6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soru Dünyası

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1. p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p[ Sayfa 6 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 BİREYİN GELİŞİMİ, SOSYAL ROLLER ve KÜLTÜRÜMÜZLE YAŞIYORUZ 1. 4.[ Sayfa 9 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ BİREYİN GELİŞİMİ, SOSYAL ROLLER ve KÜLTÜRÜMÜZLE YAŞIYORUZ 1. 4.[ Sayfa 10 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 FARKLILIKLARA SAYGI VE TOPLUMSAL YARDIMLAŞMA 1. 4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?[ Sayfa 13 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 FARKLILIKLARA SAYGI VE TOPLUMSAL YARDIMLAŞMA 1. 4. İnsanların bireysel farklılıklara saygı duymala-[ Sayfa 14 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 FARKLILIKLARA SAYGI VE TOPLUMSAL YARDIMLAŞMA 1. 5.[ Sayfa 15 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ FARKLILIKLARA SAYGI VE TOPLUMSAL YARDIMLAŞMA 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşları-[ Sayfa 16 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ 1. 5.[ Sayfa 19 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ 1. Hak: Kanunların insanlara tanımış olduğu yetki 4.[ Sayfa 20 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ 1. Sorumluluk: Kişinin kendi davranışlarının sonuç- 4.[ Sayfa 21 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ 1. 4. Sudenaz hastaneye gittiğinde şöyle bir yazı gö-[ Sayfa 22 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 3.[ Sayfa 25 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 28 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SOSYAL ve KÜLTÜREL HAYAT 1. Kavimler Göçü ile; 4.[ Sayfa 31 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SOSYAL ve KÜLTÜREL HAYAT 1. 4.[ Sayfa 32 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SOSYAL ve KÜLTÜREL HAYAT 1. 4.[ Sayfa 33 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SOSYAL ve KÜLTÜREL HAYAT 1. 4. İlk Türk devletlerinde;[ Sayfa 34 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 İLK TÜRK DEVLETLERİ 1. 4.[ Sayfa 37 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 İLK TÜRK DEVLETLERİ 1. 4.[ Sayfa 38 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 İLK TÜRK DEVLETLERİ 1. Uygurların, 4.[ Sayfa 39 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ İLK TÜRK DEVLETLERİ 1. Uygurlar; 4.[ Sayfa 40 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 İSLAMİYET'İN DOĞUŞU 1. 4.[ Sayfa 43 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 İSLAMİYET'İN DOĞUŞU 1. Hz. Ömer (r.a) Dönemi’nde; 3.[ Sayfa 44 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 İSLAMİYET'İN DOĞUŞU 1. 3.[ Sayfa 45 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ İSLAMİYET'İN DOĞUŞU 1. Abbasilerde; 4.[ Sayfa 46 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 İSLAMİYET VE TÜRKLER 1. 4.[ Sayfa 49 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ İSLAMİYET VE TÜRKLER 1. 4.[ Sayfa 50 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 ANADOLU'YA GİRİŞ 1. 4.[ Sayfa 53 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ANADOLU'YA GİRİŞ 1. Türk - İslam mimarisinde görülen; 4. Bizans İmparatorluğu ile Büyük Selçuklular ara-[ Sayfa 54 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 ANADOLU'DA İLK TÜRK BEYLİKLERİ VE TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ 1. 5.[ Sayfa 57 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 ANADOLU'DA İLK TÜRK BEYLİKLERİ VE TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ 1. 4. → Erzurum[ Sayfa 58 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 ANADOLU'DA İLK TÜRK BEYLİKLERİ VE TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ 1. 4.[ Sayfa 59 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ANADOLU'DA İLK TÜRK BEYLİKLERİ VE TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ 1. 4.[ Sayfa 60 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TİCARET YOLLARI 1. İpek Yolu’nun geçtiği yerlerde kurulan Türk dev- 5.[ Sayfa 63 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TİCARET YOLLARI 1. 4.[ Sayfa 64 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde; 4.[ Sayfa 67 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 70 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 DÜNYA'NIN NERESİNDEYİM? 1. 4.[ Sayfa 73 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 DÜNYA'NIN NERESİNDEYİM? 1. 4.[ Sayfa 74 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 DÜNYA'NIN NERESİNDEYİM? 1. Gerçek alan: Alandaki yerşekilleri hesaba katıla- 4. Türkiye’de;[ Sayfa 75 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ DÜNYA'NIN NERESİNDEYİM? 1. ° – 45° Doğu meridyenleri ile 36° – 42° 4.[ Sayfa 76 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 ÜLKEMİZİN GÜZELLİKLERİ HARİTADA VE DÖRT MEVSİM TÜRKİYE 1. 4.[ Sayfa 79 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 ÜLKEMİZİN GÜZELLİKLERİ HARİTADA VE DÖRT MEVSİM TÜRKİYE 1. 4.[ Sayfa 80 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 ÜLKEMİZİN GÜZELLİKLERİ HARİTADA VE DÖRT MEVSİM TÜRKİYE 1. 5.[ Sayfa 81 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ÜLKEMİZİN GÜZELLİKLERİ HARİTADA VE DÖRT MEVSİM TÜRKİYE 1.[ Sayfa 82 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 NÜFUSUN DAĞILIŞI VE EKONOMİ 1. 4. Et ve süt üretimine dayalı bir fabrika kurmak is-[ Sayfa 85 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 NÜFUSUN DAĞILIŞI VE EKONOMİ 1. 4. Ülkemizde Demir - Çelik fabrikası kurmak iste-[ Sayfa 86 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 NÜFUSUN DAĞILIŞI VE EKONOMİ 3.[ Sayfa 87 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ NÜFUSUN DAĞILIŞI VE EKONOMİ 1. 4. “Türkiye’de bazı yerler, bazı ekonomik faaliyetler[ Sayfa 88 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 FARKLI YAŞAM ŞEKİLLERİ VE İKLİM 1. 5.[ Sayfa 91 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ FARKLI YAŞAM ŞEKİLLERİ VE İKLİM 1. 4. “Yıl boyunca 20°C’nin üzerinde sıcaklığın görüldü-[ Sayfa 92 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 3.[ Sayfa 95 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 98 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 SOSYAL BİLGİLER VE BİLİM İLE HAYALİMDEKİ GERÇEK 1. 4. •[ Sayfa 101 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ SOSYAL BİLGİLER VE BİLİM İLE HAYALİMDEKİ GERÇEK 1. Sosyal bilimler, birçok bilim dalını kapsamaktadır. 4.[ Sayfa 102 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 BİLİM, BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE BİLİM AHLAKI 1. 4.[ Sayfa 105 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ BİLİM, BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE BİLİM AHLAKI 1. 4.[ Sayfa 106 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 108 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI KAZANCA DÖNÜŞÜYOR (Tarım ve Hayvancılık) 1. 4. “Bir ülkede ova, plato gibi yer şekilleri ne kadar[ Sayfa 111 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI KAZANCA DÖNÜŞÜYOR (Tarım ve Hayvancılık) 1. 4.[ Sayfa 112 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI KAZANCA DÖNÜŞÜYOR (Tarım ve Hayvancılık) 1. 4.[ Sayfa 113 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI KAZANCA DÖNÜŞÜYOR (Tarım ve Hayvancılık) 1. 4.[ Sayfa 114 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI KAZANCA DÖNÜŞÜYOR (Su, Maden, Orman ve Turizm Kaynaklarımız) 1. 4.[ Sayfa 117 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI KAZANCA DÖNÜŞÜYOR (Su, Maden, Orman ve Turizm Kaynaklarımız) 1. 4.[ Sayfa 118 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 DÜNYAMIZA SAHİP ÇIKALIM 1. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi ile elde 5.[ Sayfa 121 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 DÜNYAMIZA SAHİP ÇIKALIM 1. • 4.[ Sayfa 122 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 DÜNYAMIZA SAHİP ÇIKALIM 1.[ Sayfa 123 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ DÜNYAMIZA SAHİP ÇIKALIM 1. 4.[ Sayfa 124 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 BİR PROJEM VAR 1. 5.[ Sayfa 127 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 BİR PROJEM VAR 1. 4. Sanayi tesislerinin kurulup gelişmesinde;[ Sayfa 128 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 BİR PROJEM VAR 1. 4. Dokuma Sanayisi;[ Sayfa 129 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ BİR PROJEM VAR 1. 4. Bilgi: Bulutlu gün sayısının az olduğu yerlerde gü-[ Sayfa 130 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 ÜLKEMİZİN GELİŞMESİNDE, VERGİ VERMEK, NİTELİKLİ İNSAN VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ 1. Bir öğrencinin mesleğini seçerken, 4.[ Sayfa 133 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 ÜLKEMİZİN GELİŞMESİNDE, VERGİ VERMEK, NİTELİKLİ İNSAN VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ 1. 3.[ Sayfa 134 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 ÜLKEMİZİN GELİŞMESİNDE, VERGİ VERMEK, NİTELİKLİ İNSAN VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ 1. 5.[ Sayfa 135 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ÜLKEMİZİN GELİŞMESİNDE, VERGİ VERMEK, NİTELİKLİ İNSAN VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ 1. 5. Elif: Bir fiş ya da fatura aldığımızda devlete öde-[ Sayfa 136 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 4.[ Sayfa 139 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1. Dört nala giden ve dört nalından biri altın olan altı altın nallı atın kaç altın nalı vardır?[ Sayfa 142 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 DEMOKRASİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1. • 3. •[ Sayfa 145 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 DEMOKRASİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1. 4.[ Sayfa 146 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 DEMOKRASİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 4.[ Sayfa 147 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ DEMOKRASİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1. 4.[ Sayfa 148 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 ÜÇ KUVVET İLE MEDYA, STK VE SİYASİ PARTİLERİN YÖNETİMDEKİ GÜCÜ 1. 5.[ Sayfa 151 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ ÜÇ KUVVET İLE MEDYA, STK VE SİYASİ PARTİLERİN YÖNETİMDEKİ GÜCÜ 1. 5.[ Sayfa 152 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 HAYATIN İÇİNDE DEMOKRASİ, HAKLARIMIN BİLİNCİNDEYİM 1. 5.[ Sayfa 155 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ HAYATIN İÇİNDE DEMOKRASİ, HAKLARIMIN BİLİNCİNDEYİM 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi “Sosyal kulüplerin öğ-[ Sayfa 156 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 TOPLUMSAL YAŞAMDA KADINLARIN ÖNEMİ 1. Cumhuriyet döneminde toplumsal ve ekonomik 4.[ Sayfa 159 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 TOPLUMSAL YAŞAMDA KADINLARIN ÖNEMİ 1. 4.[ Sayfa 160 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 TOPLUMSAL YAŞAMDA KADINLARIN ÖNEMİ 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi Türk devletlerinde ka-[ Sayfa 161 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ TOPLUMSAL YAŞAMDA KADINLARIN ÖNEMİ 1. 4. → 1945[ Sayfa 162 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 4.[ Sayfa 165 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI. 4.[ Sayfa 168 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 KOMŞULARIMIZ, KARDEŞLERİMİZLE İLİŞKİLERİMİZ VE ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER 1. İhracat:[ Sayfa 171 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 KOMŞULARIMIZ, KARDEŞLERİMİZLE İLİŞKİLERİMİZ VE ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin, uluslara-[ Sayfa 172 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 KOMŞULARIMIZ, KARDEŞLERİMİZLE İLİŞKİLERİMİZ VE ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER 1.[ Sayfa 173 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ KOMŞULARIMIZ, KARDEŞLERİMİZLE İLİŞKİLERİMİZ VE ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER 1. 4.[ Sayfa 174 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 LİDER ÜLKE: TÜRKİYE 1. Uluslararası alanda düzenlenen kültür, sanat, 4.[ Sayfa 177 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ LİDER ÜLKE: TÜRKİYE 1. “Toplumların kaynaşmasında sanat, spor ve kül- 4. Atatürk; “Biz milletler arası münasebetlerde kar-[ Sayfa 178 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 KÜLTÜRÜMÜZÜN YOZLAŞMASINDA MEDYA ARAÇLARININ ETKİSİ 1. 4.[ Sayfa 181 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ KÜLTÜRÜMÜZÜN YOZLAŞMASINDA MEDYA ARAÇLARININ ETKİSİ 1. 3.[ Sayfa 182 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 3.[ Sayfa 185 ] Cevap Anahtarı
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]