8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Dünyası

Bir Kahraman Doğuyor 20. yy Başında Osmanlı Devleti Bir Kahraman Doğuyor Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Fikir Akımları Bir Kahraman Doğuyor Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi’nde Eğitim ve Fikir Hayatının Gelişimi Bir Kahraman Doğuyor Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Ülkeler Arası Bloklaşmalar ve I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar I. Dünya Savaşının Sonuçları MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR Mondros Ateşkes Antlaşmasına Tepkiler,Cemiyetler ve Kuvayı Milliye Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Milli Mücadeleye Hazırlık Havza ve AmasyaGenelgeleri ile Erzurum ve Sivas Kongereleri’nin Sonuçları ile Millî Mücadelede Basın Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan AdımlarAmasya Görüşmeleri, Temsil Heyeti’nin Ankaraya Gelmesi,Misak-ı Milli Kararları ve TBMM’nin Açılması Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar TBMM İsyanlara Karşı, Sevr Antlaşmasına Tepkiler Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm Doğu Cephesi - Güney Cephesi Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm Düzenli Ordunun Kurulması, I. İnönü Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya ÖlümII. İnönü Savaşı ve Kütahya-Eskişehir Savaşları Sonrasındaki Gelişmeler Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya ÖlümSakarya Meydan Muharebesi, Kars Antlaşması,Ankara Antlaşması Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Mudanya Ateşkes Antlaşması Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya ÖlümLozan Barış Antlaşması ve Sonuçları ile Milli Mücadele Döneminde Sanat ve Edebiyatı Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Halkçılık Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan TürkiyeSiyasi Alandaki İnkılaplar Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Toplumsal Alandaki İnkılaplar Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Ekonomik ve Sağlık Alanındaki İnkılapları Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye İnkılapların Amaçları ve Esasları Demokratikleşme Çabaları Demokratikleşme Yolunda Adımlar Demokratikleşme ÇabalarıCumhuriyet’in İlk Yılları Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Esasları Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Atatürk Dönemi’nde Türk Dış Politikasında Yaşanan Olaylar Atatürk’ün Ölümü ve Sonuçları Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü Dönemi’nde Gelişmeler Atatürk’ün Ölümü ve Sonuçları Denge Siyaseti; II. Dünya Savaşı ve Sonuçları Atatürk’ün Ölümü ve Sonuçları Demokrasi Yolunda Türkiye
ÖĞRENME TESTİ - 01 20. yy Başında Osmanlı Devleti 1. 4. I. Durum: Osmanlı padişahları, azınlıkların[ Sayfa 9 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 20. yy Başında Osmanlı Devleti 1. Tanzimat Fermanı’na göre, 4.[ Sayfa 10 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 20. yy Başında Osmanlı Devleti 1. 3.[ Sayfa 11 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ 20. yy Başında Osmanlı Devleti 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi, 1789 tarihinde meyda-[ Sayfa 12 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Fikir Akımları 1. 4. Mustafa Kemal’in kişiliğinin oluşumunda önem-[ Sayfa 15 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Fikir Akımları 1. 5.[ Sayfa 16 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 M. Kemal Çocukluk Döneminde Eğitim ve Fikir Hayatı 3.[ Sayfa 18 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 M. Kemal Çocukluk Döneminde Eğitim ve Fikir Hayatı 1. Mustafa Kemal’in “Türk milletinin beklediği ses”[ Sayfa 19 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 M. Kemal Çocukluk Döneminde Eğitim ve Fikir Hayatı 3.[ Sayfa 20 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 04 M. Kemal Çocukluk Döneminde Eğitim ve Fikir Hayatı 1. 3.[ Sayfa 21 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ M. Kemal Çocukluk Döneminde Eğitim ve Fikir Hayatı 1. 3.[ Sayfa 22 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 M. Kemal'in Askerlik Hayatı[ Sayfa 25 ] Çözümler
ANALİZTESTİ- 01 M. Kemal'in Askerlik Hayatı[ Sayfa 26 ] Çözümler
YENİKONSEPT[ Sayfa 27 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Ülkelerarası Bloklaşmalar ve I. Dünya Savaşı'nın Nedenleri 1. “Tarih boyunca en büyük hayalimiz, Boğazları ele 5.[ Sayfa 33 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Ülkelerarası Bloklaşmalar ve I. Dünya Savaşı'nın Nedenleri 1. 4. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Sava-[ Sayfa 34 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda 1. 4.[ Sayfa 37 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda 1. 4.[ Sayfa 38 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda 1. Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Cephesi’ni açma- 4.[ Sayfa 39 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 04 Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda 1. 3.[ Sayfa 40 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda 1. 3. Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin sa-[ Sayfa 41 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 I. Dünya Savaşı'nın Kahramanları ve Sonuçları 1. 4.[ Sayfa 45 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ I. Dünya Savaşı'nın Kahramanları ve Sonuçları 1. 4.[ Sayfa 46 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Mondros Ateşkes Antlaşması'na Tepkiler, Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın; 4.[ Sayfa 50 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Mondros Ateşkes Antlaşması'na Tepkiler, Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda, “Kapitülas- 4.[ Sayfa 51 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 Mondros Ateşkes Antlaşması'na Tepkiler, Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1. 4.[ Sayfa 52 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 04 Mondros Ateşkes Antlaşması'na Tepkiler, Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Ant- 4.[ Sayfa 53 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Mondros Ateşkes Antlaşması'na Tepkiler, Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1. 4.[ Sayfa 54 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Milli Mücadeleye Hazırlık: Kongreler Dönemi 1. Havza Genelgesi’nin, “...............” maddesiyle Av- 4.[ Sayfa 58 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Milli Mücadeleye Hazırlık: Kongreler Dönemi 1. Amasya Genelgesi’nin; 4.[ Sayfa 59 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 Milli Mücadeleye Hazırlık: Kongreler Dönemi 1. 4.[ Sayfa 60 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 04 Milli Mücadeleye Hazırlık: Kongreler Dönemi 1. İstanbul Hükûmeti’nin Sivas Kongresi’ne yöne- 3.[ Sayfa 61 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Milli Mücadeleye Hazırlık: Kongreler Dönemi 1. 3.[ Sayfa 62 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli Kararları ve TBMM'nin Açılması 1. 4.[ Sayfa 65 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli Kararları ve TBMM'nin Açılması 4. Misakımilli’de;[ Sayfa 66 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli Kararları ve TBMM'nin Açılması 1. 3.[ Sayfa 67 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli Kararları ve TBMM'nin Açılması 1. Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920’de Meclis’e ver- 4.[ Sayfa 68 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 TBMM'ye Karşı İsyanlar, Sevr Antlaşmasına Tepkiler 1. 4.[ Sayfa 71 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 TBMM'ye Karşı İsyanlar, Sevr Antlaşmasına Tepkiler 1. 4.[ Sayfa 72 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 TBMM'ye Karşı İsyanlar, Sevr Antlaşmasına Tepkiler 1. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların özellikleri 4.[ Sayfa 73 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ TBMM'ye Karşı İsyanlar, Sevr Antlaşmasına Tepkiler 1. Sevr Antlaşması’nın uygulanmamasının temel 3.[ Sayfa 74 ] Çözümler
YENİKONSEPT[ Sayfa 75] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Doğu Cephesi - Güney Cephesi 1. 4.[ Sayfa 81 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Doğu Cephesi - Güney Cephesi 1. 4. Antep direnişinde;[ Sayfa 82 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 I. İnönü Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler 1. “1. İnönü Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri, Türk 4.[ Sayfa 85 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 I. İnönü Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler 1. 4.[ Sayfa 86 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 I. İnönü Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler 1. 4.[ Sayfa 87 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ I. İnönü Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler 1. 4.[ Sayfa 88 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 II. İnönü Savaşı ve Kütahya - Eskişehir Savaşları 1. İkinci İnönü Savaşı’ndan sonra meydana gelen 4. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayımlanmasıyla;[ Sayfa 91 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 II. İnönü Savaşı ve Kütahya - Eskişehir Savaşları 5.[ Sayfa 92 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 II. İnönü Savaşı ve Kütahya - Eskişehir Savaşları 1. 4.[ Sayfa 93 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 II. İnönü Savaşı ve Kütahya - Eskişehir Savaşları 1. 4.[ Sayfa 94 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 II. İnönü Savaşı ve Kütahya - Eskişehir Savaşları 1. 4.[ Sayfa 97 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Mudanya Ateşkes Antlaşması 1. 3.[ Sayfa 98 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Mudanya Ateşkes Antlaşması 1. 3.[ Sayfa 99 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Mudanya Ateşkes Antlaşması 1. 4.[ Sayfa 100 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Lozan Barış Antlaşması ile Milli Mücadele Dönemi'nde Sanat ve Edebiyat 1. 3.[ Sayfa 103 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Lozan Barış Antlaşması ile Milli Mücadele Dönemi'nde Sanat ve Edebiyat 1. 3. M. Kemal’in söylediği, “Lozan Antlaşması, Türk[ Sayfa 104 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 Lozan Barış Antlaşması ile Milli Mücadele Dönemi'nde Sanat ve Edebiyat 1. 3.[ Sayfa 105 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Lozan Barış Antlaşması ile Milli Mücadele Dönemi'nde Sanat ve Edebiyat 1. 4. Lozan Antlaşması’nda aşağıdakilerden hangi-[ Sayfa 106 ] Çözümler
YENİ KONSEPTSORULAR[ Sayfa 107 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik ve Halkçılık 1.[ Sayfa 113 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik ve Halkçılık 1. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetçilik ilkesi- 3.[ Sayfa 114 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik ve Halkçılık 1. 3.[ Sayfa 115 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 04 Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik ve Halkçılık 4.[ Sayfa 116 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik ve Halkçılık 1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin, “Halkçılık il- 4.[ Sayfa 117 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık 1. 4.[ Sayfa 121 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık 1. 4.[ Sayfa 122 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık 1. 4.[ Sayfa 123 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Siyasi Alanda İnkılaplar 1.[ Sayfa 127 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Siyasi Alanda İnkılaplar 1. 4.[ Sayfa 128 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 Siyasi Alanda İnkılaplar 3.[ Sayfa 129 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 04 Siyasi Alanda İnkılaplar 1. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış- 3.[ Sayfa 130 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Siyasi Alanda İnkılaplar 1. 4.[ Sayfa 131 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar 1. 3.[ Sayfa 136 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar 1. Osmanlı Devleti’nde; 4.[ Sayfa 137 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar 1. 4. Türkiye İş Bankası’ndaki hisselerin yıllık gelirin-[ Sayfa 138 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 04 Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar 3.[ Sayfa 139 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar 1. 4.[ Sayfa 140 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Toplumsal Alanda İnkılaplar 1. 3.[ Sayfa 143 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Toplumsal Alanda İnkılaplar 1. 4.[ Sayfa 144 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 Toplumsal Alanda İnkılaplar 1. 4.[ Sayfa 145 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Toplumsal Alanda İnkılaplar 1. 3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisinin “Cumhu-[ Sayfa 146 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Ekonomi ve Sağlık Alanında İnkılaplar 1. “Efendiler! TBMM ve hükûmetinin milletten aldığı 4.[ Sayfa 150 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Ekonomi ve Sağlık Alanında İnkılaplar 1. 4.[ Sayfa 151 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 Ekonomi ve Sağlık Alanında İnkılaplar 1. 4.[ Sayfa 152 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 04 Ekonomi ve Sağlık Alanında İnkılaplar 4.[ Sayfa 153 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Ekonomi ve Sağlık Alanında İnkılaplar 1. 3.[ Sayfa 154 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 İnkılapların Amaçları ve Esasları 1. 4.[ Sayfa 157 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 İnkılapların Amaçları ve Esasları 1. 4.[ Sayfa 158 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 İnkılapların Amaçları ve Esasları 1. 3.[ Sayfa 159 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ İnkılapların Amaçları ve Esasları 1. Aşağıda verilenlerden hangisinin Atatürkçülükle 5.[ Sayfa 160 ] Çözümler
YENİKONSEPTSORULAR.[ Sayfa 161 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Demokratikleşme Yolunda Adımlar 1. 3.[ Sayfa 167 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 Demokratikleşme Yolunda Adımlar 1. 4. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde kurulan siyasi[ Sayfa 168 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Demokratikleşme Yolunda Adımlar 1. 3.[ Sayfa 169 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Cumhuriyete Yönelik Tehditler 1. 4. Şeyh Sait İsyanı karşısında alınan;[ Sayfa 173 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Cumhuriyete Yönelik Tehditler 1.[ Sayfa 174 ] Çözümler
YENİKONSEPTSORULAR1.[ Sayfa 175 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 M. Kemal Dönemi Dış Politikasının Esasları 1. Türk dış politika anlayışında; 4.[ Sayfa 179 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ M. Kemal Dönemi Dış Politikasının Esasları 1.[ Sayfa 180 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 M. Kemal Dönemi'nde Türk Dış Politikasında Yaşanan Olaylar 1. 4.[ Sayfa 184 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 M. Kemal Dönemi'nde Türk Dış Politikasında Yaşanan Olaylar 1. 3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisinin yanlış ol-[ Sayfa 185 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ M. Kemal Dönemi'nde Türk Dış Politikasında Yaşanan Olaylar 1.[ Sayfa 186 ] Çözümler
YENİKONSEPTSORULAR.[ Sayfa 187 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 M. Kemal'in Ölümü ve İsmet İnönü Dönemi 1. 3. Atatürk’ün ölümü üzerine TBMM tarafından Tür-[ Sayfa 192 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 II. Dünya Savaşı ve Sonuçları 1. 3.[ Sayfa 195 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 02 II. Dünya Savaşı ve Sonuçları 1.[ Sayfa 196 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 03 II. Dünya Savaşı ve Sonuçları 1. 3.[ Sayfa 197 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ II. Dünya Savaşı ve Sonuçları 1. 4.[ Sayfa 198 ] Çözümler
ÖĞRENME TESTİ - 01 Demokrasi Yolunda Adımlar 1. 3. Türkiye’de 1950 yılında yapılan demokratik bir[ Sayfa 201 ] Çözümler
ANALİZ TESTİ Demokrasi Yolunda Adımlar 1. Aşağıdaki kişilerden hangisi ülkemizde çok par- 4.[ Sayfa 202 ] Çözümler
YENİKONSEPTSORULAR[ Sayfa 203 ] Çözümler
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]