6.Sınıf Türkçe Soru Dünyası

Sözcükte AnlamGerçek, Mecaz, Terim Anlam / Çok Anlamlılık / Deyimler Cümlede Anlam Cümle Oluşturma, Tamamlama, Örtülü Anlam ve Öznel Nesnel Cümleler Parçada Anlam Paragrafta Başlık, Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce Dil Bilgisi Kök, Ek ve İsim Çekim Ekleri Yazım Kuralları Nokta, Virgül / Büyük Harflerin Yazımı Tür ve Şekil Bilgisi Şiir Bilgisi: Tema, Ahenk Unsurları Sözcükte Anlam Eş, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler Cümlede Anlam Atasözleri, Neden - Sonuç, Amaç - Sonuç, Parçada Anlam Paragraf Oluşturma, Paragrafta Anlatımı Bozan Cümle, Paragrafı Bölme Dil Bilgisi Basit, Türemiş, Birleşik Kelimeler Yazım Kuralları Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Sayıların Yazımı Tür ve Şekil Bilgisi Şiir Türleri, Olay Yazıları: Hikâye Sözcükte Anlam Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler Cümlede Anlam Tahmin, Olasılık, Öz Eleştiri, Varsayım, Öneri, Tasarı Cümleleri Parçada Anlam Anlatım Biçimleri Dil Bilgisi İsimler - Sıfatlar Yazım Kuralları Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi ve -de, -ki, -mi’nin Yazımı Tür ve Şekil Bilgisi Olay Yazıları: Tiyatro, Söz Sanatları Sözcükte Anlam Yansıma Sözcükler, Pekiştirilmiş Sözcükler, İkilemeler Cümlede Anlam Doğrudan Anlatımlı Cümleler, Aşamalı Durum Bildiren Cümleler Parçada Anlam Anlatımı Güçlendirme Yolları Yazım Kuralları Kesme, Tırnak İşareti, Kısaltmaların Yazımı Tür ve Şekil Bilgisi Düşünce Yazıları: Anı, Gezi Yazısı Sözcükte Anlam Genel ve Özel, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler Cümlede Anlam Gözlem, Şaşırma, Beğeni İfade Eden Cümleler Parçada Anlam Anlatımda Yararlanılan Duyular,Metni Yazan Sanatçının Kişiliği ve KarakterÖzelliği Dil Bilgisi Zamirler Yazım Kuralları Soru İşareti, Ünlem, Ayraç, Alıntı Kelimelerin Yazılışı, Yabancı Özel Adların Yazılışı Tür ve Şekil Bilgisi Bildirme Yazıları: Mektup, Duyuru, İlan, Reklam Sözcükte Anlam Güzel Adlandırma, Anlam Değişimi Cümlede Anlam Kesinlik, Onaylama, İyimserlik, Karamsarlık Cümleleri Parçada Anlam Anlatımda Bakış Açıları, Anlatım Özellikleri Dil Bilgisi Edat, Bağlaç, Ünlem Yazım Kuralları Düzeltme (Şapka), Denden İşareti; Hece Yapısı ve Satır SonundaKelimelerinBölünmesi Tür ve Şekil Bilgisi Görsel Okuma, Medya Metinleri Değerlendirme
ZİHİNSEL BECERİ 1[ Sayfa 8 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 1: SÖZCÜKTE ANLAM 1. 5. “Yol” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde[ Sayfa 11 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 TEMA - 1: SÖZCÜKTE ANLAM 1. 5. “Yol” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde[ Sayfa 12 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 TEMA - 1: SÖZCÜKTE ANLAM 1. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?[ Sayfa 13 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 1: SÖZCÜKTE ANLAM 1. Aşağıdakilerin hangisinde “sanki” sözcüğü cüm- 5.[ Sayfa 14 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 1: CÜMLEDE ANLAM 1. 4.[ Sayfa 17 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 TEMA - 1: CÜMLEDE ANLAM 1. Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir cümledir? 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin duy-[ Sayfa 18 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 TEMA - 1: CÜMLEDE ANLAM 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir ifade 5.[ Sayfa 19 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 1: CÜMLEDE ANLAM 1. 4.[ Sayfa 20 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 1: PARÇADA ANLAM 1. 4.[ Sayfa 23 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 1: PARÇADA ANLAM 1. 4.[ Sayfa 24 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 1: DİL BİLGİSİ 1. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lar, -ler” eki[ Sayfa 27 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 TEMA - 1: DİL BİLGİSİ 1. 4. Aşağıdakilerden hangisinde ismin belirtme hâl[ Sayfa 28 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 TEMA - 1: DİL BİLGİSİ 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen “de” hâl 4.[ Sayfa 29 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 1: DİL BİLGİSİ 1. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl eki kullanıl-[ Sayfa 30 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 1: YAZIM KURALLARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta 5. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılma-[ Sayfa 34 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 TEMA - 1: YAZIM KURALLARI 1. 6.[ Sayfa 35 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 1: YAZIM KURALLARI 1. 5. Aşağıdaki cümlelerde belirtilen yerlerden hangi-[ Sayfa 36 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 1: TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 1. Aşağıdakilerden hangisi ahenk unsurlarından 4.[ Sayfa 39 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 1: TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 1. 4.[ Sayfa 40 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 01 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle 4.[ Sayfa 43 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 02 1. 4.[ Sayfa 45 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI .[ Sayfa 48 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ[ Sayfa 51 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 TEMA - 2: SÖZCÜKTE ANLAM 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) an-[ Sayfa 52 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 TEMA - 2: SÖZCÜKTE ANLAM 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı söz- 5.[ Sayfa 53 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 2: SÖZCÜKTE ANLAM 1. “Durmadan yer yurt değiştiren kişi; eşya, mal mülk 4. “Yeni çıkan kanun Resmi Gazete’de yayımlanır.”[ Sayfa 54 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 2: CÜMLEDE ANLAM 1. “için” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde amaç 5. Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapıl-[ Sayfa 57 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 TEMA - 2: CÜMLEDE ANLAM 1. 5.[ Sayfa 58 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 TEMA - 2: CÜMLEDE ANLAM 1. Aşağıdakilerin hangisi karşılaştırma cümlesi de- 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sonuç, kendi-[ Sayfa 59 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 2: CÜMLEDE ANLAM 1. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç - sonuç[ Sayfa 60 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 2: PARÇADA ANLAM 1. 4.[ Sayfa 63 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 2: PARÇADA ANLAM 1. 4.[ Sayfa 64 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 2: DİL BİLGİSİ 1. “İki arkadaş kalabalığın arasına dalıverdi.” cümle- 5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler-[ Sayfa 67 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 TEMA - 2: DİL BİLGİSİ 1. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime her- 5. Aşağıdakilerden hangisi yapı yönünden “ölçü”[ Sayfa 68 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 TEMA - 2: DİL BİLGİSİ 1. “Mutluluğu gökyüzünde arayın.” cümlesinde- 5. Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisi oluşumu[ Sayfa 69 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 2: DİL BİLGİSİ 1. 4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde birleşik[ Sayfa 70 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 2: YAZIM KURALLARI 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:) ye- 5. Aşağıdakilerin hangisinde iki noktanın kullanı-[ Sayfa 74 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 TEMA - 2: YAZIM KURALLARI 1. 5.[ Sayfa 75 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 2: YAZIM KURALLARI 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazı- 6.[ Sayfa 76 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 2: TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 1. 4.[ Sayfa 79 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 2: TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 1. 4.[ Sayfa 80 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 01 1. 4. Aşağıdaki sözlerin hangisinde “her yaratılanın[ Sayfa 83 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 02 1. 4.[ Sayfa 85 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 3 [ Sayfa 88 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ 1: TEMA 3 SÖZCÜKTE ANLAM [ Sayfa 91 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 3: SÖZCÜKTE ANLAM 1. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük soyut 5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi soyut[ Sayfa 92 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 3: CÜMLEDE ANLAM 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olasılık” anla- 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım anla-[ Sayfa 95 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 3: CÜMLEDE ANLAM 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varsayım” 5. Aşağıdakilerden hangisinde öneri anlamı var-[ Sayfa 96 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 3: PARÇADA ANLAM 1. 4.[ Sayfa 99 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 3: PARÇADA ANLAM 1. 4.[ Sayfa 100 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 3: DİL BİLGİSİ 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir topluluk adı 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı[ Sayfa 103 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 3: DİL BİLGİSİ 1. 5. Aşağıdaki atasözlerinde geçen altı çizili sözcük-[ Sayfa 104 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 3: YAZIM KURALLARI 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazı- 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama[ Sayfa 108 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 TEMA - 3: YAZIM KURALLARI 1. Aşağıdakilerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki”nin yazı-[ Sayfa 109 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 3: YAZIM KURALLARI 1. Aşağıdakilerden hangisinde bir noktalama yanlı- 5. Aşağıdakilerden hangisinde “de” bitişik yazılma-[ Sayfa 110 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 3: TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 1. 5.[ Sayfa 113 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 3: TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 1. 5.[ Sayfa 114 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 01 4.[ Sayfa 117 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 02 1. 4. •[ Sayfa 119 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 4.[ Sayfa 122 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ TEMA 4 SÖZCÜKTE ANLAM[ Sayfa 125 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 4: SÖZCÜKTE ANLAM 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluş- 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikileme yakın[ Sayfa 126 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 4: CÜMLEDE ANLAM 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir du- 5. Aşağıdakilerin hangisinde aşamalı yargı vardır?[ Sayfa 129 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 4: CÜMLEDE ANLAM 1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ve dolaylı an- 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anla-[ Sayfa 130 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 4: PARÇADA ANLAM 1. 4.[ Sayfa 133 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 4: PARÇADA ANLAM 1. 4.[ Sayfa 134 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ ! TMA 4 Sözcükte Anlam.[ Sayfa 137 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ 2 TMA 4 Sözcükte Anlam.[ Sayfa 138 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ 2 TMA 4 Yazım kuralları.[ Sayfa 142 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 TEMA - 4: YAZIM KURALLARI 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi, di- 5.[ Sayfa 143 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 4: YAZIM KURALLARI 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti-[ Sayfa 144 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 4: TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 1. Aşağıdakilerden hangisi anının özelliklerinden 4.[ Sayfa 147 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 4: TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 1. 4.[ Sayfa 148 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 01 1. 3.[ Sayfa 151 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 02 1.[ Sayfa 153 ] Cevap Anahtarı
zihinsel beceri soruları.[ Sayfa 156 ] Cevap Anahtarı
öğrenme testi sözcükte anlam[ Sayfa 159 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 5: SÖZCÜKTE ANLAM 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele[ Sayfa 160 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 5: CÜMLEDE ANLAM 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğeni” anlamı 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şaşkınlık”[ Sayfa 163 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 5: CÜMLEDE ANLAM 1. 5.[ Sayfa 164 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 5: PARÇADA ANLAM 1. 4.[ Sayfa 167 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 5: PARÇADA ANLAM 1. 4.[ Sayfa 168 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 5: DİL BİLGİSİ 1. “Bu” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde zamir 5. “Bu çocuk buraları ne zaman temizledi” cümle-[ Sayfa 171 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 5: DİL BİLGİSİ 1. 5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir yoktur?[ Sayfa 172 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 5: YAZIM KURALLARI 1. 4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden[ Sayfa 175 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 5: YAZIM KURALLARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru 5.[ Sayfa 176 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 5: TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 1. 3.[ Sayfa 179 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 5: TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 1. 3.[ Sayfa 180 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 01 1. Aşağıdakilerden hangisinin kurduğu cümlenin 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti-[ Sayfa 183 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 02 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakınma var-[ Sayfa 185 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 188 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ ! TMA 6 Sözcükte Anlam.[ Sayfa 191 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 6: SÖZCÜKTE ANLAM 1. 5.[ Sayfa 192 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 6: CÜMLEDE ANLAM 1. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “onaylama” söz[ Sayfa 195 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 6: CÜMLEDE ANLAM 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğeni” söz 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “onaylama” an-[ Sayfa 196 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 6: PARÇADA ANLAM 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi birinci kişi ağzıyla anla-[ Sayfa 199 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 6: PARÇADA ANLAM 1. 4.[ Sayfa 200 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 6: DİL BİLGİSİ 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur? 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat veya bağ-[ Sayfa 203 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 6: DİL BİLGİSİ 1. “Gibi” edatı aşağıdakilerin hangisinde cümleye 5.[ Sayfa 204 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 6: YAZIM KURALLARI 1. Aşağıdakilerden hangisi heceyi tanımlar? 5. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hece sayısı[ Sayfa 207 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 6: YAZIM KURALLARI 1. “Aşık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisi- 4.[ Sayfa 208 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TEMA - 6: TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 1. 3.[ Sayfa 211 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TEMA - 6: TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 3.[ Sayfa 212 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 01 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde endişe söz ko-[ Sayfa 215 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 02 1. deyimi aşağı- 5.[ Sayfa 217 ] Cevap Anahtarı
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]