6.Sınıf Fen Bilimleri Soru Dünyası

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi yatay veya düşey eksende yazılmış keli-[ Sayfa 6 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 GÜNEŞ SİSTEMİ 1. 5. Aşağıda verilen gezegen ikilisinden hangisi Gü-[ Sayfa 10 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 GÜNEŞ SİSTEMİ 4.[ Sayfa 11 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 GÜNEŞ SİSTEMİ 1. 3.[ Sayfa 12 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 GÜNEŞ SİSTEMİ 1. 3.[ Sayfa 13 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ GÜNEŞ SİSTEMİ 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 4. Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşan gök cisim-[ Sayfa 14 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI 1. Ay tutulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi- 4. Ayşegül, gündüz Güneş ışınlarının birdenbire[ Sayfa 17 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI 1. Ay tutulması nasıl meydana gelir? 4. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi Güneş ve[ Sayfa 18 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. Güneş sistemi ile ilgili olarak; 4. Aşağıdakilerden hangisi Dünya ile Güneş arasın-[ Sayfa 20 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 22 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1. 4.[ Sayfa 27 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1. Aşağıda verilen kemik çeşitlerinden hangisi uzun 4.[ Sayfa 28 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 SİNDİRİM SİSTEMİ 1. 3.[ Sayfa 31 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 SİNDİRİM SİSTEMİ 1. 3.[ Sayfa 32 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ SİNDİRİM SİSTEMİ 1. 3.[ Sayfa 33 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 DOLAŞIM SİSTEMİ ORGANLARI VE KANIN YAPISI 1. Evlerde bulunan damacanalar düşünüldüğünde; 3. Kalple ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi[ Sayfa 39 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 DOLAŞIM SİSTEMİ ORGANLARI VE KANIN YAPISI 1. 3. Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden de-[ Sayfa 40 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 DOLAŞIM SİSTEMİ ORGANLARI VE KANIN YAPISI 1. 3. İnsanlardaki kan dolaşımıyla ilgili olarak aşağı-[ Sayfa 41 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 DOLAŞIM SİSTEMİ ORGANLARI VE KANIN YAPISI 1. 3.[ Sayfa 42 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 DOLAŞIM SİSTEMİ ORGANLARI VE KANIN YAPISI 1. 3.[ Sayfa 43 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ DOLAŞIM SİSTEMİ ORGANLARI VE KANIN YAPISI 1. 3. Vücudumuzda bulunan kan damarları ile ilgili[ Sayfa 44 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 KAN ALIŞVERİŞİ 1. 3.[ Sayfa 46 ] Cevap Anahtarı
Analiz Testi[ Sayfa 48 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 SOLUNUM SİSTEMİ 1. 4.[ Sayfa 51 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ SOLUNUM SİSTEMİ 1. 3.[ Sayfa 52 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 BOŞALTIM SİSTEMİ 1. Aşağıdakilerden hangisi, atık maddeleri vücudu- 4.[ Sayfa 56 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 BOŞALTIM SİSTEMİ 1. 3.[ Sayfa 57 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ BOŞALTIM SİSTEMİ 1. 3.[ Sayfa 58 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 3. Aşağıda verilen eklem çeşitlerinden hangisinin[ Sayfa 62 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1. Dört nala giden ve dört nalından biri altın olan altı altın nallı atın kaç altın nalı vardır?[ Sayfa 66 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 BİLEŞKE KUVVET 1. 4.[ Sayfa 72 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 BİLEŞKE KUVVET 1. 4. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde uygulanan kuv-[ Sayfa 73 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 BİLEŞKE KUVVET 1. Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvetler denge- 5.[ Sayfa 74 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 BİLEŞKE KUVVET 1.[ Sayfa 75 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ BİLEŞKE KUVVET 1. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındaki cisim- 4.[ Sayfa 76 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 SABİT SÜRATLİ HAREKET 1. 3.[ Sayfa 79 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 SABİT SÜRATLİ HAREKET 1. 3.[ Sayfa 80 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 SABİT SÜRATLİ HAREKET 1. 3. Aşağıda grafiği verilen cisimlerden hangisinin[ Sayfa 81 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ SABİT SÜRATLİ HAREKET 1. 3. Her bir saniyede 5 metre yol alan hareketliye ait[ Sayfa 82 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 12 N ve 6 N büyüklüğündeki iki kuvvetin bileşke- 4. 6 N ve 18 N büyüklüğündeki iki kuvvetin bileşke-[ Sayfa 85 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1. Bir avcı avlanmak için gittiği ormanda bir ağaçta 13 kuş görür ve 4’ünü vurur. Ağaçta kaç kuş kalır?[ Sayfa 88 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 1. 4.[ Sayfa 91 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 1. 4.[ Sayfa 92 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI [ Sayfa 93 ] Cevap Anahtarı
Analiz Testi.[ Sayfa 94 ] Cevap Anahtarı
Öğrenme Testi 01 YOĞUNLUK [ Sayfa 96 ] Cevap Anahtarı
Öğrenme Testi 02 YOĞUNLUK [ Sayfa 97 ] Cevap Anahtarı
Öğrenme Testi 03 YOĞUNLUK [ Sayfa 98 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 YOĞUNLUK 1. 3.[ Sayfa 99 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ YOĞUNLUK [ Sayfa 100 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 MADDE VE ISI 1. 4.[ Sayfa 104 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 MADDE VE ISI 1. 4.[ Sayfa 105 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 MADDE VE ISI 1. 4.[ Sayfa 106 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 MADDE VE ISI 1. 3.[ Sayfa 107 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 MADDE VE ISI 1. 3.[ Sayfa 108 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 06 MADDE VE ISI 1. 4.[ Sayfa 109 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ MADDE VE ISI[ Sayfa 110 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 YAKITLAR 1. 3.[ Sayfa 113 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 YAKITLAR 1. 4.[ Sayfa 114 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 YAKITLAR 1. 4.[ Sayfa 115 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 YAKITLAR 1. 3.[ Sayfa 116 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 YAKITLAR 1.[ Sayfa 117 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 06 YAKITLAR 1. 4.[ Sayfa 118 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 07 YAKITLAR 1. 3. Aşağıda verilen örneklerden hangisi ısı yalıtımı-[ Sayfa 119 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ YAKITLAR 4.[ Sayfa 120 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. Bir madde sıvı halden katı hale geçerken aşağı-[ Sayfa 124 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1. Aşağıdaki resimlerden farklı olan hangisidir?[ Sayfa 126 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 SESİN YAYILMASI VE FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI 1. 4.[ Sayfa 129 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 SESİN YAYILMASI VE FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI 1. 4.[ Sayfa 130 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 SESİN YAYILMASI VE FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 4. Volkan farklı müzik aletleri ile aynı parçayı ça-[ Sayfa 131 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ SESİN YAYILMASI VE FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI 1. 4.[ Sayfa 132 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 SESİN SÜRATİ 3.[ Sayfa 135 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ SESİN SÜRATİ 3.[ Sayfa 136 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 SESİN MADDEYLE ETKİLEŞMESİ 1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi sesin özellikleri 3.[ Sayfa 138 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 SESİN MADDEYLE ETKİLEŞMESİ 1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi sesin özellikleri 3.[ Sayfa 139 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 SESİN MADDEYLE ETKİLEŞMESİ 1. Emir aşağıdaki düzeneklerden hangisinde çalan 3. Ses ile ilgili yorum yapan aşağıdaki öğrenciler-[ Sayfa 140 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 SESİN MADDEYLE ETKİLEŞMESİ 1. 3.[ Sayfa 141 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ SESİN MADDEYLE ETKİLEŞMESİ 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 3. Ses yalıtımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangi-[ Sayfa 142 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. Bir trenin gelişini, kulağımızı raylara dayayarak 4.[ Sayfa 145 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1. Doktorunuz size 3 hap verir ve bunları yarımşar saat arayla almanızı tavsiye eder, hapların tamamını bitir-[ Sayfa 148 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1. Sinir sistemi ile ilgili olarak; 4.[ Sayfa 153 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1. 4. Koşarken kaslarımızın birbiriyle uyumlu çalış-[ Sayfa 154 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1. 4.[ Sayfa 155 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1. 4.[ Sayfa 156 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1. 3.[ Sayfa 157 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1. 4.[ Sayfa 158 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 DUYU ORGANLARI 1. 3.[ Sayfa 162 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 DUYU ORGANLARI 1. 4.[ Sayfa 163 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 DUYU ORGANLARI 1.[ Sayfa 164 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 DUYU ORGANLARI 1. 3.[ Sayfa 165 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ DUYGU ORANLARI . Aşağıdakilerden hangisi yatay veya düşey eksende yazılmış keli-[ Sayfa 166 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 DUYU ORGANLARININ SAĞLIĞI 1. Aşağıdakilerden hangisi kulak sağlığı için yapıl- 4. Aşağıda verilenlerden hangisi dil sağlığını koru-[ Sayfa 169 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ DUYU ORGANLARININ SAĞLIĞI 1. 3.[ Sayfa 170 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ 01 SİSTEMLERİN SAĞLIĞI VE ORGAN BAĞIŞI 1. 3.[ Sayfa 173 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 SİSTEMLERİN SAĞLIĞI VE ORGAN BAĞIŞI 1. 4.[ Sayfa 174 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 SİSTEMLERİN SAĞLIĞI VE ORGAN BAĞIŞI 1. 4.[ Sayfa 175 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 SİSTEMLERİN SAĞLIĞI VE ORGAN BAĞIŞI 1. 3.[ Sayfa 176 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 SİSTEMLERİN SAĞLIĞI VE ORGAN BAĞIŞI 1. Sindirim sisteminin sağlığı ile ilgili, hangi öğren- 4.[ Sayfa 177 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 05 SİSTEMLERİN SAĞLIĞI VE ORGAN BAĞIŞI 1. 4.[ Sayfa 178 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 06 SİSTEMLERİN SAĞLIĞI VE ORGAN BAĞIŞI 1. 4.[ Sayfa 179 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 07 SİSTEMLERİN SAĞLIĞI VE ORGAN BAĞIŞI 1. 4.[ Sayfa 180 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 08 SİSTEMLERİN SAĞLIĞI VE ORGAN BAĞIŞI[ Sayfa 181 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ SİSTEMLERİN SAĞLIĞI VE ORGAN BAĞIŞI[ Sayfa 182 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 5. Kandaki miktarı azaldığında vücut metabolizma-[ Sayfa 186 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. Kulağa gelen ses dalgaları; 5.[ Sayfa 188 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI .[ Sayfa 190 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ 01 -İLETKEN VE YALITKAN MADDELER [ Sayfa 193 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ 02 -İLETKEN VE YALITKAN MADDELER [ Sayfa 194 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ 03 -İLETKEN VE YALITKAN MADDELER [ Sayfa 195 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ -İLETKEN VE YALITKAN MADDELER [ Sayfa 196 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ 01- ELEKTRİKSEL DİRENÇ [ Sayfa 201 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ 02- ELEKTRİKSEL DİRENÇ [ Sayfa 202 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ 03- ELEKTRİKSEL DİRENÇ [ Sayfa 203 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ - ELEKTRİKSEL DİRENÇ [ Sayfa 204 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1 [ Sayfa 207 ] Cevap Anahtarı
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]