8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Dünyası

8.SINIF(LGS)

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Dünyası

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Dünyası

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Dünyası (8.SINIF(LGS) - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

8.SINIF(LGS) - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

İndirme Seçenekleri


ÖĞRENME TESTİ - 01 20. yy Başında Osmanlı Devleti 1. 4. I. Durum: Osmanlı padişahları, azınlıkların[ Sayfa 9 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 20. yy Başında Osmanlı Devleti 1. Tanzimat Fermanı’na göre, 4.[ Sayfa 10 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 20. yy Başında Osmanlı Devleti 1. 3.[ Sayfa 11 ]

ANALİZ TESTİ 20. yy Başında Osmanlı Devleti 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi, 1789 tarihinde meyda-[ Sayfa 12 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Fikir Akımları 1. 4. Mustafa Kemal’in kişiliğinin oluşumunda önem-[ Sayfa 15 ]

ANALİZ TESTİ Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Fikir Akımları 1. 5.[ Sayfa 16 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 M. Kemal Çocukluk Döneminde Eğitim ve Fikir Hayatı 3.[ Sayfa 18 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 M. Kemal Çocukluk Döneminde Eğitim ve Fikir Hayatı 1. Mustafa Kemal’in “Türk milletinin beklediği ses”[ Sayfa 19 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 M. Kemal Çocukluk Döneminde Eğitim ve Fikir Hayatı 3.[ Sayfa 20 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 M. Kemal Çocukluk Döneminde Eğitim ve Fikir Hayatı 1. 3.[ Sayfa 21 ]

ANALİZ TESTİ M. Kemal Çocukluk Döneminde Eğitim ve Fikir Hayatı 1. 3.[ Sayfa 22 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 M. Kemal'in Askerlik Hayatı[ Sayfa 25 ]

ANALİZTESTİ- 01 M. Kemal'in Askerlik Hayatı[ Sayfa 26 ]

YENİKONSEPT[ Sayfa 27 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Ülkelerarası Bloklaşmalar ve I. Dünya Savaşı'nın Nedenleri 1. “Tarih boyunca en büyük hayalimiz, Boğazları ele 5.[ Sayfa 33 ]

ANALİZ TESTİ Ülkelerarası Bloklaşmalar ve I. Dünya Savaşı'nın Nedenleri 1. 4. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Sava-[ Sayfa 34 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda 1. 4.[ Sayfa 37 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda 1. 4.[ Sayfa 38 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda 1. Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Cephesi’ni açma- 4.[ Sayfa 39 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda 1. 3.[ Sayfa 40 ]

ANALİZ TESTİ Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda 1. 3. Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin sa-[ Sayfa 41 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 I. Dünya Savaşı'nın Kahramanları ve Sonuçları 1. 4.[ Sayfa 45 ]

ANALİZ TESTİ I. Dünya Savaşı'nın Kahramanları ve Sonuçları 1. 4.[ Sayfa 46 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Mondros Ateşkes Antlaşması'na Tepkiler, Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın; 4.[ Sayfa 50 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Mondros Ateşkes Antlaşması'na Tepkiler, Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda, “Kapitülas- 4.[ Sayfa 51 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Mondros Ateşkes Antlaşması'na Tepkiler, Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1. 4.[ Sayfa 52 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Mondros Ateşkes Antlaşması'na Tepkiler, Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Ant- 4.[ Sayfa 53 ]

ANALİZ TESTİ Mondros Ateşkes Antlaşması'na Tepkiler, Cemiyetler ve Kuvayımilliye 1. 4.[ Sayfa 54 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Milli Mücadeleye Hazırlık: Kongreler Dönemi 1. Havza Genelgesi’nin, “...............” maddesiyle Av- 4.[ Sayfa 58 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Milli Mücadeleye Hazırlık: Kongreler Dönemi 1. Amasya Genelgesi’nin; 4.[ Sayfa 59 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Milli Mücadeleye Hazırlık: Kongreler Dönemi 1. 4.[ Sayfa 60 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Milli Mücadeleye Hazırlık: Kongreler Dönemi 1. İstanbul Hükûmeti’nin Sivas Kongresi’ne yöne- 3.[ Sayfa 61 ]

ANALİZ TESTİ Milli Mücadeleye Hazırlık: Kongreler Dönemi 1. 3.[ Sayfa 62 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli Kararları ve TBMM'nin Açılması 1. 4.[ Sayfa 65 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli Kararları ve TBMM'nin Açılması 4. Misakımilli’de;[ Sayfa 66 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli Kararları ve TBMM'nin Açılması 1. 3.[ Sayfa 67 ]

ANALİZ TESTİ Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli Kararları ve TBMM'nin Açılması 1. Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920’de Meclis’e ver- 4.[ Sayfa 68 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 TBMM'ye Karşı İsyanlar, Sevr Antlaşmasına Tepkiler 1. 4.[ Sayfa 71 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 TBMM'ye Karşı İsyanlar, Sevr Antlaşmasına Tepkiler 1. 4.[ Sayfa 72 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 TBMM'ye Karşı İsyanlar, Sevr Antlaşmasına Tepkiler 1. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların özellikleri 4.[ Sayfa 73 ]

ANALİZ TESTİ TBMM'ye Karşı İsyanlar, Sevr Antlaşmasına Tepkiler 1. Sevr Antlaşması’nın uygulanmamasının temel 3.[ Sayfa 74 ]

YENİKONSEPT[ Sayfa 75]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Doğu Cephesi - Güney Cephesi 1. 4.[ Sayfa 81 ]

ANALİZ TESTİ Doğu Cephesi - Güney Cephesi 1. 4. Antep direnişinde;[ Sayfa 82 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 I. İnönü Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler 1. “1. İnönü Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri, Türk 4.[ Sayfa 85 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 I. İnönü Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler 1. 4.[ Sayfa 86 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 I. İnönü Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler 1. 4.[ Sayfa 87 ]

ANALİZ TESTİ I. İnönü Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler 1. 4.[ Sayfa 88 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 II. İnönü Savaşı ve Kütahya - Eskişehir Savaşları 1. İkinci İnönü Savaşı’ndan sonra meydana gelen 4. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayımlanmasıyla;[ Sayfa 91 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 II. İnönü Savaşı ve Kütahya - Eskişehir Savaşları 5.[ Sayfa 92 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 II. İnönü Savaşı ve Kütahya - Eskişehir Savaşları 1. 4.[ Sayfa 93 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 II. İnönü Savaşı ve Kütahya - Eskişehir Savaşları 1. 4.[ Sayfa 94 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 II. İnönü Savaşı ve Kütahya - Eskişehir Savaşları 1. 4.[ Sayfa 97 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Mudanya Ateşkes Antlaşması 1. 3.[ Sayfa 98 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Mudanya Ateşkes Antlaşması 1. 3.[ Sayfa 99 ]

ANALİZ TESTİ Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Mudanya Ateşkes Antlaşması 1. 4.[ Sayfa 100 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Lozan Barış Antlaşması ile Milli Mücadele Dönemi'nde Sanat ve Edebiyat 1. 3.[ Sayfa 103 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Lozan Barış Antlaşması ile Milli Mücadele Dönemi'nde Sanat ve Edebiyat 1. 3. M. Kemal’in söylediği, “Lozan Antlaşması, Türk[ Sayfa 104 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Lozan Barış Antlaşması ile Milli Mücadele Dönemi'nde Sanat ve Edebiyat 1. 3.[ Sayfa 105 ]

ANALİZ TESTİ Lozan Barış Antlaşması ile Milli Mücadele Dönemi'nde Sanat ve Edebiyat 1. 4. Lozan Antlaşması’nda aşağıdakilerden hangi-[ Sayfa 106 ]

YENİ KONSEPTSORULAR[ Sayfa 107 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik ve Halkçılık 1.[ Sayfa 113 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik ve Halkçılık 1. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetçilik ilkesi- 3.[ Sayfa 114 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik ve Halkçılık 1. 3.[ Sayfa 115 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik ve Halkçılık 4.[ Sayfa 116 ]

ANALİZ TESTİ Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik ve Halkçılık 1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin, “Halkçılık il- 4.[ Sayfa 117 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık 1. 4.[ Sayfa 121 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık 1. 4.[ Sayfa 122 ]

ANALİZ TESTİ Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık 1. 4.[ Sayfa 123 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Siyasi Alanda İnkılaplar 1.[ Sayfa 127 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Siyasi Alanda İnkılaplar 1. 4.[ Sayfa 128 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Siyasi Alanda İnkılaplar 3.[ Sayfa 129 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Siyasi Alanda İnkılaplar 1. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış- 3.[ Sayfa 130 ]

ANALİZ TESTİ Siyasi Alanda İnkılaplar 1. 4.[ Sayfa 131 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar 1. 3.[ Sayfa 136 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar 1. Osmanlı Devleti’nde; 4.[ Sayfa 137 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar 1. 4. Türkiye İş Bankası’ndaki hisselerin yıllık gelirin-[ Sayfa 138 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar 3.[ Sayfa 139 ]

ANALİZ TESTİ Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar 1. 4.[ Sayfa 140 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Toplumsal Alanda İnkılaplar 1. 3.[ Sayfa 143 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Toplumsal Alanda İnkılaplar 1. 4.[ Sayfa 144 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Toplumsal Alanda İnkılaplar 1. 4.[ Sayfa 145 ]

ANALİZ TESTİ Toplumsal Alanda İnkılaplar 1. 3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisinin “Cumhu-[ Sayfa 146 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Ekonomi ve Sağlık Alanında İnkılaplar 1. “Efendiler! TBMM ve hükûmetinin milletten aldığı 4.[ Sayfa 150 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Ekonomi ve Sağlık Alanında İnkılaplar 1. 4.[ Sayfa 151 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Ekonomi ve Sağlık Alanında İnkılaplar 1. 4.[ Sayfa 152 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Ekonomi ve Sağlık Alanında İnkılaplar 4.[ Sayfa 153 ]

ANALİZ TESTİ Ekonomi ve Sağlık Alanında İnkılaplar 1. 3.[ Sayfa 154 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 İnkılapların Amaçları ve Esasları 1. 4.[ Sayfa 157 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 İnkılapların Amaçları ve Esasları 1. 4.[ Sayfa 158 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 İnkılapların Amaçları ve Esasları 1. 3.[ Sayfa 159 ]

ANALİZ TESTİ İnkılapların Amaçları ve Esasları 1. Aşağıda verilenlerden hangisinin Atatürkçülükle 5.[ Sayfa 160 ]

YENİKONSEPTSORULAR.[ Sayfa 161 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Demokratikleşme Yolunda Adımlar 1. 3.[ Sayfa 167 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Demokratikleşme Yolunda Adımlar 1. 4. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde kurulan siyasi[ Sayfa 168 ]

ANALİZ TESTİ Demokratikleşme Yolunda Adımlar 1. 3.[ Sayfa 169 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Cumhuriyete Yönelik Tehditler 1. 4. Şeyh Sait İsyanı karşısında alınan;[ Sayfa 173 ]

ANALİZ TESTİ Cumhuriyete Yönelik Tehditler 1.[ Sayfa 174 ]

YENİKONSEPTSORULAR1.[ Sayfa 175 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 M. Kemal Dönemi Dış Politikasının Esasları 1. Türk dış politika anlayışında; 4.[ Sayfa 179 ]

ANALİZ TESTİ M. Kemal Dönemi Dış Politikasının Esasları 1.[ Sayfa 180 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 M. Kemal Dönemi'nde Türk Dış Politikasında Yaşanan Olaylar 1. 4.[ Sayfa 184 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 M. Kemal Dönemi'nde Türk Dış Politikasında Yaşanan Olaylar 1. 3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisinin yanlış ol-[ Sayfa 185 ]

ANALİZ TESTİ M. Kemal Dönemi'nde Türk Dış Politikasında Yaşanan Olaylar 1.[ Sayfa 186 ]

YENİKONSEPTSORULAR.[ Sayfa 187 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 M. Kemal'in Ölümü ve İsmet İnönü Dönemi 1. 3. Atatürk’ün ölümü üzerine TBMM tarafından Tür-[ Sayfa 192 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 II. Dünya Savaşı ve Sonuçları 1. 3.[ Sayfa 195 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 II. Dünya Savaşı ve Sonuçları 1.[ Sayfa 196 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 II. Dünya Savaşı ve Sonuçları 1. 3.[ Sayfa 197 ]

ANALİZ TESTİ II. Dünya Savaşı ve Sonuçları 1. 4.[ Sayfa 198 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Demokrasi Yolunda Adımlar 1. 3. Türkiye’de 1950 yılında yapılan demokratik bir[ Sayfa 201 ]

ANALİZ TESTİ Demokrasi Yolunda Adımlar 1. Aşağıdaki kişilerden hangisi ülkemizde çok par- 4.[ Sayfa 202 ]

YENİKONSEPTSORULAR[ Sayfa 203 ]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler