6.Sınıf Matematik Soru Dünyası

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1. Aşağıdaki resimlerden farklı olan hangisidir?[ Sayfa 6 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ 1 ÜSLÜ İFADELER [ Sayfa 10 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ 2 ÜSLÜ İFADELER [ Sayfa 11 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ÜSLÜ İFADELER [ Sayfa 12 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ 1 İŞLEM ÖNCELLİĞİ [ Sayfa 16 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 İŞLEM ÖNCELİĞİ 1. 2 2 4.[ Sayfa 17 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ İŞLEM ÖNCELİĞİ 1. 2 4.[ Sayfa 18 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 DAĞILMA ÖZELLİĞİ VE ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMA 1. 12.(10 + 6) işleminin sonucu aşağıdaki işlemler- 5.[ Sayfa 22 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 DAĞILMA ÖZELLİĞİ VE ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMA 1. 205.67 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangi- 5. 87.32 işleminin sonucu aşağıdaki işlemlerden[ Sayfa 23 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ DAĞILMA ÖZELLİĞİ VE ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMA 1. 5.[ Sayfa 24 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 DOĞAL SAYI PROBLEMLERİ 1. 5.[ Sayfa 29 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 DOĞAL SAYI PROBLEMLERİ 5.[ Sayfa 30 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 DOĞAL SAYI PROBLEMLERİ 5.[ Sayfa 31 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ DOĞAL SAYI PROBLEMLERİ 5. Bir marangozun elindeki tahtayı 5 parçaya ayır-[ Sayfa 32 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 ÇARPANLAR VE KATLAR 5. Aşağıdakilerden hangisi 23 sayısının bir katıdır?[ Sayfa 36 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 ÇARPANLAR VE KATLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi 60 ve 72’nin ortak çar- 5. Aşağıdaki sayılardan hangisi bir mükemmel[ Sayfa 37 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ÇARPANLAR VE KATLAR 2 5. Alanı 72 br ve kenar uzunlukları birer doğal sayı[ Sayfa 38 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 1. 67 üç basamaklı sayısı 2’ye kalansız bölü-[ Sayfa 42 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 1.[ Sayfa 43 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ BÖLÜNEBİLME KURALLARI 1. 5. Üç basamaklı rakamları farklı 6’ya bölünebilen[ Sayfa 44 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 ASAL SAYILAR[ Sayfa 48 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 ASAL SAYILAR 5.[ Sayfa 49 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ASAL SAYILAR a b[ Sayfa 50 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 ORTAK BÖLENLER VE ORTAK KATLAR 5.[ Sayfa 54 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 ORTAK BÖLENLER VE ORTAK KATLAR 5. Aşağıdakilerden hangisi 24, 36 ve 56’nın ortak[ Sayfa 55 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ORTAK BÖLENLER VE ORTAK KATLAR 5. Biri 12 dakikada bir, diğeri 16 dakikada bir çalan[ Sayfa 56 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 KÜMELER 1. Aşağıdaki topluluklardan hangisi bir küme belir- 5.[ Sayfa 60 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 KÜMELER 1. 4. Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümeye[ Sayfa 61 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ KÜMELER 1. Aşağıdaki topluluklardan hangisi bir küme belir- 5.[ Sayfa 62 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 01 1. “2’nin 5. kuvveti” şeklinde okunan üslü sayının 5.[ Sayfa 65 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 02 9 1. 10 - 1 işleminin sonucunun sondan kaç basama-[ Sayfa 67 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI işleminin sonucunun sondan kaç basama-[ Sayfa 70 ] Cevap Anahtarı
TAM SAYILAR ÖĞRNME TESTİ işleminin sonucunun sondan kaç basama-[ Sayfa 74 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 TAM SAYILAR[ Sayfa 75 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TAM SAYILAR 1. –7’den büyük +10’dan küçük kaç tane tam sayı 6.[ Sayfa 76 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 KESİRLERİ KARŞILAŞTIRMA VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME[ Sayfa 80 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 KESİRLERİ KARŞILAŞTIRMA VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME 6.[ Sayfa 81 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ KESİRLERİ KARŞILAŞTIRMA VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME 1.[ Sayfa 82 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ 3 5.[ Sayfa 86 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ 1 1 5.[ Sayfa 87 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ 4. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğer-[ Sayfa 88 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 KESİRLERLE ÇARPMA İŞLEMİ 2 2 2 1[ Sayfa 92 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 KESİRLERLE ÇARPMA İŞLEMİ 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?[ Sayfa 93 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ KESİRLERLE ÇARPMA İŞLEMİ[ Sayfa 94 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 KESİRLERLE BÖLME İŞLEMİ[ Sayfa 98 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 KESİRLERLE BÖLME İŞLEMİ[ Sayfa 99 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ KESİRLERLE BÖLME İŞLEMİ 5 1[ Sayfa 100 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 KESİRLİ İŞLEMLERDE TAHMİN 21[ Sayfa 103 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ KESİRLİ İŞLEMLERDE TAHMİN 21[ Sayfa 104] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 KESİR PROBLEMLERİ 4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?[ Sayfa 108 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 KESİR PROBLEMLERİ 6.[ Sayfa 109 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ KESİR PROBLEMLERİ 3 1 1[ Sayfa 110 ] Cevap Anahtarı
yeterlilik testi01 1[ Sayfa 113] Cevap Anahtarı
yeterlilik testi02 [ Sayfa 115] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 118 ] Cevap Anahtarı
Öğrenme testi Ondalık gösterim[ Sayfa 122] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 ONDALIK GÖSTERİM[ Sayfa 123 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ONDALIK GÖSTERİM 1.[ Sayfa 124 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 ONDALIK KESİRLERLE ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 7. Çarpımları 197,472 olan iki sayıdan biri 24,2 oldu-[ Sayfa 128 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 ONDALIK KESİRLERLE ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 6.[ Sayfa 129 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ONDALIK KESİRLERLE ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ[ Sayfa 130 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 ONDALIK KESİRLERDE TAHMİN VE PROBLEM ÇÖZME 5. Kilogram 20 TL olan pirinçten 0,8 kg ve kilogra-[ Sayfa 134 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 ONDALIK KESİRLERDE TAHMİN VE PROBLEM ÇÖZME[ Sayfa 135 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ONDALIK KESİRLERDE TAHMİN VE PROBLEM ÇÖZME 1. Aşağıdaki sayılardan hangisini 100 ile çarparsak[ Sayfa 136 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 ORAN Aşağıda verilen çiçek resimlerine göre 5 ve 6. soru-[ Sayfa 140 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 ORAN 6 – B sınıfındaki öğrencilerle ilgili aşağıda verilen[ Sayfa 141 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ORAN 1.[ Sayfa 142 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 01 34 5. 2 paket ayçekirdeği alan biri, 1 paket fıstık ve 1[ Sayfa 145 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 02 1. Aşağıdaki oranlardan hangisi birimli orandır? 7,2[ Sayfa 147 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 150 ] Cevap Anahtarı
Cebirsel ifadeler öğrenme tesit 01[ Sayfa 154] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 CEBİRSEL İFADELER 1. “Bir sınıftaki öğrencilerin yarısının 5 eksiği” ifa-[ Sayfa 155 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ CEBİRSEL İFADELER 1. 5x + 3y – 2 cebirsel ifadesiyle ilgili aşağıdaki bil-[ Sayfa 156 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 ARAŞTIRMA SORULARI VE VERİLER 1. Tablo: Araç sayıları 2. Aşağıdaki sorulardan hangisi bir araştırma so-[ Sayfa 160 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 ARAŞTIRMA SORULARI VE VERİLER 1. 3. Grafik: Evcil hayvan sayıları[ Sayfa 161 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ARAŞTIRMA SORULARI VE VERİLER 1. Araştırma sorusu sorulacak grubu “sera sahibi 4. Tablo: Boya sayıları[ Sayfa 162 ] Cevap Anahtarı
Açıklık ve aritmetik ortalama[ Sayfa 166 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 AÇIKLIK VE ARİTMETİK ORTALAMA 4. Yaş ortalaması 15 olan 4 kişilik bir gruba, yaşı[ Sayfa 167 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ AÇIKLIK VE ARİTMETİK ORTALAMA 5. 4 kişilik bir grubun yaş ortalaması 35, 6 kişilik[ Sayfa 168 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 01 1. Tablo: Okullardaki öğrenci sayıları[ Sayfa 171 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 02 1. Tablo: Hayvan sayıları 2.[ Sayfa 173 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 176 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 AÇILAR - I 4. Aşağıdaki açılardan hangisinin köşe noktası[ Sayfa 180 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 AÇILAR - I 4.[ Sayfa 181 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ AÇILAR - I 1. 4. Aşağıdaki açı çiftlerinden hangisinin birer kolla-[ Sayfa 182 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 AÇILAR - II[ Sayfa 186 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 AÇILAR - II[ Sayfa 187 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ AÇILAR - II 1. 5.[ Sayfa 188 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 ÜÇGENİN ALANI[ Sayfa 192 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 ÜÇGENİN ALANI[ Sayfa 193 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ÜÇGENİN ALANI 4.[ Sayfa 194 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 PARALELKENARIN ALANI[ Sayfa 198 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 PARALELKENARIN ALANI 4.[ Sayfa 199 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ PARALELKENARIN ALANI 1.[ Sayfa 200 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 ALAN VE ARAZİ ÖLÇME BİRİMLERİ 2 2 5.[ Sayfa 204 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 ALAN VE ARAZİ ÖLÇME BİRİMLERİ 5. Tablo: Tarlaların alanları[ Sayfa 205 ] Cevap Anahtarı
Analiz testi alan ve arazi ölçme birimleri [ Sayfa 206] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 01 1. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?[ Sayfa 209 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 02 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4.[ Sayfa 211 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI [ Sayfa 214 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ 1 ÇEMBER [ Sayfa 218 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 ÇEMBER 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 5. Daire şeklindeki bir kutunun etrafına sarılan ipin[ Sayfa 219 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ÇEMBER 4.[ Sayfa 220 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 DİKDÖRTGENLER PRİZMASININ HACMİ[ Sayfa 224 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 DİKDÖRTGENLER PRİZMASININ HACMİ[ Sayfa 225 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ DİKDÖRTGENLER PRİZMASININ HACMİ 3. Aşağıda verilen prizmalardan hangisinin hacmi[ Sayfa 226 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 HACİM ÖLÇME BİRİMLERİ 5.[ Sayfa 230 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 HACİM ÖLÇME BİRİMLERİ 1. 3 3[ Sayfa 231 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ HACİM ÖLÇME BİRİMLERİ 3 3 5. 3 3[ Sayfa 232 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 SIVI ÖLÇME BİRİMLERİ[ Sayfa 236 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 SIVI ÖLÇME BİRİMLERİ[ Sayfa 237 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ SIVI ÖLÇME BİRİMLERİ[ Sayfa 238 ] Cevap Anahtarı
yeterlilik testi 01İ[ Sayfa 241] Cevap Anahtarı
yeterlilik testi 02İ[ Sayfa 243] Cevap Anahtarı
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]