6.Sınıf Türkçe Defteri

Sözcükte AnlamGerçek, Mecaz, Terim Anlam / Çok Anlamlılık / Deyimler Cümlede Anlam Cümle Oluşturma, Tamamlama, Örtülü Anlam ve Öznel Nesnel Cümleler Parçada Anlam Paragrafta Başlık, Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce Dil Bilgisi Kök, Ek ve İsim Çekim Ekleri Yazım Kuralları Nokta, Virgül / Büyük Harflerin Yazımı Tür ve Şekil Bilgisi Şiir Bilgisi: Tema, Ahenk Unsurları Sözcükte Anlam Eş, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler Cümlede Anlam Atasözleri, Neden - Sonuç, Amaç - Sonuç, Parçada Anlam Paragraf Oluşturma, Paragrafta Anlatımı Bozan Cümle, Paragrafı Bölme Dil Bilgisi Basit, Türemiş, Birleşik Kelimeler Yazım Kuralları Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Sayıların Yazımı Tür ve Şekil Bilgisi Şiir Türleri, Olay Yazıları: Hikâye Sözcükte Anlam Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler Cümlede Anlam Tahmin, Olasılık, Öz Eleştiri, Varsayım, Öneri, Tasarı Cümleleri Parçada Anlam Anlatım Biçimleri Dil Bilgisi İsimler - Sıfatlar Yazım Kuralları Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi ve -de, -ki, -mi’nin Yazımı Tür ve Şekil Bilgisi Olay Yazıları: Tiyatro, Söz Sanatları Sözcükte Anlam Yansıma Sözcükler, Pekiştirilmiş Sözcükler, İkilemeler Cümlede Anlam Doğrudan Anlatımlı Cümleler, Aşamalı Durum Bildiren Cümleler Parçada Anlam Anlatımı Güçlendirme Yolları Yazım Kuralları Kesme, Tırnak İşareti, Kısaltmaların Yazımı Tür ve Şekil Bilgisi Düşünce Yazıları: Anı, Gezi Yazısı Sözcükte Anlam Genel ve Özel, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler Cümlede Anlam Gözlem, Şaşırma, Beğeni İfade Eden Cümleler Parçada Anlam Anlatımda Yararlanılan Duyular,Metni Yazan Sanatçının Kişiliği ve KarakterÖzelliği Dil Bilgisi Zamirler Yazım Kuralları Soru İşareti, Ünlem, Ayraç, Alıntı Kelimelerin Yazılışı, Yabancı Özel Adların Yazılışı Tür ve Şekil Bilgisi Bildirme Yazıları: Mektup, Duyuru, İlan, Reklam Sözcükte Anlam Güzel Adlandırma, Anlam Değişimi Cümlede Anlam Kesinlik, Onaylama, İyimserlik, Karamsarlık Cümleleri Parçada Anlam Anlatımda Bakış Açıları, Anlatım Özellikleri Dil Bilgisi Edat, Bağlaç, Ünlem Yazım Kuralları Düzeltme (Şapka), Denden İşareti; Hece Yapısı ve Satır SonundaKelimelerinBölünmesi Tür ve Şekil Bilgisi Görsel Okuma, Medya Metinleri Değerlendirme
SÖZCÜKTE ANLAM 01 TEST - Çok Anlamlılık / Gerçek, Mecaz, Terim Anlam / Deyimler[ Sayfa 17 ] Cevap Anahtarı
CÜMLEDE ANLAM 02 TEST - Cümle Oluşturma, Tamamlama, Örtülü Anlam ve Öznel - Nesnel Cümleler[ Sayfa 25 ] Cevap Anahtarı
PARÇADA ANLAM 03 TEST - Paragrafta Başlık, Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce[ Sayfa 31 ] Cevap Anahtarı
DİL BİLGİSİ 04 TEST - Kök, Ek ve İsim Çekim Ekleri[ Sayfa 41 ] Cevap Anahtarı
YAZIM KURALLARI 05 TEST - Nokta, Virgül / Büyük Harflerin Yazımı[ Sayfa 53 ] Cevap Anahtarı
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 06 TEST - Şiir Bilgisi: Tema, Ahenk Unsurları[ Sayfa 57 ] Cevap Anahtarı
07 SÖZCÜKTE ANLAM TEST - Eş, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler[ Sayfa 67 ] Cevap Anahtarı
08 CÜMLEDE ANLAM TEST - Atasözleri, Neden - Sonuç, Amaç - Sonuç, Koşul ve Karşılaştırma Cümleleri[ Sayfa 81 ] Cevap Anahtarı
09 PARÇADA ANLAM TEST - Paragraf Oluşturma, Paragrafta Anlatımı Bozan Cümle, Paragrafı Bölme[ Sayfa 87 ] Cevap Anahtarı
10 DİL BİLGİSİ TEST - Basit, Türemiş, Birleşik Kelimeler[ Sayfa 93 ] Cevap Anahtarı
11 YAZIM KURALLARI TEST - Noktalı Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Sayıların Yazımı[ Sayfa 101 ] Cevap Anahtarı
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 12 TEST - Şiir Türleri, Olay Yazıları: Hikâye[ Sayfa 106 ] Cevap Anahtarı
13 SÖZCÜKTE ANLAM TEST - Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler[ Sayfa 113 ] Cevap Anahtarı
14 CÜMLEDE ANLAM TEST - Tahmin, Olasılık, Eleştiri, Öz Eleştiri, Varsayım, Öneri, Tasarı Cümleleri[ Sayfa 119 ] Cevap Anahtarı
15 PARÇADA ANLAM TEST - Anlatım Biçimleri[ Sayfa 127 ] Cevap Anahtarı
16 DİL BİLGİSİ TEST - İsimler - Sıfat[ Sayfa 139 ] Cevap Anahtarı
17 YAZIM KURALLARI TEST - Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi ve -de, -ki, -mi’nin Yazımı[ Sayfa 149 ] Cevap Anahtarı
18 TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ TEST - Olay Yazıları, Tiyatro; Söz Sanatları[ Sayfa 155 ] Cevap Anahtarı
19 SÖZCÜKTE ANLAM TEST - Yansıma Sözcükler, İkilemeler, Pekiştirilmiş Sözcükler[ Sayfa 163 ] Cevap Anahtarı
CÜMLEDE ANLAM 20 TEST - Doğrudan Anlatımlı Cümleler, Aşamalı Durum Bildiren Cümleler[ Sayfa 168 ] Cevap Anahtarı
21 PARÇADA ANLAM TEST - Anlatımı Güçlendirme Yolları[ Sayfa 173 ] Cevap Anahtarı
22 DİL BİLGİSİ TEST - İsim - Sıfat Tamlamaları[ Sayfa 181 ] Cevap Anahtarı
23 YAZIM KURALLARI TEST - Kesme, Tırnak İşareti, Kısaltmaların Yazımı[ Sayfa 189 ] Cevap Anahtarı
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 24 TEST - Düşünce Yazıları, Anı, Gezi Yazısı[ Sayfa 194 ] Cevap Anahtarı
SÖZCÜKTE ANLAM 25 TEST - Genel ve Özel, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler[ Sayfa 200 ] Cevap Anahtarı
26 CÜMLEDE ANLAM TEST - Gözlem, Şaşırma, Beğeni İfade Eden Cümleler[ Sayfa 203 ] Cevap Anahtarı
PARÇADA ANLAM 27 TEST - Anlatımda Yararlanılan Duyular, Metni Yazan Sanatçının Kişiliği ve Karakter Özelliği[ Sayfa 210 ] Cevap Anahtarı
28 DİL BİLGİSİ TEST - Zamirler[ Sayfa 217 ] Cevap Anahtarı
29 YAZIM KURALLARI TEST - Soru İşareti, Ünlem, Yay Ayraç, Alıntı Kelimelerin Yazılışı, Yabancı Özel Adların Yazılışı[ Sayfa 227 ] Cevap Anahtarı
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 30 TEST - Bildirme Yazıları: Mektup, Duyuru, İlan, Reklam[ Sayfa 232 ] Cevap Anahtarı
SÖZCÜKTE ANLAM 31 TEST - Güzel Adlandırma, Anlam Değişimi[ Sayfa 238 ] Cevap Anahtarı
32 CÜMLEDE ANLAM TEST - Kesinlik, Onaylama, İyimserlik, Karamsarlık Cümleleri[ Sayfa 241 ] Cevap Anahtarı
PARÇADA ANLAM 33 TEST - Anlatımda Bakış Açıları, Anlatım Özellikleri[ Sayfa 248 ] Cevap Anahtarı
DİL BİLGİSİ 34 TEST - Edat, Bağlaç, Ünlem[ Sayfa 254 ] Cevap Anahtarı
YAZIM KURALLARI 35 TEST - Düzeltme (Şapka), Denden İşareti; Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi[ Sayfa 262 ] Cevap Anahtarı
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ 36 TEST - Görsel Okuma, Medya Metinleri Değerlendirme[ Sayfa 270 ] Cevap Anahtarı
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]