8.Sınıf Türkçe Defteri

Gerçek, Mecaz, Terim Anlam /Çok Anlamlılık / Deyimler Cümle Oluşturma, Tamamlama, Örtülü Anlam ve Öznel Nesnel Cümleler Paragrafta Başlık, Konu, Ana Düşünce,Yardımcı Düşünce Fiilimsiler Yazım Kuralları Nokta, Virgül / Büyük Harflerin Yazımı Tür ve Şekil Bilgisi Şiir Bilgisi: Tema, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları Sözcükte Anlam Eş, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler Cümlede Anlam Atasözleri, Neden - Sonuç, Amaç - Sonuç,Koşul ve Karşılaştırma Cümleleri Parçada AnlamParagraf Oluşturma, Paragrafta Anlatımı Bozan Cümle, Paragrafı Bölme Dil Bilgisi Cümlenin Ögeleri Yazım Kuralları Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Sayıların Yazımı Tür ve Şekil Bilgisi Olay Yazıları, Hikâye, Roman, Tiyatro, Destan Sözcükte Anlam Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler Cümlede Anlam Tahmin, Olasılık, Öz Eleştiri, Varsayım, Öneri, Tasarı Cümleleri Parçada Anlam Anlatım Biçimleri Dil Bilgisi Fiilde Çatı Yazım Kuralları Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi ve -de,-ki, -mi’nin Yazımı Tür ve Şekil Bilgisi Deneme, Makale, Fıkra Sözcükte Anlam Yansıma Sözcükler, Pekiştirilmiş Sözcükler, İkilemeler Cümlede Anlam Doğrudan Anlatımlı Cümleler, Aşamalı Durum Bildiren Cümleler Parçada Anlam Anlatımı Güçlendirme Yolları Dil Bilgisi Cümle Türleri Yazım Kuralları Kesme, Tırnak İşareti, Kısaltmaların Yazımı Tür ve Şekil Bilgisi Biyografi, Otobiyografi, Mektup, Dilekçe, Blog Sözcükte Anlam Genel ve Özel, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler Cümlede Anlam Gözlem, Şaşırma, Beğeni İfade Eden Cümleler Parçada Anlam Anlatımda Yararlanılan Duyular, Metni Yazan Sanatçının Kişiliği ve Karakter Özelliği Dil Bilgisi Anlatım Bozuklukları Yazım Kuralları Soru İşareti, Ünlem, Ayraç, Alıntı Kelimelerin Yazılışı, Yabancı Özel Adların Yazılışı Tür ve Şekil Bilgisi Panel, Forum, Sempozyum Sözcükte Anlam Güzel Adlandırma, Anlam Değişimi Cümlede Anlam Kesinlik, Onaylama, İyimserlik, Karamsarlık Cümleleri Parçada Anlam Anlatımda Bakış Açıları, Anlatım Özellikleri Dil BilgisiDüzeltme İşareti, Debden İşareti, Hece Yapısı, Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Bölünmesi Yazım Kuralları Görsel Okuma, Medya Metinleri, Değerlendirme Tür ve Şekil BilgisiSözel Mantık
01 TEST - Sözcükte Anlam[ Sayfa 13 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
02 TEST - Cümlede Anlam[ Sayfa 21 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
03 TEST - Parçada Anlam[ Sayfa 29 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
04 TEST - Dil Bilgisi[ Sayfa 38 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
05 TEST - Yazım ve Noktalama Kuralları[ Sayfa 49 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
06 TEST - Tür ve Şekil Bilgisi[ Sayfa 57 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
07 TEST - Sözcükte Anlam[ Sayfa 64 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
08 TEST - Cümlede Anlam[ Sayfa 73 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
09 TEST - Parçada Anlam[ Sayfa 79 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
10 TEST - Dil Bilgisi[ Sayfa 89 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
11 TEST - Yazım ve Noktalama Kuralları[ Sayfa 96 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
12 TEST - Tür ve Şekil Bilgisi[ Sayfa 103 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
13 TEST - Sözcükte Anlam[ Sayfa 107 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
14 TEST - Cümlede Anlam[ Sayfa 113 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
15 TEST - Parçada Anlam[ Sayfa 119 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
16 TEST - Dil Bilgisi[ Sayfa 126 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
17 TEST - Yazım ve Noktalama Kuralları[ Sayfa 135 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
18 TEST - Tür ve Şekil Bilgisi[ Sayfa 140 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
19 TEST - Sözcükte Anlam[ Sayfa 148 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
20 TEST - Cümlede Anlam[ Sayfa 152 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
21 TEST - Parçada Anlam[ Sayfa 157 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
22 TEST - Dil Bilgisi[ Sayfa 167 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
23 TEST - Yazım ve Noktalama Kuralları[ Sayfa 174 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
24 TEST - Tür ve Şekil Bilgisi[ Sayfa 181 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
25 TEST - Sözcükte Anlam[ Sayfa 189 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
26 TEST - Cümlede Anlam[ Sayfa 194 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
27 TEST - Parçada Anlam[ Sayfa 198 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
28 TEST - Dil Bilgisi[ Sayfa 208 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
29 TEST - Yazım ve Noktalama Kuralları[ Sayfa 216 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
30 TEST - Tür ve Şekil Bilgisi[ Sayfa 221 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
31 TEST - Sözcükte Anlam[ Sayfa 228 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
32 TEST - Cümlede Anlam[ Sayfa 233 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
33 TEST - Parçada Anlam[ Sayfa 239 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
34 TEST - Yazım ve Noktalama Kuralları[ Sayfa 244 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
35 TEST - Tür ve Şekil Bilgisi[ Sayfa 249 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
36 TEST - Sözel Mantık[ Sayfa 253 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]