8.Sınıf Matematik Defteri

8.SINIF(LGS)

8.Sınıf  Matematik Defteri

8.Sınıf Matematik Defteri

8.Sınıf Matematik Defteri (8.SINIF(LGS) - MATEMATİK) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

8.SINIF(LGS) - MATEMATİK

İndirme Seçenekleri


Çarpanlar ve Katlar[ Sayfa 11 ]

02 TEST - EBOB - EKOK[ Sayfa 20 ]

03 TEST - Üslü İfadeler[ Sayfa 30 ]

04 TEST - 10'un Kuvvetleri ve Bilimsel Gösterim[ Sayfa 37 ]

05 TEST - Kareden Kareköke[ Sayfa 47 ]

06 TEST - Kareköklü İfadelerle Çarpma ve Bölme İşlemleri[ Sayfa 53 ]

07 TEST - Kareköklü İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemi[ Sayfa 58 ]

08 TEST - Karekökten Doğal Sayıya ve Ondalık İfadelerin Karekökleri[ Sayfa 64 ]

09 TEST - gerçeksyılr[ Sayfa 71 ]

10 TEST - çigivesütunr[ Sayfa 76 ]

11 TEST - GRAFİK DÖNÜŞÜMLERİ[ Sayfa 82 ]

12 TEST - Olasılık[ Sayfa 91 ]

13 TEST - Cebirsel İfadeler[ Sayfa 101 ]

14 TEST - Özdeşlikler[ Sayfa 109 ]

15 TEST - cebirselifdeleriçrpnlrınaayırmar[ Sayfa 118 ]

16 TEST - Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler[ Sayfa 124 ]

17 TEST - koordinatsistemi[ Sayfa 131 ]

18 TEST - DOĞRUSAL İLİŞKİLER[ Sayfa 138 ]

19 TEST - Doğrusal Denklem Grafikleri[ Sayfa 146 ]

20 TEST - Doğrusal İlişki İçeren Denklem, Tablo ve Grafikler[ Sayfa 152 ]

21 - II TEST - Doğrunun Eğimi[ Sayfa 163 ]

22 TEST - Eşitsizlikler[ Sayfa 173 ]

23 TEST - Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik[ Sayfa 183 ]

24 TEST - Üçgende Uzunluk-Kenar İlişkisi[ Sayfa 189 ]

25 TEST - Üçgende Açı-Kenar İlişkisi[ Sayfa 194 ]

26 TEST - Üçgen Çizimi[ Sayfa 201 ]

27 TEST - Pisagor Bağıntısı[ Sayfa 208 ]

28 TEST - Eşlik ve Benzerlik[ Sayfa 217 ]

29 TEST - Öteleme ve Yansıma[ Sayfa 225 ]

30 TEST - Dik Prizmalar[ Sayfa 233 ]

31 TEST - Dik Dairesel Silindirin Açınımı ve Alanı[ Sayfa 240 ]

32 TEST - Silindirin Hacmi[ Sayfa 246 ]

33 - I TEST - Dik Piramit ve Koninin Açınımı[ Sayfa 256 ]

33 - II TEST - Dik Piramit ve Koninin Açınımı[ Sayfa 258 ]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler