6.Sınıf İngilizce Soru Dünyası

LEARNING TEST - 01 UNIT: 1 / WHAT DO YOU DO AFTER SCHOOL? 1 - [ Sayfa 10 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 1 / WHAT DO YOU DO AFTER SCHOOL? 1 - 3. sorularda verilen resimlere göre boş bırakılan 4 - 7. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen[ Sayfa 11 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 1 / WHAT DO YOU DO AFTER SCHOOL? 1 - 2. soruları aşağıda verilen tabloya göre 4. “My sister tidies her room every Saturday.”[ Sayfa 12 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 04 UNIT: 1 / WHAT DO YOU DO AFTER SCHOOL? 1 - 3. soruları aşağıda verilen metne göre 4 - 6. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen[ Sayfa 13 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 1 / WHAT DO YOU DO AFTER SCHOOL? 1 - 5. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. Tina: What do you do in the evenings?[ Sayfa 14 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 1 / WHAT TIME DO YOU LEAVE SCHOOL? 1 - 5. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. Barbara: What is your favorite after-school[ Sayfa 17 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 1 / WHAT TIME DO YOU LEAVE SCHOOL? 1 - 4. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen ke- 4.[ Sayfa 18 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 1 / WHAT TIME DO YOU LEAVE SCHOOL? 1 - 8. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 4. Anna: ............................... do you usually wake up at[ Sayfa 19 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 04 UNIT: 1 / WHAT TIME DO YOU LEAVE SCHOOL? 1 ve 2. soruları aşağıda verilen tabloya göre[ Sayfa 20 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 05 UNIT: 1 / WHAT TIME DO YOU LEAVE SCHOOL? 1 - 3. sorularda verilen resme göre boş bırakılan 3.[ Sayfa 21 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 1 / WHAT TIME DO YOU LEAVE SCHOOL? 1 - 6. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 4. İsmail:[ Sayfa 22 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 01 1 - 8. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. Gerard:[ Sayfa 23 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 02 1 - 6. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 4. Emily:[ Sayfa 25 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 2 / WHAT WOULD YOU LIKE? 1 - 4. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen ke- 5.[ Sayfa 30 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 2 / WHAT WOULD YOU LIKE? 1 - 2. soruları aşağıda verilen tabloya göre 4. Kaan: .....................................................................?[ Sayfa 31 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 2 / WHAT WOULD YOU LIKE? 1 - 6. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. Lalla:[ Sayfa 32 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 04 UNIT: 2 / WHAT WOULD YOU LIKE? 1 - 7. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 4. Paul:[ Sayfa 33 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 2 / WHAT WOULD YOU LIKE? 1 - 5. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. Dorothy:[ Sayfa 34 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 2 / WHAT DO YOU LIKE EATING FOR BREAKFAST? 1 - 9. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 6.[ Sayfa 37 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 2 / WHAT DO YOU LIKE EATING FOR BREAKFAST? 1 - 4. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5.[ Sayfa 38 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 2 / WHAT DO YOU LIKE EATING FOR BREAKFAST? 1. “Michael likes eating muffins for breakfast.” 4 - 5. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen[ Sayfa 39 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 2 / WHAT DO YOU LIKE EATING FOR BREAKFAST? 1 - 4. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 6. “l love bagels, olives and cheese.” cümlesini ifade[ Sayfa 40 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 01 1 - 8. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. A: ........................................................ ?[ Sayfa 41 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 02 1 - 11. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen ke- 5.[ Sayfa 43 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 3 / IS CITY LIFE BUSIER THAN COUNTRY LIFE? 1 - 5. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 6.[ Sayfa 47 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 3 / IS CITY LIFE BUSIER THAN COUNTRY LIFE? 1 - 9. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 6. The downtown is . than the park.[ Sayfa 48 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 3 / IS CITY LIFE BUSIER THAN COUNTRY LIFE? 1 - 6. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. People in the country work . than[ Sayfa 49 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 3 / IS CITY LIFE BUSIER THAN COUNTRY LIFE? 1 - 7. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 6. Emine: I think [ Sayfa 50 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 3 / WHAT ARE YOU DOING NOW? 1 - 4. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5 - 7. sorularda verilen resme göre boş bırakılan[ Sayfa 53 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 3 / WHAT ARE YOU DOING NOW? 1 - 8. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. My brother and I are at the bank now. We’re[ Sayfa 54 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 3 / WHAT ARE YOU DOING NOW? 1 - 3. sorularda verilen resme göre boş bırakılan 4. “I’m watering the flowers in the garden now.”[ Sayfa 55 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 04 UNIT: 3 / WHAT ARE YOU DOING NOW? 1 - 7. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 6.[ Sayfa 56 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 05 UNIT: 3 / WHAT ARE YOU DOING NOW? 1 - 3. soruları aşağıda verilen metne göre 4 - 5. soruları aşağıda verilen tabloya göre[ Sayfa 57 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 3 / WHAT ARE YOU DOING NOW? 1 - 2. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 4 - 6. soruları aşağıda verilen metne göre[ Sayfa 58 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 01 1 - 12. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. Mary: ..?[ Sayfa 59 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 02 1 - 10. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 6. Paul: .?[ Sayfa 61 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 4 / WHAT'S THE WEATHER LIKE TODAY? 1 - 5. sorularda verilen resme göre boş bırakılan 4.[ Sayfa 65 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 4 / WHAT'S THE WEATHER LIKE TODAY? 1. ve 2. soruları aşağıda verilen tabloya göre 4 - 6. sorularda verilen görsel - ifade[ Sayfa 66 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 4 / WHAT'S THE WEATHER LIKE TODAY? 1 - 7. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 4. and hot in[ Sayfa 67 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 04 UNIT: 4 / WHAT'S THE WEATHER LIKE TODAY? 1 - 5. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen [ Sayfa 68 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 05 UNIT: 4 / WHAT'S THE WEATHER LIKE TODAY? 1.[ Sayfa 69 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 4 / WHAT'S THE WEATHER LIKE TODAY? 1. 4 - 5. soruları aşağıda verilen tabloya göre[ Sayfa 70 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 4 / HOW DO YOU FEEL TODAY? 1 - 7. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. I feel tired and sleepy on foggy days because it[ Sayfa 73 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 4 / HOW DO YOU FEEL TODAY? 1 - 6. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. Andy:[ Sayfa 74 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 4 / HOW DO YOU FEEL TODAY? 1 - 4. sorularda resme göre boşluğa uygun düşen 4.[ Sayfa 75 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 04 UNIT: 4 / HOW DO YOU FEEL TODAY? 1. Tabloda soru işareti ile gösterilen boşluğa 4. Aşağıdakilerden hangisi bir bakıma diğerlerin-[ Sayfa 76 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 4 / HOW DO YOU FEEL TODAY? 1 ve2. sorularda boş bırakılan yerlere uygun gelen 4. Verilen görsel - ifade eşleştirmesinden yanlış[ Sayfa 77 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 01 1 - 8. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen[ Sayfa 78 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 02 1 - 10. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 6. We can go for a walk in the park today because[ Sayfa 80 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 5 / WHAT'S YOUR FAVOURITE RIDE? 1 - 10. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 6.[ Sayfa 83 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 5 / WHAT'S YOUR FAVOURITE RIDE? 1 - 6. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 5.[ Sayfa 84 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 5 / WHAT'S YOUR FAVOURITE RIDE? 1. ve 2. soruları aşağıda verilen tabloya göre 5 - 10. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen[ Sayfa 85 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 5 / WHAT'S YOUR FAVOURITE RIDE? 1. ve 2. soruları aşağıda verilen tabloya göre 6.[ Sayfa 86 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 5 / WHAT DO YOU THINK ABOUT FUNFAIRS? 1 - 7. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 5.[ Sayfa 89 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 5 / WHAT DO YOU THINK ABOUT FUNFAIRS? 1 - 6. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 6. Brain: What do you think about the bumper[ Sayfa 90 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 5 / WHAT DO YOU THINK ABOUT FUNFAIRS? 1 - 7. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 6. Dae:[ Sayfa 91 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 5 / WHAT DO YOU THINK ABOUT FUNFAIRS? 4 - 6. sorularda verilen resme göre boş bırakılan[ Sayfa 92 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 01 1 - 6. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 5. Pam:[ Sayfa 93 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 02 1 - 10. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 5. Jack:[ Sayfa 95 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 6 / WHAT'S YOUR JOB? 1 - 4. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 4.[ Sayfa 99 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 6 / WHAT'S YOUR JOB? 1 - 4. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5.[ Sayfa 100 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 6 / WHAT'S YOUR JOB? 1 - 2. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 4.[ Sayfa 101 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 04 UNIT: 6 / WHAT'S YOUR JOB? 1 - 5. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 6 ve 7. soruları aşağıda verilen tabloya göre[ Sayfa 102 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 05 UNIT: 6 / WHAT'S YOUR JOB? 1 - 3. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 4.[ Sayfa 103 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 6 / WHAT'S YOUR JOB? 1 - 4. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5.[ Sayfa 104 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 6 / WHEN AND WHERE WERE YOU BORN? 10 / 07 / 2005 1 - 5. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen ke-[ Sayfa 107 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 6 / WHEN AND WHERE WERE YOU BORN? 1. 5 - 7. soruları aşağıda verilen tabloya göre cevap-[ Sayfa 108 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 6 / WHEN AND WHERE WERE YOU BORN? 1 - 4. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 4.[ Sayfa 109 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 6 / WHERE WERE YOU LAST WEEK? 1 - 8. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen ke- 5. A[ Sayfa 112 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 6 / WHERE WERE YOU LAST WEEK? 1 - 8. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5.[ Sayfa 113 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 6 / WHERE WERE YOU LAST WEEK? 1 - 2. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen [ Sayfa 114 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 6 / WHERE WERE YOU LAST WEEK? 1 - 3. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen ke- 5 - 6. soruları aşağıda verilen tabloya göre[ Sayfa 115 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 01 1 - 6. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. Anna: What does your mother do?[ Sayfa 116 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 02 1 - 9. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 6. Mark: I can treat ill people. I usually wear white[ Sayfa 118 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 7 / HOW WAS YOUR HOLIDAY? 1 - 9. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen ke- 6. Julian: What do you think about your last[ Sayfa 121 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 7 / HOW WAS YOUR HOLIDAY? 1 - 9. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 6. Selin ......... on holiday at a winter sports centre.[ Sayfa 122 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 7 / HOW WAS YOUR HOLIDAY? 1 - 5. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. Jane: Where were you on your last holiday?[ Sayfa 123 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 7 / HOW WAS YOUR HOLIDAY? 1 - 3. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. Verilen görsel-ifade eşleştirmesinden yanlış[ Sayfa 124 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 7 / WHAT DID YOU DO ON HOLIDAY? 1 - 7. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5.[ Sayfa 127 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 7 / WHAT DID YOU DO ON HOLIDAY? 1 - 9. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. Şenay: What did you do in Kazakhistan?[ Sayfa 128 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 7 / WHAT DID YOU DO ON HOLIDAY? 1 - 6. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. Sena: What did you do last summer?[ Sayfa 129 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 7 / WHAT DID YOU DO ON HOLIDAY? 1 - 3. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 4. Aşağıdaki görselleri ifade eden cümlelerden[ Sayfa 130 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 01 1 - 8. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 5. Remzi: I went to a cruise holiday last summer.[ Sayfa 131 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 02 1 - 9. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen 6. Burak: There was a camp by the lake last week.[ Sayfa 133 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 8 / WHERE IS MY BOOK? 1.[ Sayfa 137 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 8 / WHERE IS MY BOOK? 1 – 10. Sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 6. the[ Sayfa 138 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 8 / WHERE IS MY BOOK? 1 – 9. Sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 5.[ Sayfa 139 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 04 UNIT: 8 / WHERE IS MY BOOK? 1 – 6. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 4.[ Sayfa 140 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 05 UNIT: 8 / WHERE IS MY BOOK? 1 – 10. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen ?[ Sayfa 141 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 8 / WHERE IS MY BOOK? 1 – 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 5. the television.[ Sayfa 142 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 8 / WHAT DID YOU READ? 1 – 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen [ Sayfa 145 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 8 / WHAT DID YOU READ? 1 – 9. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen ?[ Sayfa 146 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 8 / WHAT DID YOU READ? 1 – 4. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 5.[ Sayfa 147 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 04 UNIT: 8 / WHAT DID YOU READ? 1 – 9. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen?[ Sayfa 148 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 8 / WHAT DID YOU READ? 1 – 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen y[ Sayfa 149 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 01 1 – 12. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen [ Sayfa 150 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 02 1 – 10. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 6.[ Sayfa 152 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 9 / HOW SHOULD WE SAVE THE PLANET? 1 - 6. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 4.[ Sayfa 155 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 9 / HOW SHOULD WE SAVE THE PLANET? 1 - 6. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 5. Dad:[ Sayfa 156 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 9 / HOW SHOULD WE SAVE THE PLANET? 1. - 3. sorularda verilen görsele göre boş bırakılan 4. You are sitting on the grass at the park and[ Sayfa 157 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 04 UNIT: 9 / HOW SHOULD WE SAVE THE PLANET? 1 - 7. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen ?[ Sayfa 158 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 9 / HOW SHOULD WE SAVE THE PLANET? 1 - 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen[ Sayfa 159 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 01 1 - 6. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 6. People should ............. the electrical devices[ Sayfa 160 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 10 / HOW SHOULD A CANDIDATE BE? 1. Boşluğa gelecek doğru seçeneği işaretleyiniz. 4. Diyalogdaki cümleyi doğru seçenekle[ Sayfa 165 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 10 / HOW SHOULD A CANDIDATE BE? 1. Boşluğa gelecek doğru seçeneği işaretleyiniz. 3. Boşluğa gelecek doğru seçeneği[ Sayfa 166 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 10 / HOW SHOULD A CANDIDATE BE? 1 - 10. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşe?[ Sayfa 167 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 04 UNIT: 10 / HOW SHOULD A CANDIDATE BE? 1. Cümlede boş bırakılan yere uygun olmayan 5 - 6. soruları metine göre cevaplayınız.[ Sayfa 168 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 05 UNIT: 10 / HOW SHOULD A CANDIDATE BE? 1- 7. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen[ Sayfa 169 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 10 / HOW SHOULD A CANDIDATE BE? 1 - 10. sorularda boş bırakılan yerlere uygun 6. Susan: I didn’t vote for the new president[ Sayfa 170 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 10 / WHO IS YOUR CANDIDATE? 1- 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 5. Deniz: Did you have an election last week?[ Sayfa 172 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 10 / WHO IS YOUR CANDIDATE? 1 - 9. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 6. Ankara is the capital of the .................. of Turkey.[ Sayfa 173 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 01 UNIT: 10 / WHEN DID YOU HAVE AN ELECTION? 1 - 10. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 6. Grace: ........................... for the class presidency?[ Sayfa 177 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 02 UNIT: 10 / WHEN DID YOU HAVE AN ELECTION? 1- 10. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 6. Steven: Did you support Lisa in the election?[ Sayfa 178 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 03 UNIT: 10 / WHEN DID YOU HAVE AN ELECTION? 1 - 3. sorularda verilen görsellere göre boş bırakılan 4. “My friends helped me hand out flyers during the[ Sayfa 179 ] Cevap Anahtarı
LEARNING TEST - 04 UNIT: 10 / WHEN DID YOU HAVE AN ELECTION? 1 - 9. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 7. He ...................... the class presidency because[ Sayfa 180 ] Cevap Anahtarı
ANALYSIS TEST UNIT: 10 / WHEN DID YOU HAVE AN ELECTION? 1 - 9. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 6. Yeliz:[ Sayfa 181 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 01 1 - 7. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 6. Daniel: How often do you have an election in[ Sayfa 182 ] Cevap Anahtarı
QUIZ TEST - 02 1- 7. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen 6. Barbara: Do you think Lisa is a good candidate[ Sayfa 184 ] Cevap Anahtarı
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]