5.Sınıf Fen Bilimleri Soru Dünyası

5.SINIF

5.Sınıf Fen Bilimleri Soru Dünyası

5.Sınıf Fen Bilimleri Soru Dünyası

5.Sınıf Fen Bilimleri Soru Dünyası (5.SINIF - FEN BİLİMLERİ) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

5.SINIF - FEN BİLİMLERİ

İndirme Seçenekleri


ÖĞRENME TESTİ - 01 Güneş’in Yapısı ve Özellikleri 1. Güneş’in yapısı ile ilgili; 5.[ Sayfa 9 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Güneş’in Yapısı ve Özellikleri 1. Seda: Canlıların yaşayabilmesi için Güneş’e ihti-[ Sayfa 10 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Güneş’in Yapısı ve Özellikleri 1. Burcu Öğretmen: Güneş’in Dünya için en önemli 4. Asu:[ Sayfa 11 ]

ANALİZ TESTİ Güneş’in Yapısı ve Özellikleri 1. Kendi yaptığı teleskop ile Güneş’in dönme hare- 4. Aşağıda verilen araçlardan hangisi ile Güneş[ Sayfa 12 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Ay’ın Yapısı ve Özellikleri 1. 5.[ Sayfa 15 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Ay’ın Yapısı ve Özellikleri 1. 4.[ Sayfa 16 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Ay’ın Yapısı ve Özellikleri 1. Ay’ın yüzeyine çarpan meteorların oluşturduğu 4. Dünya, Güneş ve Ay’ın büyüklüklerini kıyaslaya-[ Sayfa 17 ]

ANALİZ TESTİ Ay’ın Yapısı ve Özellikleri 1.[ Sayfa 18 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Ay’ın Hareketleri ve Evreleri 1. 5.[ Sayfa 21 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Ay’ın Hareketleri ve Evreleri 1. Ay’ın ilk dördün evresi ile son dördün evresi ara- 5.[ Sayfa 22 ]

ANALİZ TESTİ Ay’ın Hareketleri ve Evreleri 1. 4. Ay’ın haritasını ilk çizen bilim insanı kimdir?[ Sayfa 23 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Güneş, Dünya ve Ay 1. 4. Dünya, Güneş etrafındaki hareketini ne kadar[ Sayfa 27 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Güneş, Dünya ve Ay 1. 5.[ Sayfa 28 ]

ANALİZ TESTİ Güneş, Dünya ve Ay 1. Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketleri ile ilgili aşağı- 4. Dünya, Güneş etrafında tam bir tur attığında,[ Sayfa 29 ]

YETERLİLİK TESTİ - 01 1. 3. Hangi seçenekte Güneş, Dünya ve Ay’ın büyük-[ Sayfa 34 ]

YETERLİLİK TESTİ - 02 1. Ayın oluşum evreleri sıralandığında 2. sıraya 4.[ Sayfa 36 ]

Zihinsel.Beceri.sorular[ Sayfa 40 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Canlıları Tanıyalım 1. Canlıları sınıflandırırken; 5. Mikroskobik canlıların uygun ortam bulunduğun-[ Sayfa 46 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Canlıları Tanıyalım 4. Aşağıdakilerden hangisi besin ve oksijen kayna-[ Sayfa 47 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Canlıları Tanıyalım 1. Aşağıdaki bitkilerin hangisinin kökünden besin 4.[ Sayfa 48 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Canlıları Tanıyalım 4. Aşağıdakilerden hangisi, memeli bir hayvan de-[ Sayfa 49 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Canlıları Tanıyalım 1. Mantarlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 5.[ Sayfa 50 ]

ANALİZ TESTİ Canlıları Tanıyalım 1. Aşağıda verilen görevlerden hangisi bitkinin 5. Aşağıdaki canlılardan hangisi omurgasız hay-[ Sayfa 51 ]

YETERLİLİK TESTİ - 01 1. Canlılar sınıflandırılırken aşağıda verilenlerden 4. Aşağıdakilerden hangisi kökün görevi değildir?[ Sayfa 53 ]

Zihinsel.Beceri.sorular[ Sayfa 56 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Kuvvetin Ölçülmesi 1. 5.[ Sayfa 61 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Kuvvetin Ölçülmesi 1. 4.[ Sayfa 62 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Kuvvetin Ölçülmesi 1. 3. Bir dinamometre tasarımda;[ Sayfa 63 ]

ANALİZ TESTİ Kuvvetin Ölçülmesi 1.[ Sayfa 64 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Sürtünme Kuvveti 1. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvveti için 4. Sürtünme kuvvetine yüzeyin etkisini araştıran[ Sayfa 69 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Sürtünme Kuvveti 1.[ Sayfa 70 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Sürtünme Kuvveti 3.[ Sayfa 71 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Sürtünme Kuvveti 1. 3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sürtünmeyi[ Sayfa 72 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Sürtünme Kuvveti 1. 3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sürtünmeyi[ Sayfa 73 ]

ANALİZ TESTİ Sürtünme Kuvveti 1. 4. Ahmet aşağıdaki paraşütlerin hangisini kullanır-[ Sayfa 74 ]

YETERLİLİK TESTİ - 01 1. 4.[ Sayfa 78 ]

ZihinselBeceriSoruları[ Sayfa 80 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Maddenin Hâl Değişimi 1. 4.[ Sayfa 85 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Maddenin Hâl Değişimi 1. 4.[ Sayfa 86 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Maddenin Hâl Değişimi 1.[ Sayfa 87 ]

ANALİZ TESTİ Maddenin Hâl Değişimi 1. Aşağıdakilerden hangisinin oluşması sırasında 4. Aşağıdaki kapların hangisinde buharlaşma mik-[ Sayfa 88 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri 1. Aşağıdakilerden hangisi bir maddeyi tanımak 4. Hâl değiştiren saf bir madde için aşağıdakiler-[ Sayfa 93 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri 1. İçinde belirtilen miktarlarda su bulunan kaplar, 4.[ Sayfa 94 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri 1. 3.[ Sayfa 95 ]

ANALİZ TESTİ Maddenin Ayırt Edici Özellikleri 1. 4.[ Sayfa 96 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Isı ve Sıcaklık 1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi sıcaklığa ait de- 4.[ Sayfa 100 ]

ANALİZ TESTİ Isı ve Sıcaklık 1. 4.[ Sayfa 101 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Isı Maddeleri Etkiler 4. Aşağıdaki olaylardan hangisi genleşme sonu-[ Sayfa 105 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Isı Maddeleri Etkiler 1. 4.[ Sayfa 106 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Isı Maddeleri Etkiler 1. 4.[ Sayfa 107 ]

ANALİZ TESTİ Isı Maddeleri Etkiler 1. 3.[ Sayfa 108 ]

YETERLİLİK TESTİ - 01 1. 3.[ Sayfa 111 ]

ZihinselBeceriSoruları[ Sayfa 114 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Işığın Yayılması 1. 3.[ Sayfa 117 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Işığın Yayılması 1. 3.[ Sayfa 118 ]

ANALİZ TESTİ Işığın Yayılması 1. 3. Işığın yayılması aşağıdakilerin hangisinde doğru[ Sayfa 119 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Işığın Yansıması 1. 5. Verilen şekle göre ışığın yansıma açısı kaç dere-[ Sayfa 123 ]

ANALİZ TESTİ Işığın Yansıması 1. Gelme açısı 60º olan ışının yansıma açısı kaç 5. Aşağıda verilenlerden hangilerinde düzgün yan-[ Sayfa 124 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Işığın Maddeyle Karşılaşması 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir madde-[ Sayfa 126 ]

ANALİZ TESTİ Işığın Maddeyle Karşılaşması 1. Aşağıda verilen maddelerden hangisi, arkasında 4.[ Sayfa 127 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Tam Gölge 1. 4. Bir cismin gölgesinin büyümesi için aşağıda ve-[ Sayfa 132 ]

ANALİZ TESTİ Tam Gölge 1. 3. Tam gölge oluşması için;[ Sayfa 133 ]

YETERLİLİK TESTİ - 01 4. Ayşe: “Odamın penceresini sırasıyla A, B ve C[ Sayfa 135 ]

ZihinselBeceriSoruları[ Sayfa 138 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Biyoçeşitlilik 1. 4. Aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli tü-[ Sayfa 142 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Biyoçeşitlilik 1. 4.[ Sayfa 143 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Biyoçeşitlilik 1. 4.[ Sayfa 144 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Biyoçeşitlilik 1. Biyo-çeşitlilik ile ilgili olarak,[ Sayfa 145 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Biyoçeşitlilik 1. 4.[ Sayfa 146 ]

ANALİZ TESTİ Biyoçeşitlilik 1. 4.[ Sayfa 147 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 İnsan ve Çevre İlişkisi 1. 4. Aşağıda verilen maddelerden hangisi doğada[ Sayfa 151 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 İnsan ve Çevre İlişkisi 1. 3. Aşağıda verilenlerden hangisi insan kaynaklı[ Sayfa 152 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 İnsan ve Çevre İlişkisi 1. Aşağıda verilen kurum ve kuruluşlardan hangisi 5.[ Sayfa 153 ]

ANALİZ TESTİ İnsan ve Çevre İlişkisi 1. 4. Aşağıdaki tabloda bazı çevre sorunları ve bu so-[ Sayfa 154 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Yıkıcı Doğa Olayları 1. 4.[ Sayfa 157 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Yıkıcı Doğa Olayları 1. 4.[ Sayfa 158 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Yıkıcı Doğa Olayları 1. Volkanik patlamalar ile ilgili; 4. Doğal afetlerden korunmak ve daha az zarar[ Sayfa 159 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Yıkıcı Doğa Olayları 1. 4.[ Sayfa 160 ]

ÖĞRENME TESTİ - 05 Yıkıcı Doğa Olayları 4.[ Sayfa 161 ]

ANALİZ TESTİ Yıkıcı Doğa Olayları 1. 4.[ Sayfa 162 ]

YETERLİLİK TESTİ - 01 1. 3. Aşağıdakilerden hangisi bir zamanlar ülkemizde[ Sayfa 165 ]

YETERLİLİK TESTİ - 02 1.[ Sayfa 167 ]

ZihinselBeceriSoruları[ Sayfa 170 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi 1.[ Sayfa 173 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi 1.[ Sayfa 174 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi 1. Basit bir elektrik devresi yapmak isteyen Za-[ Sayfa 175 ]

ANALİZ TESTİ Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi 1. 3.[ Sayfa 176 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Bir Devredeki Lamba Parlaklığını Etkileyen Faktörler[ Sayfa 180 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Bir Devredeki Lamba Parlaklığını Etkileyen Faktörler 4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?[ Sayfa 181 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Bir Devredeki Lamba Parlaklığını Etkileyen Faktörler 3.[ Sayfa 182 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Bir Devredeki Lamba Parlaklığını Etkileyen Faktörler 3.[ Sayfa 183 ]

ANALİZ TESTİ Bir Devredeki Lamba Parlaklığını Etkileyen Faktörler 1. 3.[ Sayfa 184 ]

YETERLİLİK TESTİ - 01 1. Aşağıda verilen devre elemanları ve sembolle- 4.[ Sayfa 187 ]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler