8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

8.SINIF(LGS)

8.Sınıf  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (8.SINIF(LGS) - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

8.SINIF(LGS) - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

İndirme Seçenekleri


01 TEST - 20.y basıında osmanlı[ Sayfa 13 ]

03 TEST - M.Kemal Çocukluk Döneminde Eğitim ve Fikir Hayatı[ Sayfa 26 ]

04 TEST - Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı[ Sayfa 34 ]

05 TEST - Ülkeler Arası Bloklaşmalar ve I. Dünya Savaşı'nın Nedenleri[ Sayfa 42 ]

06 TEST - Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda[ Sayfa 54 ]

07 TEST - I. Dünya Savaşı'nın Kahramanları ve Sonuçları[ Sayfa 63 ]

08 TEST - Mondros Ateşkes Antlaşmasına Tepkiler, Cemiyetler ve Kuvayımilliye[ Sayfa 75 ]

09 TEST - Milli Mücadeleye Hazırlık: Kongreler Dönemi[ Sayfa 88 ]

10/I TEST - Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli Kararları ve TBMM'nin Açılması[ Sayfa 99 ]

10/ıı TEST - Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli Kararları ve TBMM'nin Açılması[ Sayfa 101 ]

12 TEST - doğu cephesiı[ Sayfa 121 ]

13/I TEST - I. İnönü Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler[ Sayfa 129 ]

13/II TEST - I. İnönü Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler[ Sayfa 131 ]

14 TEST - II. İnönü Savaşı ve Kütahya - Eskişehir Savaşları[ Sayfa 138 ]

15/I TEST - Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Mudanya Ateşkes Antlaşması[ Sayfa 147 ]

15/II TEST - Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Mudanya Ateşkes Antlaşması[ Sayfa 149 ]

16 TEST - Lozan Barış Antlaşması ile Milli Mücadele Döneminde Sanat ve Edebiyat[ Sayfa 158 ]

18 TEST - Devletçilik - Laiklik ve İnkılapçılık[ Sayfa 176 ]

19 TEST - Siyasi Alanda İnkılaplar[ Sayfa 188 ]

20/I TEST - Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar[ Sayfa 201 ]

20/II TEST - Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar[ Sayfa 203 ]

21 TEST - Toplumsal Alanda İnkılaplar[ Sayfa 211 ]

22 TEST - Ekonomi ve Sağlık Alanında İnkılaplar[ Sayfa 221 ]

23 TEST - İnkılapların Amaçları ve Esasları[ Sayfa 229 ]

24 TEST - Demokratikleşme Yolunda Adımlar[ Sayfa 237 ]

25 TEST - Cumhuriyete Yönelik Tehditler[ Sayfa 243 ]

26 TEST - Mustafa Kemal Dönemi Dış Politikasının Esasları[ Sayfa 249 ]

27ıı TEST - Mustafa Kemal Dönemi Dış Politikasının Esasları[ Sayfa 259 ]

27/II TEST - M.Kemal Dönemi'nde Türk Dış Politikasında Yaşanan Olaylar[ Sayfa 261 ]

28 TEST - M.Kemal'in Ölümü ve İsmet İnönü Dönemi[ Sayfa 268 ]

29 TEST - II. Dünya Savaşı ve Sonuçları[ Sayfa 275 ]

30 TEST - Demokrasi Yolunda Türkiye[ Sayfa 281 ]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler