8. Sınıf Din Kültürü Soru Dünyası

8.SINIF(LGS)

8. Sınıf  Din Kültürü Soru Dünyası

8. Sınıf Din Kültürü Soru Dünyası

8. Sınıf Din Kültürü Soru Dünyası (8.SINIF(LGS) - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

8.SINIF(LGS) - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İndirme Seçenekleri


ÖĞRENME TESTİ - 01 Kaza, Kader ve Evrendeki Yasalar 1. 4.[ Sayfa 7 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Kaza, Kader ve Evrendeki Yasalar 1. 4. Suyun belli bir sıcaklıkta kaynaması, kuvvet ve[ Sayfa 8 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Kaza, Kader ve Evrendeki Yasalar 1. 5.[ Sayfa 9 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Kaza, Kader ve Evrendeki Yasalar 1. 3.[ Sayfa 10 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Kaza, Kader ve Evrendeki Yasalar 4.[ Sayfa 11 ]

ÖĞRENME TESTİ - 06 Kaza, Kader ve Evrendeki Yasalar 3.[ Sayfa 12 ]

ÖĞRENME TESTİ - 07 Kaza, Kader ve Evrendeki Yasalar 1. 3.[ Sayfa 13 ]

ANALİZ TESTİ Kaza, Kader ve Evrendeki Yasalar 1. 3.[ Sayfa 14 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1. 5.[ Sayfa 17 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar[ Sayfa 18 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1. 4.[ Sayfa 19 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1. 3.[ Sayfa 20 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1. 4.[ Sayfa 21 ]

ÖĞRENME TESTİ - 06 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 3.[ Sayfa 22 ]

ÖĞRENME TESTİ - 07 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1.[ Sayfa 23 ]

ÖĞRENME TESTİ - 08 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 4.[ Sayfa 24 ]

ÖĞRENME TESTİ - 09 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1. 4.[ Sayfa 25 ]

ÖĞRENME TESTİ - 10 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1. 5.[ Sayfa 26 ]

ÖĞRENME TESTİ - 11 İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın özgürlüğü 5.[ Sayfa 27 ]

ANALİZ TESTİ İnsanın İradesi ve Kaderle İlişkili Kavramlar 1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın söz ve 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi insanın akıllı, öz-[ Sayfa 28 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Hz. Musa (a.s.) Hayatı ve Ayetü'l Kürsi 1. Ayetü’l Kürsi’ye niçin bu isim verilmiştir? 4. Hz. Musa (a.s) hangi millete gönderilmiş pey-[ Sayfa 31 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Hz. Musa (a.s.) Hayatı ve Ayetü'l Kürsi 1. 4. Aynı dönemde Peygamber olarak gönderilen iki[ Sayfa 32 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Hz. Musa (a.s.) Hayatı ve Ayetü'l Kürsi 1. Hangi peygamber Şuayb (a.s.) ın kızıyla evlen- 4.[ Sayfa 33 ]

ANALİZ TESTİ Hz. Musa (a.s.) Hayatı ve Ayetü'l Kürsi 1. 3.[ Sayfa 34 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi paylaşmanın sonuçla-[ Sayfa 37 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 1. 4.[ Sayfa 38 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 1. 4.[ Sayfa 39 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 1. 4.[ Sayfa 40 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 4. Paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili aşağıdaki ifa-[ Sayfa 41 ]

ÖĞRENME TESTİ - 06 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 1. 4. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerle-[ Sayfa 42 ]

ÖĞRENME TESTİ - 07 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 1. Aşağıdaki yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili 6. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve paylaş-[ Sayfa 43 ]

ANALİZ TESTİ İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 1. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kurumla- 4. Aşağıdakilerden hangisi bir yardımlaşma kuru-[ Sayfa 44 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 5.[ Sayfa 47 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 4.[ Sayfa 48 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1.[ Sayfa 49 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 4.[ Sayfa 50 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 4.[ Sayfa 51 ]

ÖĞRENME TESTİ - 06 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 3.[ Sayfa 52 ]

ÖĞRENME TESTİ - 07 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 5. Zekâtın veriliş miktarı bakımından aşağıdakiler-[ Sayfa 53 ]

ÖĞRENME TESTİ - 08 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 4.[ Sayfa 54 ]

ÖĞRENME TESTİ - 09 Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 4.[ Sayfa 55 ]

ANALİZ TESTİ Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Olarak Zekat ve Sadaka 1. 3.[ Sayfa 56 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Hz. Şuayb (a.s.) ve Ma'un Suresi 1. 3.[ Sayfa 59 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Hz. Şuayb (a.s.) ve Ma'un Suresi 1. 3. Günahları Hz. Allah (c.c.)’a şirk koşmak, meşe[ Sayfa 60 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Hz. Şuayb (a.s.) ve Ma'un Suresi 1. Hz. Şuayb (as)’ın, hileli düzenlerle kazanç elde 3.[ Sayfa 61 ]

ANALİZ TESTİ Hz. Şuayb (a.s.) ve Ma'un Suresi 1. 3. Musa aleyhisselamın kayınpederi olan peygam-[ Sayfa 62 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 3.[ Sayfa 65 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 4.[ Sayfa 66 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 3.[ Sayfa 67 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 4.[ Sayfa 68 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 4.[ Sayfa 69 ]

ÖĞRENME TESTİ - 06 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 4.[ Sayfa 70 ]

ÖĞRENME TESTİ - 07 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 4.[ Sayfa 71 ]

ÖĞRENME TESTİ - 07 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 4.[ Sayfa 72 ]

ÖĞRENME TESTİ - 07 Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 4.[ Sayfa 73 ]

ANALİZ TESTİ Din, Birey, Toplum ve İslam Dininin Temel Gayesi 1. 3.[ Sayfa 74 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Hz. Yusuf (a.s.) Hayatı ve Asr Suresi 1. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan, bir çok zor- 4. Aşağıda Hz. Yusuf (a.s) ile ilgili verilen bilgiler-[ Sayfa 77 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Hz. Yusuf (a.s.) Hayatı ve Asr Suresi 1. 3.[ Sayfa 78 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Hz. Yusuf (a.s.) Hayatı ve Asr Suresi 1. 4.[ Sayfa 79 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Hz. Yusuf (a.s.) Hayatı ve Asr Suresi 1. 3.[ Sayfa 80 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Hz. Yusuf (a.s.) Hayatı ve Asr Suresi 1. 3.[ Sayfa 81 ]

ANALİZ TESTİ Hz. Yusuf (a.s.) Hayatı ve Asr Suresi 1. Asr suresinde anlatılan Zararda olmayan insan- 4.[ Sayfa 82 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4.[ Sayfa 85 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 3.[ Sayfa 86 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4.[ Sayfa 87 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 3.[ Sayfa 88 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4.[ Sayfa 89 ]

ÖĞRENME TESTİ - 06 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4.[ Sayfa 90 ]

ÖĞRENME TESTİ - 07 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 3.[ Sayfa 91 ]

ÖĞRENME TESTİ - 08 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4.[ Sayfa 92 ]

ÖĞRENME TESTİ - 09 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 3.[ Sayfa 93 ]

ÖĞRENME TESTİ - 10 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4.[ Sayfa 94 ]

ÖĞRENME TESTİ - 11 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 3. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hayatında sergi-[ Sayfa 95 ]

ÖĞRENME TESTİ - 12 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 3.[ Sayfa 96 ]

ÖĞRENME TESTİ - 13 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4.[ Sayfa 97 ]

ÖĞRENME TESTİ - 14 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 3. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in , sofraya otur-[ Sayfa 98 ]

ÖĞRENME TESTİ - 15 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4. Peygamber Efendimizin “Kalbi temiz olan, sözü[ Sayfa 99 ]

ÖĞRENME TESTİ - 16 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ayakkabılarını, giy- 4.[ Sayfa 100 ]

ÖĞRENME TESTİ - 17 Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 1. 4.[ Sayfa 101 ]

ANALİZ TESTİ Hz. Muhammed (s.a.v.) Örnek Kişiliği 4.[ Sayfa 102 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 İslam Dininin Temel Kaynakları 1. 4. İslam inancının temelini aşağıdaki esaslardan[ Sayfa 105 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 İslam Dininin Temel Kaynakları 1. Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. Allah (c.c) insanı aşa- 4.[ Sayfa 106 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 İslam Dininin Temel Kaynakları 1. 4. Aşağıda verilmiş olan ayetlerden hangisi doğru[ Sayfa 107 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 İslam Dininin Temel Kaynakları 1. 3.[ Sayfa 108 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 İslam Dininin Temel Kaynakları 1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim ile ilgili 5.[ Sayfa 109 ]

ANALİZ TESTİ İslam Dininin Temel Kaynakları 1. 5.[ Sayfa 110 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları 1. 4.[ Sayfa 113 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları 1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimde kıssa- 4.[ Sayfa 114 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları 1. 4. Aşağıda ibadet hakkında yapılan değerlendirme-[ Sayfa 115 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları 1. 4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?[ Sayfa 116 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları 1. 3.[ Sayfa 117 ]

ANALİZ TESTİ Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları 1. 3.[ Sayfa 118 ]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler