10.Sınıf Matematik

10.SINIF

10.Sınıf Matematik

10.Sınıf Matematik

10.Sınıf Matematik (10.SINIF - MATEMATİK) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

10.SINIF - MATEMATİK

İndirme Seçenekleri


01 01 Adım Testi Sayma[ Sayfa 15 ]

01 02 Adım Testi Sayma[ Sayfa 17 ]

01 01 Uygulama Testi Sayma[ Sayfa 19 ]

02 01 Adım Testi Permütasyon[ Sayfa 29 ]

02 02 Adım Testi Permütasyon[ Sayfa 31 ]

02 01 Uygulama Testi Permütasyon[ Sayfa 33 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 01 TEST 01 SAYMA VE PERMÜTASYON [ Sayfa 35 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 01 TEST 02 SAYMA VE PERMÜTASYON [ Sayfa 37 ]

03 01 Adım Testi Kombinasyon - I[ Sayfa 47 ]

03 01 Uygulama Testi Kombinasyon - I[ Sayfa 49 ]

04 01 Adım Testi Kombinasyon - II[ Sayfa 57 ]

ADIM 04 UYGULAMA TESTİ 01 KOMBİNASYON-II [ Sayfa59 ]

05 01 Adım Testi Binom Açılımı[ Sayfa 67 ]

05 01 Uygulama Testi Binom Açılımı[ Sayfa 69 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 02 TEST 01 PERMÜTASYON KOMBİNASYON BİNEM [ Sayfa 71 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 02 TEST 01 PERMÜTASYON KOMBİNASYON BİNEM [ Sayfa 73 ]

06 01 Adım Testi Olasılık[ Sayfa 81 ]

06 01 Uygulama Testi Olasılık[ Sayfa 83 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 03 TEST 01 OLASILIK [ Sayfa 89 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 03 TEST 02 OLASILIK [ Sayfa 91 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 03 TEST 03 OLASILIK [ Sayfa 93 ]

07 01 Adım Testi Fonksiyonlar - I[ Sayfa 103 ]

07 01 Uygulama Testi Fonksiyonlar - I[ Sayfa 105 ]

08 01 Adım Testi Fonksiyonlar - II[ Sayfa 115 ]

08 02 Adım Testi Fonksiyonlar - II[ Sayfa 117 ]

08 01 Uygulama Testi Fonksiyonlar - II[ Sayfa 119 ]

09 01 Adım Testi Fonksiyonlar - III[ Sayfa 131 ]

09 02 Adım Testi Fonksiyonlar - III[ Sayfa 133 ]

09 03 Adım Testi Fonksiyonlar - III[ Sayfa 135 ]

09 01 Uygulama Testi Fonksiyonlar - III[ Sayfa 137 ]

10 01 Adım Testi Fonksiyonlar - IV[ Sayfa 147 ]

10 02 Adım Testi Fonksiyonlar - IV[ Sayfa 149 ]

10 01 Uygulama Testi Fonksiyonlar - IV[ Sayfa 151 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 04 TEST 01 FONKSİYONLAR [ Sayfa 155 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 04 TEST 02 FONKSİYONLAR [ Sayfa 157 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 04 TEST 03 FONKSİYONLAR [ Sayfa 159 ]

11 01 Adım Testi Bileşke Fonksiyon[ Sayfa 167 ]

11 01 Uygulama Testi Bileşke Fonksiyon[ Sayfa 169 ]

12 01 Adım Testi Bir Fonksiyonun Tersi[ Sayfa 179 ]

12 02 Adım Testi Bir Fonksiyonun Tersi[ Sayfa 181 ]

12 01 Uygulama Testi Bir Fonksiyonun Tersi[ Sayfa 183 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 05 TEST 01 BİLEŞKE FONKSİYON-FONKSİYONUN TERSİ [ Sayfa 189 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 05 TEST 02 BİLEŞKE FONKSİYON-FONKSİYONUN TERSİ [ Sayfa 191 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 05 TEST 03 BİLEŞKE FONKSİYON-FONKSİYONUN TERSİ [ Sayfa 193 ]

13 01 Adım Testi Polinomlar - I[ Sayfa 201 ]

13 01 Uygulama Testi Polinomlar - I[ Sayfa 203 ]

14 01 Adım Testi Polinomlar - II[ Sayfa 211 ]

14 01 Uygulama Testi Polinomlar - II[ Sayfa 213 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 06 TEST 01 POLİNOMLAR [ Sayfa 217 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 06 TEST 02 POLİNOMLAR [ Sayfa 219 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 06 TEST 03 POLİNOMLAR [ Sayfa 221 ]

15 01 Adım Testi Çarpanlara Ayırma - I[ Sayfa 231 ]

15 01 Uygulama Testi Çarpanlara Ayırma - I[ Sayfa 233 ]

16 01 Adım Testi Çarpanlara Ayırma - II[ Sayfa 243 ]

16 02 Adım Testi Çarpanlara Ayırma - II[ Sayfa 245 ]

16 03 Adım Testi Çarpanlara Ayırma - II[ Sayfa 247 ]

16 04 Adım Testi Çarpanlara Ayırma - II[ Sayfa 249 ]

16 01 Uygulama Testi Çarpanlara Ayırma - II[ Sayfa 251 ]

17 01 Adım Testi Çarpanlara Ayırma - III[ Sayfa 259 ]

17 02 Adım Testi Çarpanlara Ayırma - III[ Sayfa 261 ]

17 03 Adım Testi Çarpanlara Ayırma - III[ Sayfa 263 ]

17 01 Uygulama Testi Çarpanlara Ayırma - III[ Sayfa 265 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 07 TEST 01 ÇARPANLARA AYIRMA [ Sayfa 273 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 07 TEST 02 ÇARPANLARA AYIRMA [ Sayfa 275 ]

DEĞERLENDİRME ADIMI 07 TEST 03 ÇARPANLARA AYIRMA [ Sayfa 277 ]

18 01 Adım Testi 2. Dereceden Denklemler - I[ Sayfa 285 ]

18 01 Uygulama Testi 2. Dereceden Denklemler - I[ Sayfa 287 ]

19 01 Adım Testi 2. Dereceden Denklemler - II[ Sayfa 295 ]

19 01 Uygulama Testi 2. Dereceden Denklemler - II[ Sayfa 297 ]

20 01 Adım Testi 2. Dereceden Denklemler - III[ Sayfa 307 ]

20 02 Adım Testi 2. Dereceden Denklemler - III[ Sayfa 309 ]

20 03 Adım Testi 2. Dereceden Denklemler - III[ Sayfa 311 ]

20 04 Adım Testi 2. Dereceden Denklemler - III[ Sayfa 313 ]

20 01 Uygulama Testi 2. Dereceden Denklemler - III[ Sayfa 315 ]

ADIM 21 2. DERECEDEN DENKLEMLER TEST 01 [ Sayfa 321 ]

22 01 Adım Testi Çokgenler[ Sayfa 329 ]

22 02 Adım Testi Çokgenler[ Sayfa 331 ]

ADIM 22 UYGULAMA TEST 01 ÇOKGENLER [ Sayfa 333 ]

23 01 Adım Testi Dörtgenler[ Sayfa 343 ]

23 02 Adım Testi Dörtgenler[ Sayfa 345 ]

23 01 Uygulama Testi Dörtgenler[ Sayfa 347 ]

24 01 Adım Testi Yamuk[ Sayfa 355 ]

ADIM 25 TEST 01 ÇOKGENLER-DÖRTGENLER -YAMUK [ Sayfa 357 ]

ADIM 25 TEST 02 ÇOKGENLER-DÖRTGENLER -YAMUK [ Sayfa 359 ]

26 01 Adım Testi Yamuk Çeşitleri ve Yamuğun Alanı[ Sayfa 367 ]

26 02 Adım Testi Yamuk Çeşitleri ve Yamuğun Alanı[ Sayfa 369 ]

26 03 Adım Testi Yamuk Çeşitleri ve Yamuğun Alanı[ Sayfa 371 ]

26 01 Uygulama Testi Yamuk Çeşitleri ve Yamuğun Alanı[ Sayfa 373 ]

27 01 Adım Testi Paralelkenar[ Sayfa 381 ]

28 01 Adım Testi Paralelkenarda Alan Özellikleri[ Sayfa 387 ]

28 02 Adım Testi Paralelkenarda Alan Özellikleri[ Sayfa 389 ]

28 03 Adım Testi Paralelkenarda Alan Özellikleri[ Sayfa 391 ]

28 01 Uygulama Testi Paralelkenarda Alan Özellikleri[ Sayfa 393 ]

29 01 Adım Testi Dikdörtgen[ Sayfa 399 ]

29 02 Adım Testi Dikdörtgen[ Sayfa 401 ]

29 03 Adım Testi Dikdörtgen[ Sayfa 403 ]

29 01 Uygulama Testi Dikdörtgen[ Sayfa 405 ]

ADIM 30 DEĞERLENDİRME ADIMI 10 TEST 01 [ Sayfa 407 ]

ADIM 30 DEĞERLENDİRME ADIMI 10 TEST 02 [ Sayfa 409 ]

31 01 Adım Testi Eşkenar Dörtgen[ Sayfa 415 ]

31 02 Adım Testi Eşkenar Dörtgen[ Sayfa 417 ]

31 01 Uygulama Testi Eşkenar Dörtgen[ Sayfa 419 ]

32 01 Adım Testi Kare[ Sayfa 425 ]

32 02 Adım Testi Kare[ Sayfa 427 ]

32 01 Uygulama Testi Kare[ Sayfa 429 ]

33 01 Adım Testi Deltoid[ Sayfa 435 ]

ADIM 33UYGULAMA TESTİ 01 [ Sayfa 437 ]

34 01 Adım Testi Prizmalar[ Sayfa 445 ]

34 02 Adım Testi Prizmalar[ Sayfa 447 ]

34 01 Uygulama Testi Prizmalar[ Sayfa 449 ]

ADIM 35 DEĞERLENDİRME ADIMI - 11 TESTİ 01 [ Sayfa 455 ]

ADIM 35 DEĞERLENDİRME ADIMI - 11 TESTİ 02 [ Sayfa 457 ]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler