8. Sınıf Din Kültürü Soru Dünyası

ÖĞRENME TESTİ - 01 Kaza, Kader ve Evrendeki Yasalar 1. 4.[ Sayfa 7 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Kaza, Kader ve Evrendeki Yasalar 1. 4. Suyun belli bir sıcaklıkta kaynaması, kuvvet ve[ Sayfa 8 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Kaza, Kader ve Evrendeki Yasalar 1. 5.[ Sayfa 9 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Kaza, Kader ve Evrendeki Yasalar 1. 3.[ Sayfa 10 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Kaza, Kader ve Evrendeki Yasalar 4.[ Sayfa 11 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 06 Kaza, Kader ve Evrendeki Yasalar 3.[ Sayfa 12 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 07 Kaza, Kader ve Evrendeki Yasalar 1. 3.[ Sayfa 13 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Kaza, Kader ve Evrendeki Yasalar 1. 3.[ Sayfa 14 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1. 5.[ Sayfa 17 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar[ Sayfa 18 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1. 4.[ Sayfa 19 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1. 3.[ Sayfa 20 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1. 4.[ Sayfa 21 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 06 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 3.[ Sayfa 22 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 07 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1.[ Sayfa 23 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 08 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 4.[ Sayfa 24 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 09 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1. 4.[ Sayfa 25 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 10 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1. 5.[ Sayfa 26 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 11 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın özgürlüğü 5.[ Sayfa 27 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın söz ve 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi insanın akıllı, öz-[ Sayfa 28 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Hz. Musa (a.s.) Hayatı ve Ayetü'l Kürsi 1. Ayetü’l Kürsi’ye niçin bu isim verilmiştir? 4. Hz. Musa (a.s) hangi millete gönderilmiş pey-[ Sayfa 31 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Hz. Musa (a.s.) Hayatı ve Ayetü'l Kürsi 1. 4. Aynı dönemde Peygamber olarak gönderilen iki[ Sayfa 32 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Hz. Musa (a.s.) Hayatı ve Ayetü'l Kürsi 1. Hangi peygamber Şuayb (a.s.) ın kızıyla evlen- 4.[ Sayfa 33 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Hz. Musa (a.s.) Hayatı ve Ayetü'l Kürsi 1. 3.[ Sayfa 34 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi paylaşmanın sonuçla-[ Sayfa 37 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 1. 4.[ Sayfa 38 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 1. 4.[ Sayfa 39 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 1. 4.[ Sayfa 40 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 4. Paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili aşağıdaki ifa-[ Sayfa 41 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 06 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 1. 4. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerle-[ Sayfa 42 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 07 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 1. Aşağıdaki yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili 6. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve paylaş-[ Sayfa 43 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 1. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kurumla- 4. Aşağıdakilerden hangisi bir yardımlaşma kuru-[ Sayfa 44 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 5.[ Sayfa 47 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 4.[ Sayfa 48 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1.[ Sayfa 49 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 4.[ Sayfa 50 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 4.[ Sayfa 51 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 06 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 3.[ Sayfa 52 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 07 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 5. Zekâtın veriliş miktarı bakımından aşağıdakiler-[ Sayfa 53 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 08 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 4.[ Sayfa 54 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 09 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 4.[ Sayfa 55 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 3.[ Sayfa 56 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Hz. Şuayb (a.s.) ve Ma'un Suresi 1. 3.[ Sayfa 59 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Hz. Şuayb (a.s.) ve Ma'un Suresi 1. 3. Günahları Hz. Allah (c.c.)’a şirk koşmak, meşe[ Sayfa 60 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Hz. Şuayb (a.s.) ve Ma'un Suresi 1. Hz. Şuayb (as)’ın, hileli düzenlerle kazanç elde 3.[ Sayfa 61 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Hz. Şuayb (a.s.) ve Ma'un Suresi 1. 3. Musa aleyhisselamın kayınpederi olan peygam-[ Sayfa 62 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 3.[ Sayfa 65 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 4.[ Sayfa 66 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 3.[ Sayfa 67 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 4.[ Sayfa 68 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 4.[ Sayfa 69 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 06 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 4.[ Sayfa 70 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 07 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 4.[ Sayfa 71 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 07 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 4.[ Sayfa 72 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 07 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 4.[ Sayfa 73 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 3.[ Sayfa 74 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Hz. Yusuf (a.s.) Hayatı ve Asr Suresi 1. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan, bir çok zor- 4. Aşağıda Hz. Yusuf (a.s) ile ilgili verilen bilgiler-[ Sayfa 77 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Hz. Yusuf (a.s.) Hayatı ve Asr Suresi 1. 3.[ Sayfa 78 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Hz. Yusuf (a.s.) Hayatı ve Asr Suresi 1. 4.[ Sayfa 79 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Hz. Yusuf (a.s.) Hayatı ve Asr Suresi 1. 3.[ Sayfa 80 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Hz. Yusuf (a.s.) Hayatı ve Asr Suresi 1. 3.[ Sayfa 81 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Hz. Yusuf (a.s.) Hayatı ve Asr Suresi 1. Asr suresinde anlatılan Zararda olmayan insan- 4.[ Sayfa 82 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4.[ Sayfa 85 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 3.[ Sayfa 86 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4.[ Sayfa 87 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 3.[ Sayfa 88 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4.[ Sayfa 89 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 06 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4.[ Sayfa 90 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 07 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 3.[ Sayfa 91 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 08 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4.[ Sayfa 92 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 09 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 3.[ Sayfa 93 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 10 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4.[ Sayfa 94 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 11 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 3. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hayatında sergi-[ Sayfa 95 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 12 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 3.[ Sayfa 96 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 13 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4.[ Sayfa 97 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 14 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 3. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in , sofraya otur-[ Sayfa 98 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 15 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4. Peygamber Efendimizin “Kalbi temiz olan, sözü[ Sayfa 99 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 16 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ayakkabılarını, giy- 4.[ Sayfa 100 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 17 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4.[ Sayfa 101 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 4.[ Sayfa 102 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 İslam Dininin Temel Kaynakları 1. 4. İslam inancının temelini aşağıdaki esaslardan[ Sayfa 105 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 İslam Dininin Temel Kaynakları 1. Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. Allah (c.c) insanı aşa- 4.[ Sayfa 106 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 İslam Dininin Temel Kaynakları 1. 4. Aşağıda verilmiş olan ayetlerden hangisi doğru[ Sayfa 107 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 İslam Dininin Temel Kaynakları 1. 3.[ Sayfa 108 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 İslam Dininin Temel Kaynakları 1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim ile ilgili 5.[ Sayfa 109 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ İslam Dininin Temel Kaynakları 1. 5.[ Sayfa 110 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları 1. 4.[ Sayfa 113 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları 1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimde kıssa- 4.[ Sayfa 114 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları 1. 4. Aşağıda ibadet hakkında yapılan değerlendirme-[ Sayfa 115 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları 1. 4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?[ Sayfa 116 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları 1. 3.[ Sayfa 117 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları 1. 3.[ Sayfa 118 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]