8.Sınıf Türkçe Soru Dünyası

8.SINIF(LGS)

8.Sınıf Türkçe Soru Dünyası

8.Sınıf Türkçe Soru Dünyası

8.Sınıf Türkçe Soru Dünyası (8.SINIF(LGS) - TÜRKÇE) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

8.SINIF(LGS) - TÜRKÇE

İndirme Seçenekleri


ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kalmak” söz- 4.[ Sayfa 9 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. “Göz” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde[ Sayfa 10 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “kendini üstün 4. “Sarmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi-[ Sayfa 11 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Sözcükte Anlam 1. 4. “Ağır” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “yo-[ Sayfa 12 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “umduğunu bula- 4. Aşağıdakilerin hangisinde “yan” kelimesi, cüm-[ Sayfa 13 ]

ÖĞRENME TESTİ - 06 Sözcükte Anlam 1. 4. “Yolun bu tarafında ağaçtan geçilmiyordu.” cüm-[ Sayfa 14 ]

ÖĞRENME TESTİ - 07 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kırmızı yazılan 4.[ Sayfa 15 ]

ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 4. “Ham vücutla çok çalıştığımdan tükendim.” cüm-[ Sayfa 16 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. Aşağıdakilerden hangisi öznel bir yargı değildir? 4.[ Sayfa 19 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anla-[ Sayfa 20 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazar, kendi 4.[ Sayfa 21 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Cümlede Anlam 1. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısın- 4.[ Sayfa 22 ]

ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 23 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 27 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 28 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 29 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 30 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 31 ]

ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 3. I. Metin[ Sayfa 32 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil Bilgisi 1. Aşağıdakilerden hangisi farklı türde bir fiilimsi- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?[ Sayfa 35 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime isim[ Sayfa 36 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Dil Bilgisi 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ortaç türündeki 4. “–miş” eki aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi tü-[ Sayfa 37 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Dil Bilgisi 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok ey- 4.[ Sayfa 38 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Dil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 39 ]

ANALİZ TESTİ Dil Bilgisi 1. 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı türden[ Sayfa 40 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Yazım Kuralları 1. 4.[ Sayfa 43 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılma-[ Sayfa 44 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harfle- 4.[ Sayfa 45 ]

ANALİZ TESTİ Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki kısaltmaların hangisinde noktanın 4. Aşağıda virgülle ilgili verilen bilgilerden hangisi[ Sayfa 46 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 49 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Tür ve Şekil Bilgisi 1. “Dalda yaprak kalmadı yarama bağlamaktan.” 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartmaya[ Sayfa 50 ]

ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde abartma var-[ Sayfa 51 ]

YETERLİLİK TESTİ 1. 4.[ Sayfa 52 ]

YENİ KONSEPT SORULAR / 01 1. 3.[ Sayfa 54 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. 4.[ Sayfa 61 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, zıt an- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-[ Sayfa 62 ]

ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zıt anlamlı 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı[ Sayfa 63 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 67 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 68 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 69 ]

ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde koşul - sonuç anlamı[ Sayfa 70 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 73 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 74 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 75 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 76 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 77 ]

ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 78 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil Bilgisi 1. “Özgüdüleme için ilk önemli dayanağınız, kendi 4.[ Sayfa 81 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 82 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Dil Bilgisi 1. “Herkes önce dinlemeyi, sonra konuşmayı becere- 4. “Sabahleyin erken kalkarak gecenin gündüz ol-[ Sayfa 83 ]

ANALİZ TESTİ Dil Bilgisi 1. “Derse başlamadan önce koridorda sohbet ett- 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklem-[ Sayfa 84 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı[ Sayfa 87 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi iki noktanın (:) görevle-[ Sayfa 88 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Yazım Kuralları 1. 4.[ Sayfa 89 ]

ANALİZ TESTİ Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki tarihlerden hangisi yanlış yazılmıştır? 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda üç[ Sayfa 90 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. “Roman” ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde yan- 4.[ Sayfa 93 ]

ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdaki tiyatro türlerinin hangisinde yaşam- 4. “Roman” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-[ Sayfa 94 ]

YETERLİLİK TESTİ 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazı-[ Sayfa 95 ]

YENİ KONSEPT SORULAR / 02 1.[ Sayfa 97 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde somut anlamlı bir söz-[ Sayfa 103 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdakilerin hangisinde soyut isim kullanıl- 4. Aşağıdakilerden hangisi soyut bir isimdir?[ Sayfa 104 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük so- 4. Aşağıdakilerden hangisinde soyut bir kavram[ Sayfa 105 ]

ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. Aşağıdakilerden hangisinde soyut bir kavram, 4.[ Sayfa 106 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 4.[ Sayfa 109 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 110 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde “varsayım” yoktur?[ Sayfa 111 ]

ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. Aşağıdakilerden hangisi tahmin cümlesi değil- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tasarı” anlamı[ Sayfa 112 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 115 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam I. Metin 3.[ Sayfa 116 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 117 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 118 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 119 ]

ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 120 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil Bilgisi 1. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde çatı özelliği 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği[ Sayfa 123 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. Aşağıdakilerin hangisinde eylem, edilgen değil- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği[ Sayfa 124 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Dil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 125 ]

ANALİZ TESTİ Dil Bilgisi 1. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem geçişsizdir? 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem edilgen[ Sayfa 126 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 4. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılma-[ Sayfa 129 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Yazım Kuralları 1. Aşağıdakilerin hangisinde bitişik yazılması ge- 4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün[ Sayfa 130 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlı- 4.[ Sayfa 131 ]

ANALİZ TESTİ Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yan- 4. Aşağıdakilerin hangisinde “-ki”nin yazımı yanlış-[ Sayfa 132 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 135 ]

ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı 4. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi “deneme” türü-[ Sayfa 136 ]

YETERLİLİK TESTİ 1. 4.[ Sayfa 137 ]

YENİ KONSEPT SORULAR / 03 1. 3.[ Sayfa 139 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, zıt an- 4.[ Sayfa 145 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde renkli yazılmış 4. Aşağıdakilerden hangisinde ikileme, anlamsız[ Sayfa 146 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcüğe yer 4. Aşağıdakilerin hangisinde ikilemeyi oluşturan[ Sayfa 147 ]

ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. 4. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi farklı bir yolla[ Sayfa 148 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anla- 4.[ Sayfa 151 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anla- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir du-[ Sayfa 152 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir du- 4. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı anlatım söz[ Sayfa 153 ]

ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 154 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 157 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 158 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 159 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 160 ]

ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 161 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil Bilgisi 1. “Bilgisine yakışır biçimde davrananlar, cahil değil- 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumlu-[ Sayfa 165 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin türü ba- 4.[ Sayfa 166 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Dil Bilgisi 1. 4. “Kaplumbağaya dikkat et, sadece kafasını çıkarıp[ Sayfa 167 ]

ANALİZ TESTİ Dil Bilgisi 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerle- 4.[ Sayfa 168 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde tırnak işareti yanlış[ Sayfa 171 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazı-[ Sayfa 172 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaya ge- 4. Hangi cümlede tırnak işareti doğru kullanılmış-[ Sayfa 173 ]

ANALİZ TESTİ Yazım Kuralları 1. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti yanlış 4. Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti yanlış[ Sayfa 174 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdakilerin hangisinde verilen açıklama, pa- 4.[ Sayfa 177 ]

ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 178 ]

YETERLİLİK TESTİ 1. 4.[ Sayfa 179 ]

YENİ KONSEPT SORULAR / 04 1.[ Sayfa 181 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. 4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi en geniş kap-[ Sayfa 187 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şiir” kelimesi, 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele[ Sayfa 188 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdakilerin hangisinde nicel ve nitel anlamlı 4. Aşağıdakilerin hangisinde özelden genele bir[ Sayfa 189 ]

ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. Aşağıdakilerden hangisinde genelden özele doğ- 4. Aşağıdakilerin hangisi genelden özele doğru[ Sayfa 190 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 193 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde “beğeni” anlamı var-[ Sayfa 194 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gözlem”e yer 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi karşısındaki açık-[ Sayfa 195 ]

ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 4. Aşağıdakilerden hangisi gözlem bildiren bir[ Sayfa 196 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 199 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. 3. Aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde “kahramanlık”[ Sayfa 200 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 201 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 202 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 203 ]

ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 204 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 207 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. Aşağıdakilerin hangisinde dil bilgisine dayalı bir 4.[ Sayfa 208 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Dil Bilgisi 1. A.[ Sayfa 209 ]

ANALİZ TESTİ - . [ Sayfa 210 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle[ Sayfa 213 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün[ Sayfa 214 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru[ Sayfa 215 ]

ANALİZ TESTİ Yazım Kuralları 1. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi yay ayraç 4.[ Sayfa 216 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ay- 4.[ Sayfa 219 ]

ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdakilerden hangisi sempozyumun özellikle- 4.[ Sayfa 220 ]

YETERLİLİK TESTİ 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı[ Sayfa 221 ]

YENİ KONSEPT SORULAR / 05 1.[ Sayfa 223 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. 4.[ Sayfa 229 ]

ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. 4.[ Sayfa 230 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 4.[ Sayfa 232 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. “Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkışların teşvikçisi- 4. Aşağıdakilerin hangisinde kesinlik anlamı var-[ Sayfa 233 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesinlik anlamı[ Sayfa 234 ]

ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “onaylama” 4.[ Sayfa 235 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 3. Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım 3. kişi[ Sayfa 238 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım 1. kişi 3. Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım farklı[ Sayfa 239 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 4. Aşağıdaki metinlerden hangisi birinci kişi ağzıy-[ Sayfa 240 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 241 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 242 ]

ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 243 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde satır sonuna sığma-[ Sayfa 247 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin sa- 4. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde düzeltme işare-[ Sayfa 248 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme (^) 4. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde dört harften[ Sayfa 249 ]

ANALİZ TESTİ Yazım Kuralları 1. Aşağıdakilerin hangisinde sözcüklerin satır so- 4. Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işaretine[ Sayfa 250 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Görsel Okuma 1. Aşağıdaki görsellerden hangisinin açıklaması 3.[ Sayfa 253 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Görsel Okuma 1. Aşağıdakilerden hangisi, kullanım amacına göre 3.[ Sayfa 254 ]

ANALİZ TESTİ Görsel Okuma 1. 3.[ Sayfa 255 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözel Mantık Bir terzi Ceyda, Burcu, Ayşe, Demet ve Esin adlı arka- 3. ve 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre[ Sayfa 258 ]

ANALİZ TESTİ Sözel Mantık 1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre 4, 5 ve 6. soruları aşağıdaki bilgilere göre[ Sayfa 259 ]

YETERLİLİK TESTİ 1. 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve nokta-[ Sayfa 260 ]

YENİ KONSEPT SORULAR / 06 1.[ Sayfa 262 ]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler