ADIM 02 Suyun Otoiyonizasyonu - Brönsted - Lowry Asit / Bazları Test[ Sayfa 118 ] Çözümler
18. ADIM 03 Suyun Otoiyonizasyonu - Brönsted - Lowry Asit / Bazları Test[ Sayfa 120 ] Çözümler
19. ADIM 01 Zayıf Asit ve Bazların Ayrışma Dengesi - Tampon Çözeltiler - Titrasyon Test[ Sayfa 122 ] Çözümler
19. ADIM 02 Zayıf Asit ve Bazların Ayrışma Dengesi - Tampon Çözeltiler - Titrasyon Test[ Sayfa 124 ] Çözümler
19. ADIM 03 Zayıf Asit ve Bazların Ayrışma Dengesi - Tampon Çözeltiler - Titrasyon Test[ Sayfa 126 ] Çözümler
20. ADIM 01 Çözünme - Çökelme Tepkimeleri Test[ Sayfa 128 ] Çözümler
20. ADIM 02 Çözünme - Çökelme Tepkimeleri Test[ Sayfa 130 ] Çözümler
20. ADIM 03 Çözünme - Çökelme Tepkimeleri Test[ Sayfa 132 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 134 ] Çözümler
02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 136 ] Çözümler
21. ADIM 01 İndirgenme - Yükseltgenme Tepkimeleri - İstemlilik Test[ Sayfa 138 ] Çözümler
21. ADIM 02 İndirgenme - Yükseltgenme Tepkimeleri - İstemlilik Test[ Sayfa 140 ] Çözümler
22. ADIM 01 Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Test[ Sayfa 142 ] Çözümler
22. ADIM 02 Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Test[ Sayfa 144 ] Çözümler
23. ADIM 01 Elektrokimyasal Hücreler (Galvonik Hücre) Test[ Sayfa 146 ] Çözümler
23. ADIM 02 Elektrokimyasal Hücreler (Galvonik Hücre) Test[ Sayfa 148 ] Çözümler
23. ADIM 03 Elektrokimyasal Hücreler (Galvonik Hücre) Test[ Sayfa 150 ] Çözümler
24. ADIM 01 Kimyasalların Elektrik Üretimi - Elektroliz - Korozyon Test[ Sayfa 152 ] Çözümler
24. ADIM 02 Kimyasalların Elektrik Üretimi - Elektroliz - Korozyon Test[ Sayfa 154 ] Çözümler
24. ADIM 03 Kimyasallardan Elektrik Üretimi - Elektroliz - Korozyon Test[ Sayfa 156 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 158 ] Çözümler
02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 160 ] Çözümler
25. ADIM 01 Karbon Kimyasına Giriş Test[ Sayfa 162 ] Çözümler
25. ADIM 02 Karbon Kimyasına Giriş Test[ Sayfa 164 ] Çözümler
26. ADIM 01 Hibritleşme - Molekül Geometrileri Test[ Sayfa 166 ] Çözümler
26. ADIM 02 Hibritleşme - Molekül Geometrileri Test[ Sayfa 168 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 170 ] Çözümler
02 Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 172 ] Çözümler
27. ADIM 01 Alkanlar Test[ Sayfa 174 ] Çözümler
27. ADIM 02 Alkanlar Test[ Sayfa 176 ] Çözümler
28. ADIM 01 Alkanların Özellikleri - Organik Bileşiklerde İzomerlik Test[ Sayfa 178 ] Çözümler
28. ADIM 02 Alkanların Özellikleri - Organik Bileşiklerde İzomerlik Test[ Sayfa 180 ] Çözümler
29. ADIM 01 Alkenler Test[ Sayfa 182 ] Çözümler
29. ADIM 02 Alkenler Test[ Sayfa 184 ] Çözümler
29. ADIM 03 Alkenler Test[ Sayfa 186 ] Çözümler
30. ADIM 01 Alkinler ve Aromatik Bileşikler Test Test[ Sayfa 188 ] Çözümler
30. ADIM 02 Alkinler ve Aromatik Bileşikler Test[ Sayfa 190 ] Çözümler
30. ADIM 03 Alkinler ve Aromatik Bileşikler Test[ Sayfa 192 ] Çözümler
31. ADIM 01 Fonksiyonel Gruplar - Alkoller Test[ Sayfa 194 ] Çözümler
31. ADIM 02 Fonksiyonel Gruplar - Alkoller Test[ Sayfa 196 ] Çözümler
32. ADIM 01 Eterler Test[ Sayfa 198 ] Çözümler
32. ADIM 02 Eterler Test[ Sayfa 200 ] Çözümler
33. ADIM 01 Karbonil Bileşikleri Test[ Sayfa 202 ] Çözümler
33. ADIM 02 Karbonil Bileşikleri Test[ Sayfa 204 ] Çözümler
34. ADIM 01 Karboksilik Asitler - Esterler Test[ Sayfa 206 ] Çözümler
34. ADIM 02 Karboksilik Asitler - Esterler Test[ Sayfa 208 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 210 ] Çözümler
02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 212 ] Çözümler
35. ADIM 01 Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler Test[ Sayfa 214 ] Çözümler
35. ADIM 02 Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler Test[ Sayfa 216 ] Çözümler
35. ADIM 03 Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler Test[ Sayfa 218 ] Çözümler
35. ADIM 04 Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler Test[ Sayfa 220 ] Çözümler
01 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 222 ] Çözümler
02 Karma Klasik Testler Karma Klasik Testler Test[ Sayfa 224 ] Çözümler
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]