5.Sınıf Türkçe Defteri

Gerçek, Mecaz,Terim Anlamlı Sözcükler,Çok Anlamlılık, Deyimler Cümle oluşturma- Tamamlama, Örtülü Anlam ve Öznel -Nesnel Anlamlı Cümleler Paragrafta Başlık, Konu, Ana Düşünce,Yardımcı Düşünce Kök Ayrımı Nokta, Virgül;Büyük Harflerin Yazımı Şiirde Tema, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları Eş - Zıt Anlamlı ve Eş sesli Sözcükler Neden - Sonuç, Amaç - Sonuç, Koşul - Sonuç ve Karşılaştırma Cümleleri, Atasözleri Paragraf Oluşturma,Paragrafta Anlatımı Bozan Cümle, Paragrafı Bölme Yapım Ekleri (Sözcüğün Anlamını Değiştiren Ekler) Noktalı Virgül,İki Nokta, Üç Nokta; Sayıların Yazımı Olay Yazılarının Özellikleri ve Hikaye Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler Tahmin - Olasılık -Eleştiri- Öz eleştiri - Varsayım - Öneri - Tasarı Cümleleri Anlatım Biçimleri: Açıklayıcı, Öyküleyici,Betimleyici Tartışmacı Ses Olayları Kısa Çizgi , Uzun Çizgi, Eğik Çizgi;de, ki,mi’nin Yazımı Fabl - Masal Yansıma Sözcükler,Pekiştirilmiş Sözcükler,İkilemeler Doğrudan-Dolaylı Anlatımlı Cümleler, AşamalıDurum Bildiren Cümleler Anlatımı Güçlendirme Yolları: Tanımlama,Karşılaştırma, Tanık Gösterme, Benzetme Kesme, Tırnak İşareti, Kısaltmaların Yazımı Okuma, Dinleme Bilgisi ve Bilgi Kaynaklarının Güvenliğini Sorgulama Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler,Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler Gözlem, Şaşırma, Beğeni İfade Eden Cümleler Anlatımda Yararlanılan Duyular, Metni Yazan SanatçınınKişiliği ve Karakter Özelliği Soru İşareti, Ünlem, Ayraç (Yay-Köşeli Ayraç) AlıntıKelimelerin Yazılışı, Yabancı Özel Adların Yazımı Bildirme Yazıları Dilekçe, Mektup, Duyuru, İlan, Reklam Güzel Adlandırma, Anlam Değişimi (Anlam Genişlemesi,Daralması, İyileşmesi, Kötüleşmesi) Kesinlik, Onaylama, İyimserlik, Karamsarlık Cümleleri Anlatımda Bakış Açıları, Anlatım Özellikleri Doğallık, Tutarlılık, Akıcılık, Evrensellik Düzeltme (Şapka), Denden İşareti, Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi Görsel Okuma Medya Metinleri Değerlendirme
SÖZCÜKTE ANLAM TEST 01 [ Sayfa 14 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
CÜMLEDE ANLAM TEST 02 [ Sayfa 21 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
PARÇADA ANLAM TEST 03 [ Sayfa28 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
04 TEST - Dil Bilgisi[ Sayfa 31 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
YAZIM KURALLARI TEST 05 [ Sayfa 42 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
06 TEST - Tür ve Şekil Bilgisi[ Sayfa 47 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 07 SÖZCÜKTE ANLAM [ Sayfa 53 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 08 CÜMLEDE ANLAM [ Sayfa 59 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
09 TEST - Parçada Anlam[ Sayfa 65 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
10 TEST - Dil Bilgisi[ Sayfa 68 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
11 TEST - Yazım Kuralları[ Sayfa 73 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
3. TEMA 5 3 1 12 TEST - Türk ve Şekil Bilgisi YAZIM KURALLARI NOKTALAMA PARÇADA SÖZCÜKTE[ Sayfa 78 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
13 TEST - Sözcükte Anlam[ Sayfa 83 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
14 TEST - Cümlede Anlam[ Sayfa 87 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
15 TEST - Parçada Anlam[ Sayfa 92 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 16 DİL BİLGİSİ [ Sayfa 98 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 17 YAZIM KURALLARI [ Sayfa103 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
18 TEST - Tür ve Şekil Bilgisi[ Sayfa 107 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
19 TEST - Sözcükte Anlam[ Sayfa 112 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
20 TEST - Cümlede Anlam[ Sayfa 114 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TEST 21 PARÇADA ANLAM [ Sayfa118 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
22 TEST - Yazım Kuralları[ Sayfa 122 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
23 TEST - Tür ve Şekil Bilgisi[ Sayfa 128 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
24 TEST - Sözcükte Anlam[ Sayfa 135 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
25 TEST - Cümlede Anlam[ Sayfa 138 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
26 TEST - Parçada Anlam[ Sayfa 142 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
27 TEST - Yazım Kuralları[ Sayfa 147 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
28 TEST - Tür ve Şekil Bilgisi[ Sayfa 153 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
29 TEST - Sözcükte Anlam[ Sayfa 159 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
30 TEST - Cümlede Anlam[ Sayfa 162 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
31 TEST - Parçada Anlam[ Sayfa 168 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
32 TEST - Yazım Kuralları[ Sayfa 174 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
33 TEST - Tür ve Şekil Bilgisi[ Sayfa 181 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]