8.Sınıf Türkçe Soru Dünyası

Sözcükte Anlam Gerçek, Mecaz, Terim Anlam /Çok Anlamlılık / Deyimler Cümlede Anlam Cümle Oluşturma, Tamamlama, Örtülü Anlam ve Öznel Nesnel Cümleler Parçada Anlam Paragrafta Başlık, Konu, Ana Düşünce,Yardımcı Düşünce Dil Bilgisi Fiilimsiler Yazım Kuralları Nokta, Virgül / Büyük Harflerin Yazımı Tür ve Şekil Bilgisi Şiir Bilgisi: Tema, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları Sözcükte Anlam Eş, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler Cümlede Anlam Atasözleri, Neden - Sonuç, Amaç - Sonuç,Koşul ve Karşılaştırma Cümleleri Parçada AnlamParagraf Oluşturma, Paragrafta Anlatımı Bozan Cümle, Paragrafı Bölme Dil Bilgisi Cümlenin Ögeleri Yazım Kuralları Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Sayıların Yazımı Tür ve Şekil Bilgisi Olay Yazıları, Hikâye, Roman, Tiyatro, Destan Sözcükte Anlam Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler Cümlede Anlam Tahmin, Olasılık, Öz Eleştiri, Varsayım, Öneri, Tasarı Cümleleri Parçada Anlam Anlatım Biçimleri Dil Bilgisi Fiilde Çatı Yazım Kuralları Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi ve -de,-ki, -mi’nin Yazımı Tür ve Şekil Bilgisi Deneme, Makale, Fıkra Sözcükte Anlam Yansıma Sözcükler, Pekiştirilmiş Sözcükler, İkilemeler Cümlede Anlam Doğrudan Anlatımlı Cümleler, Aşamalı Durum Bildiren Cümleler Parçada Anlam Anlatımı Güçlendirme Yolları Dil Bilgisi Cümle Türleri Yazım Kuralları Kesme, Tırnak İşareti, Kısaltmaların Yazımı Tür ve Şekil Bilgisi Biyografi, Otobiyografi, Mektup, Dilekçe, Blog Sözcükte Anlam Genel ve Özel, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler Cümlede Anlam Gözlem, Şaşırma, Beğeni İfade Eden Cümleler Parçada Anlam Anlatımda Yararlanılan Duyular, Metni Yazan Sanatçının Kişiliği ve Karakter Özelliği Dil Bilgisi Anlatım Bozuklukları Yazım Kuralları Soru İşareti, Ünlem, Ayraç, Alıntı Kelimelerin Yazılışı, Yabancı Özel Adların Yazılışı Tür ve Şekil Bilgisi Panel, Forum, Sempozyum Sözcükte Anlam Güzel Adlandırma, Anlam Değişimi Cümlede Anlam Kesinlik, Onaylama, İyimserlik, Karamsarlık Cümleleri Parçada Anlam Anlatımda Bakış Açıları, Anlatım Özellikleri Dil BilgisiDüzeltme İşareti, Debden İşareti, Hece Yapısı, Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Bölünmesi Yazım Kuralları Görsel Okuma, Medya Metinleri, Değerlendirme Tür ve Şekil BilgisiSözel Mantık
ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kalmak” söz- 4.[ Sayfa 9 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. “Göz” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde[ Sayfa 10 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “kendini üstün 4. “Sarmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi-[ Sayfa 11 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 04 Sözcükte Anlam 1. 4. “Ağır” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “yo-[ Sayfa 12 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 05 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “umduğunu bula- 4. Aşağıdakilerin hangisinde “yan” kelimesi, cüm-[ Sayfa 13 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 06 Sözcükte Anlam 1. 4. “Yolun bu tarafında ağaçtan geçilmiyordu.” cüm-[ Sayfa 14 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 07 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kırmızı yazılan 4.[ Sayfa 15 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 4. “Ham vücutla çok çalıştığımdan tükendim.” cüm-[ Sayfa 16 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. Aşağıdakilerden hangisi öznel bir yargı değildir? 4.[ Sayfa 19 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anla-[ Sayfa 20 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazar, kendi 4.[ Sayfa 21 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 04 Cümlede Anlam 1. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısın- 4.[ Sayfa 22 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 23 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 27 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 28 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 29 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 04 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 30 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 05 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 31 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 3. I. Metin[ Sayfa 32 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil Bilgisi 1. Aşağıdakilerden hangisi farklı türde bir fiilimsi- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?[ Sayfa 35 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime isim[ Sayfa 36 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 Dil Bilgisi 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ortaç türündeki 4. “–miş” eki aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi tü-[ Sayfa 37 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Dil Bilgisi 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok ey- 4.[ Sayfa 38 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Dil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 39 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Dil Bilgisi 1. 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı türden[ Sayfa 40 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Yazım Kuralları 1. 4.[ Sayfa 43 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılma-[ Sayfa 44 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harfle- 4.[ Sayfa 45 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki kısaltmaların hangisinde noktanın 4. Aşağıda virgülle ilgili verilen bilgilerden hangisi[ Sayfa 46 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 49 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Tür ve Şekil Bilgisi 1. “Dalda yaprak kalmadı yarama bağlamaktan.” 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartmaya[ Sayfa 50 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde abartma var-[ Sayfa 51 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 4.[ Sayfa 52 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 01 1. 3.[ Sayfa 54 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. 4.[ Sayfa 61 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, zıt an- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-[ Sayfa 62 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zıt anlamlı 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı[ Sayfa 63 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 67 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 68 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 69 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde koşul - sonuç anlamı[ Sayfa 70 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 73 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 74 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 75 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 76 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 77 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 78 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil Bilgisi 1. “Özgüdüleme için ilk önemli dayanağınız, kendi 4.[ Sayfa 81 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 82 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Dil Bilgisi 1. “Herkes önce dinlemeyi, sonra konuşmayı becere- 4. “Sabahleyin erken kalkarak gecenin gündüz ol-[ Sayfa 83 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Dil Bilgisi 1. “Derse başlamadan önce koridorda sohbet ett- 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklem-[ Sayfa 84 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı[ Sayfa 87 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi iki noktanın (:) görevle-[ Sayfa 88 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Yazım Kuralları 1. 4.[ Sayfa 89 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki tarihlerden hangisi yanlış yazılmıştır? 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda üç[ Sayfa 90 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. “Roman” ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde yan- 4.[ Sayfa 93 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdaki tiyatro türlerinin hangisinde yaşam- 4. “Roman” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-[ Sayfa 94 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazı-[ Sayfa 95 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 02 1.[ Sayfa 97 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde somut anlamlı bir söz-[ Sayfa 103 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdakilerin hangisinde soyut isim kullanıl- 4. Aşağıdakilerden hangisi soyut bir isimdir?[ Sayfa 104 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük so- 4. Aşağıdakilerden hangisinde soyut bir kavram[ Sayfa 105 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. Aşağıdakilerden hangisinde soyut bir kavram, 4.[ Sayfa 106 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 4.[ Sayfa 109 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 110 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde “varsayım” yoktur?[ Sayfa 111 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. Aşağıdakilerden hangisi tahmin cümlesi değil- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tasarı” anlamı[ Sayfa 112 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 115 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam I. Metin 3.[ Sayfa 116 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 117 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 118 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 119 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 120 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil Bilgisi 1. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde çatı özelliği 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği[ Sayfa 123 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. Aşağıdakilerin hangisinde eylem, edilgen değil- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği[ Sayfa 124 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Dil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 125 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Dil Bilgisi 1. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem geçişsizdir? 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem edilgen[ Sayfa 126 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 4. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılma-[ Sayfa 129 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Yazım Kuralları 1. Aşağıdakilerin hangisinde bitişik yazılması ge- 4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün[ Sayfa 130 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlı- 4.[ Sayfa 131 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yan- 4. Aşağıdakilerin hangisinde “-ki”nin yazımı yanlış-[ Sayfa 132 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 135 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı 4. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi “deneme” türü-[ Sayfa 136 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 4.[ Sayfa 137 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 03 1. 3.[ Sayfa 139 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, zıt an- 4.[ Sayfa 145 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde renkli yazılmış 4. Aşağıdakilerden hangisinde ikileme, anlamsız[ Sayfa 146 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcüğe yer 4. Aşağıdakilerin hangisinde ikilemeyi oluşturan[ Sayfa 147 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. 4. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi farklı bir yolla[ Sayfa 148 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anla- 4.[ Sayfa 151 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anla- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir du-[ Sayfa 152 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir du- 4. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı anlatım söz[ Sayfa 153 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 154 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 157 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 158 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 159 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 160 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 161 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil Bilgisi 1. “Bilgisine yakışır biçimde davrananlar, cahil değil- 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumlu-[ Sayfa 165 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin türü ba- 4.[ Sayfa 166 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Dil Bilgisi 1. 4. “Kaplumbağaya dikkat et, sadece kafasını çıkarıp[ Sayfa 167 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Dil Bilgisi 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerle- 4.[ Sayfa 168 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde tırnak işareti yanlış[ Sayfa 171 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazı-[ Sayfa 172 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaya ge- 4. Hangi cümlede tırnak işareti doğru kullanılmış-[ Sayfa 173 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Yazım Kuralları 1. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti yanlış 4. Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti yanlış[ Sayfa 174 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdakilerin hangisinde verilen açıklama, pa- 4.[ Sayfa 177 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 178 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 4.[ Sayfa 179 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 04 1.[ Sayfa 181 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. 4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi en geniş kap-[ Sayfa 187 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şiir” kelimesi, 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele[ Sayfa 188 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdakilerin hangisinde nicel ve nitel anlamlı 4. Aşağıdakilerin hangisinde özelden genele bir[ Sayfa 189 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. Aşağıdakilerden hangisinde genelden özele doğ- 4. Aşağıdakilerin hangisi genelden özele doğru[ Sayfa 190 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 193 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde “beğeni” anlamı var-[ Sayfa 194 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gözlem”e yer 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi karşısındaki açık-[ Sayfa 195 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 4. Aşağıdakilerden hangisi gözlem bildiren bir[ Sayfa 196 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 199 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. 3. Aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde “kahramanlık”[ Sayfa 200 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 201 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 202 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 203 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 204 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 207 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. Aşağıdakilerin hangisinde dil bilgisine dayalı bir 4.[ Sayfa 208 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Dil Bilgisi 1. A.[ Sayfa 209 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ - . [ Sayfa 210 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle[ Sayfa 213 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün[ Sayfa 214 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru[ Sayfa 215 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Yazım Kuralları 1. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi yay ayraç 4.[ Sayfa 216 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ay- 4.[ Sayfa 219 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdakilerden hangisi sempozyumun özellikle- 4.[ Sayfa 220 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı[ Sayfa 221 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 05 1.[ Sayfa 223 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. 4.[ Sayfa 229 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. 4.[ Sayfa 230 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 4.[ Sayfa 232 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. “Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkışların teşvikçisi- 4. Aşağıdakilerin hangisinde kesinlik anlamı var-[ Sayfa 233 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesinlik anlamı[ Sayfa 234 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “onaylama” 4.[ Sayfa 235 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 3. Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım 3. kişi[ Sayfa 238 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım 1. kişi 3. Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım farklı[ Sayfa 239 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 4. Aşağıdaki metinlerden hangisi birinci kişi ağzıy-[ Sayfa 240 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 241 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 242 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 243 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde satır sonuna sığma-[ Sayfa 247 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin sa- 4. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde düzeltme işare-[ Sayfa 248 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme (^) 4. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde dört harften[ Sayfa 249 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Yazım Kuralları 1. Aşağıdakilerin hangisinde sözcüklerin satır so- 4. Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işaretine[ Sayfa 250 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Görsel Okuma 1. Aşağıdaki görsellerden hangisinin açıklaması 3.[ Sayfa 253 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Görsel Okuma 1. Aşağıdakilerden hangisi, kullanım amacına göre 3.[ Sayfa 254 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Görsel Okuma 1. 3.[ Sayfa 255 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözel Mantık Bir terzi Ceyda, Burcu, Ayşe, Demet ve Esin adlı arka- 3. ve 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre[ Sayfa 258 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Sözel Mantık 1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre 4, 5 ve 6. soruları aşağıdaki bilgilere göre[ Sayfa 259 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve nokta-[ Sayfa 260 ] Cevap Anahtarı
YENİ KONSEPT SORULAR / 06 1.[ Sayfa 262 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]