10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

01 01 Adım Testi Türk Edebiyatının Tarihi Gelişimi[ Sayfa 15 ] Cevap Anahtarı
01 01 Uygulama Testi Türk Edebiyatının Tarihi Gelişimi[ Sayfa 17 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
02 01 Adım Testi Yazım Kuralları[ Sayfa 31 ] Cevap Anahtarı
02 02 Adım Testi Yazım Kuralları[ Sayfa 33 ] Cevap Anahtarı
02 01 Uygulama Testi Yazım Kuralları[ Sayfa 35 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
03 01 Adım Testi Noktalama İşaretleri[ Sayfa 49 ] Cevap Anahtarı
03 02 Adım Testi Noktalama İşaretleri[ Sayfa 51 ] Cevap Anahtarı
03 01 Adım Testi Noktalama İşaretleri[ Sayfa 53 ] Cevap Anahtarı
03 01 Uygulama Testi Noktalama İşaretleri[ Sayfa 55 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DEĞERLENDİRME ADIMI 01[ Sayfa 59 ] Cevap Anahtarı
DEĞERLENDİRME ADIMI 01 [ Sayfa 61 ] Cevap Anahtarı
DEĞERLENDİRME ADIMI 01 [ Sayfa 63 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
04 01 Adım Testi Dede Korkut Hikâyeleri[ Sayfa 73 ] Cevap Anahtarı
04 01 Uygulama Testi Dede Korkut Hikâyeleri[ Sayfa 75 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
05 01 Adım Testi Halk Hikâyeleri - Mesnevi[ Sayfa 85 ] Cevap Anahtarı
05 01 Uygulama Testi Halk Hikâyeleri - Mesnevi[ Sayfa 87 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
06 01 Adım Testi Tanzimat'tan Millî Edebiyat'a Hikâye[ Sayfa 99 ] Cevap Anahtarı
06 02 Adım Testi Tanzimat'tan Millî Edebiyat'a Hikâye[ Sayfa 101 ] Cevap Anahtarı
06 01 Uygulama Testi Tanzimat'tan Millî Edebiyat'a Hikâye[ Sayfa 103 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
07 01 Adım Testi Fiilimsiler (Eylemsiler)[ Sayfa 113 ] Cevap Anahtarı
07 02 Adım Testi Fiilimsiler (Eylemsiler)[ Sayfa 115 ] Cevap Anahtarı
07 03 Adım Testi Fiilimsiler (Eylemsiler)[ Sayfa 117 ] Cevap Anahtarı
07 01 Uygulama Testi Fiilimsiler (Eylemsiler)[ Sayfa 119 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DEĞERLENDİRME ADIMI 02[ Sayfa 123 ] Cevap Anahtarı
DEĞERLENDİRME ADIMI 02[ Sayfa 125 ] Cevap Anahtarı
DEĞERLENDİRME ADIMI 02[ Sayfa 127 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
08 01 Adım Testi İslamiyet Öncesi Türk Şiiri (Sözlü Dönem)[ Sayfa 137 ] Cevap Anahtarı
08 02 Adım Testi İslamiyet Öncesi Türk Şiiri (Sözlü Dönem)[ Sayfa 139 ] Cevap Anahtarı
08 01 Uygulama Testi İslamiyet Öncesi Türk Şiiri (Sözlü Dönem)[ Sayfa 141 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
09 01 Adım Testi Geçiş Dönemi Şiiri[ Sayfa 151 ] Cevap Anahtarı
09 02 Adım Testi Geçiş Dönemi Şiiri[ Sayfa 153 ] Cevap Anahtarı
09 03 Adım Testi Geçiş Dönemi Şiiri[ Sayfa 155 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DEĞERLENDİRME ADIMI 03[ Sayfa 159 ] Cevap Anahtarı
DEĞERLENDİRME ADIMI 03[ Sayfa 161 ] Cevap Anahtarı
DEĞERLENDİRME ADIMI 03[ Sayfa 163 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
10 01 ANONİM HALK ŞİİRİ[ Sayfa 173 ] Cevap Anahtarı
10 02 Adım Testi Anonim Halk Şiiri[ Sayfa 175 ] Cevap Anahtarı
10 03 Adım Testi Anonim Halk Şiiri[ Sayfa 177 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
11 01 Adım Testi Anonim Halk Şiiri[ Sayfa 187 ] Cevap Anahtarı
11 02 Adım Testi Anonim Halk Şiiri[ Sayfa 189 ] Cevap Anahtarı
11 03 Adım Testi Anonim Halk Şiiri[ Sayfa 191 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
12 01 Adım Testi Tekke Şiiri[ Sayfa 201 ] Cevap Anahtarı
12 02 Adım Testi Tekke Şiiri[ Sayfa 203 ] Cevap Anahtarı
12 01 Uygulama Testi Tekke Şiiri[ Sayfa 205 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DEĞERLENDİRME ADIMI 04 [ Sayfa 209 ] Cevap Anahtarı
DEĞERLENDİRME ADIMI 04 [ Sayfa 211 ] Cevap Anahtarı
DEĞERLENDİRME ADIMI 04 [ Sayfa 213 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
13 01 Adım Testi Divan Şiiri[ Sayfa 223 ] Cevap Anahtarı
13 02 Adım Testi Divan Şiiri[ Sayfa 225 ] Cevap Anahtarı
13 03 Adım Testi Divan Şiiri[ Sayfa 227 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
14 01 Adım Testi Divan Şairleri[ Sayfa 237 ] Cevap Anahtarı
14 02 Adım Testi Divan Şairleri[ Sayfa 239 ] Cevap Anahtarı
14 01 Uygulama Testi Divan Şairleri[ Sayfa 241 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DEĞERLENDİRME ADIMI 05 [ Sayfa 245 ] Cevap Anahtarı
DEĞERLENDİRME ADIMI 05 [ Sayfa 247 ] Cevap Anahtarı
DEĞERLENDİRME ADIMI 05 [ Sayfa 249 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
15 01 Adım Testi Tamlamalar[ Sayfa 259 ] Cevap Anahtarı
15 02 Adım Testi Tamlamalar[ Sayfa 261 ] Cevap Anahtarı
15 03 Adım Testi Tamlamalar[ Sayfa 263 ] Cevap Anahtarı
15 01 Uygulama Testi Tamlamalar[ Sayfa 265 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
16 01 Adım Testi Destan[ Sayfa 275 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
17 01 Adım Testi Destan / Efsane[ Sayfa 287 ] Cevap Anahtarı
17 02 Adım Testi Destan / Efsane[ Sayfa 289 ] Cevap Anahtarı
17 01 Uygulama Testi Destan / Efsane[ Sayfa 291 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
18 01 Adım Testi Roman[ Sayfa 301 ] Cevap Anahtarı
18 01 Uygulama Testi Roman[ Sayfa 303 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
19 01 Adım Testi Tanzimat Dönemi Romanı[ Sayfa 313 ] Cevap Anahtarı
19 02 Adım Testi Tanzimat Dönemi Romanı[ Sayfa 315 ] Cevap Anahtarı
19 01 Uygulama Testi Tanzimat Dönemi Romanı[ Sayfa 317 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
20 01 Adım Testi Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat Romanı[ Sayfa 327 ] Cevap Anahtarı
20 02 Adım Testi Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat Romanı[ Sayfa 329 ] Cevap Anahtarı
20 01 Uygulama Testi Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat Romanı[ Sayfa 331 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DEĞERLENDİRME ADIMI 06 [ Sayfa 335 ] Cevap Anahtarı
DEĞERLENDİRME ADIMI 06 [ Sayfa 337 ] Cevap Anahtarı
DEĞERLENDİRME ADIMI 06 [ Sayfa 339 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
21 01 Adım Testi Cümle Türleri[ Sayfa 349 ] Cevap Anahtarı
21 02 Adım Testi Cümle Türleri[ Sayfa 351 ] Cevap Anahtarı
21 03 Adım Testi Cümle Türleri[ Sayfa 353 ] Cevap Anahtarı
21 01 Uygulama Testi Cümle Türleri[ Sayfa 355 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
22 01 Adım Testi Tiyatro - Geleneksel Türk Tiyatrosu[ Sayfa 365 ] Cevap Anahtarı
22 01 Uygulama Testi Tiyatro - Geleneksel Türk Tiyatrosu[ Sayfa 367 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
23 01 Adım Testi Tanzimat'tan Millî Edebiyat'a Tiyatro[ Sayfa 377 ] Cevap Anahtarı
23 02 Adım Testi Tanzimat'tan Millî Edebiyat'a Tiyatro[ Sayfa 379 ] Cevap Anahtarı
23 01 Uygulama Testi Tanzimat'tan Millî Edebiyat'a Tiyatro[ Sayfa 381 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
24 01 Adım Testi Anı - Haber Yazısı[ Sayfa 391 ] Cevap Anahtarı
24 02 Adım Testi Anı - Haber Yazısı[ Sayfa 393 ] Cevap Anahtarı
24 01 Uygulama Testi Anı - Haber Yazısı[ Sayfa 395 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
25 01 Adım Testi Deneme - Gezi Yazısı[ Sayfa 405 ] Cevap Anahtarı
25 02 Adım Testi Deneme - Gezi Yazısı[ Sayfa 407 ] Cevap Anahtarı
25 01 Uygulama Testi Deneme - Gezi Yazısı[ Sayfa 409 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DEĞERLENDİRME ADIMI 07[ Sayfa 413 ] Cevap Anahtarı
DEĞERLENDİRME ADIMI 07[ Sayfa 415 ] Cevap Anahtarı
DEĞERLENDİRME ADIMI 07[ Sayfa 417 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]