5.Sınıf İngilizce Soru Dünyası

5.SINIF

5.Sınıf İngilizce Soru Dünyası

5.Sınıf İngilizce Soru Dünyası

5.Sınıf İngilizce Soru Dünyası (5.SINIF - YABANCI DİL) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

5.SINIF - YABANCI DİL

İndirme Seçenekleri


LEARNING TEST - 01 Introducing yourself 1. 4. A: Hello! My name is Eda, from Turkey.[ Sayfa 9 ]

LEARNING TEST - 02 Introducing yourself[ Sayfa 10 ]

LEARNING TEST - 03 Introducing yourself 1. 5.[ Sayfa 11 ]

ANALYSIS Introducing yourself 1. 4. A: Hi, Jim. How are you today?[ Sayfa 12 ]

LEARNING TEST - 01 My School Subjects 5.[ Sayfa 15 ]

LEARNING TEST - 02 My School Subjects 1. 3.[ Sayfa 16 ]

LEARNING TEST - 03 My School Subjects 1. 4. Helen: ...........................................................................?[ Sayfa 17 ]

ANALYSIS My School Subjects 1-2. sorularda diyaloglardaki boşluklara uygun 5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre[ Sayfa 18 ]

QUIZ TEST - 01 1. 4.[ Sayfa 19 ]

QUIZ TEST - 02 1. a. Yes, I love math lessons. 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?[ Sayfa 21 ]

LEARNING TEST - 01 Places in my town 1-2. sorularda resimlere göre boşluklara uygun 4. A: Hello! Where can I buy bread?[ Sayfa 25 ]

LEARNING TEST - 02 Places in my town 1. Seçeneklerdeki resim - cümle 4, 5. ve 6. soruları aşağıdaki krokiye göre[ Sayfa 26 ]

LEARNING TEST - 03 Places in my town 1. Seçeneklerdeki resim – sözcük eşleştirmelerin- 4. → ?[ Sayfa 27 ]

ANALYSIS Places in my town 3.[ Sayfa 28 ]

LEARNING TEST - 01 Giving directions 5.[ Sayfa 31 ]

LEARNING TEST - 02 Giving directions 1. Jimmy: ............................................................?[ Sayfa 32 ]

LEARNING TEST - 03 Giving directions 1. 4.[ Sayfa 33 ]

LEARNING TEST - 04 Giving directions[ Sayfa 34 ]

LEARNING TEST - 05 Giving directions 1. 4 - 7. soruları aşağıdaki haritaya göre[ Sayfa 35 ]

ANALYSIS Giving directions 1. A: Excuse me. Where is the train station? 4.[ Sayfa 36 ]

QUIZ TEST 4.[ Sayfa 37 ]

LEARNING TEST - 01 Games and Hobbies 1. A: Do you like doing origami? 6. A: ...............................................................[ Sayfa 43 ]

LEARNING TEST - 02 Games and Hobbies 1. 4.[ Sayfa 44 ]

ANALYSIS Games and Hobbies 5.[ Sayfa 45 ]

LEARNING TEST - 01 Abilities / Inabilities 1. 5. A: I dislike hiking. I can’t walk too much .................[ Sayfa 49 ]

LEARNING TEST - 02 Abilities / Inabilities 1. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi yanlıştır? 5. can do experiments.[ Sayfa 50 ]

LEARNING TEST - 03 Abilities / Inabilities 1. 4.[ Sayfa 51 ]

ANALYSIS Abilities / Inabilities 1. A: What is your favourite game?[ Sayfa 52 ]

QUIZ TEST - 01 1. 4. A: I love shaping and folding papers. Can you[ Sayfa 53 ]

QUIZ TEST - 02 3.[ Sayfa 55 ]

LEARNING TEST - 01 Telling the time 1. 4 - 6. soruları aşağıdaki tabloya göre[ Sayfa 59 ]

LEARNING TEST - 02 Telling the time 4.[ Sayfa 60 ]

LEARNING TEST - 03 Telling the time 1. 4.[ Sayfa 61 ]

ANALYSIS Telling the time 1. 4. Adam: .................................?[ Sayfa 62 ]

LEARNING TEST - 01 Simple present tense 1. 3.[ Sayfa 65 ]

LEARNING TEST - 02 Simple present tense 3. Seçeneklerdeki saatlerden hangisiyle ilgili bir[ Sayfa 66 ]

LEARNING TEST - 03 Simple present tense 1. 4. A: ......... she go to school on foot?[ Sayfa 67 ]

ANALYSIS Simple present tense 1.[ Sayfa 68 ]

QUIZ TEST - 01 1. 4.[ Sayfa 69 ]

QUIZ TEST - 02 1. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? 4.[ Sayfa 71 ]

LEARNING TEST - 01 Illnesses 1. 4.[ Sayfa 75 ]

LEARNING TEST - 02 Illnesses 1. 4. Seçeneklerde verilen resim – sözcük[ Sayfa 76 ]

LEARNING TEST - 03 Illnesses 1. Who has got a broken leg? 4.[ Sayfa 77 ]

ANALYSIS Illnesses 1. 4. Who feels pain in the stomach?[ Sayfa 78 ]

LEARNING TEST - 01 Giving Advice 1.[ Sayfa 81 ]

LEARNING TEST - 02 Giving Advice 1. Andrea: You look pale. What is the matter with 4.[ Sayfa 82 ]

LEARNING TEST - 03 Giving Advice 1. 5. Frank: What should I do for dental health?[ Sayfa 83 ]

ANALYSIS Giving Advice 1. Mother: What is the matter with you? 5.[ Sayfa 84 ]

QUIZ TEST - 01 1. 3.[ Sayfa 85 ]

QUIZ TEST - 02 1. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? 4.[ Sayfa 87 ]

LEARNING TEST - 01 Movie types 1. 4.[ Sayfa 91 ]

LEARNING TEST - 02 Movie types 1. 5.[ Sayfa 92 ]

LEARNING TEST - 03 Movie types 1. 3.[ Sayfa 93 ]

ANALYSIS Movie types 4. What does Bill think about cartoons?[ Sayfa 94 ]

LEARNING TEST - 01 Talking about movies 1. Where is the Titanic on? 4.[ Sayfa 97 ]

LEARNING TEST - 02 Talking about movies 1.[ Sayfa 98 ]

LEARNING TEST - 03 Talking about movies 1.[ Sayfa 99 ]

ANALYSIS Talking about movies 1. Paula: There is a fantastic film at the Sun Movie 4.[ Sayfa 100 ]

QUIZ TEST - 01 1. 4.[ Sayfa 101 ]

QUIZ TEST - 02 1. 4. Can: There is a new film on at Central Cinema.[ Sayfa 103 ]

LEARNING TEST - 01 Have a meal 1. 4.[ Sayfa 107 ]

ANALYSIS Have a meal 1. 4.[ Sayfa 108 ]

LEARNING TEST - 01 Permissions 4. Child: May I .................................................?[ Sayfa 111 ]

LEARNING TEST - 02 Permissions 1. 4. Ersin:[ Sayfa 112 ]

ANALYSIS Permissions 1. 4. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?[ Sayfa 113 ]

QUIZ TEST - 01 1. Amy: Let’s go to the park and play hide and seek. 4.[ Sayfa 114 ]

QUIZ TEST - 02 5.[ Sayfa 116 ]

LEARNING TEST - 01 Sports 1. 4.[ Sayfa 121 ]

LEARNING TEST - 02 Sports 1. 4. Who likes baseball?[ Sayfa 122 ]

LEARNING TEST - 03 Sports 1. 4. Buffon: I want to do .................................. . What do[ Sayfa 123 ]

ANALYSIS Sports 1. 4.[ Sayfa 124 ]

LEARNING TEST - 01 Suggestions 1. Lily: 5.[ Sayfa 127 ]

LEARNING TEST - 02 Suggestions 1. Jane: What’s your favourite exercise? 4.[ Sayfa 128 ]

LEARNING TEST - 03 Suggestions 1. Bruce: Can you ride a horse, Jesse?[ Sayfa 129 ]

ANALYSIS Suggestions[ Sayfa 130 ]

QUIZ TEST - 01 1. 3. Patrick: Would you like to ............................. ?[ Sayfa 131 ]

QUIZ TEST - 02 1. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? 4.[ Sayfa 133 ]

LEARNING TEST - 01 Animals 1. Hangi seçenekte verilen hayvan “Farm 5.[ Sayfa 137 ]

LEARNING TEST - 02 Animals[ Sayfa 138 ]

LEARNING TEST - 03 Animals 1. 4.[ Sayfa 139 ]

ANALYSIS Animals 1. Which animal has got wings? 4. Bernard: What is your favourite animal in the[ Sayfa 140 ]

LEARNING TEST - 01 Present continuous tense 1. Kevin: There are a lot of animals here.There 5.[ Sayfa 143 ]

LEARNING TEST - 02 Present continuous tense 1. Mum: 4.[ Sayfa 144 ]

LEARNING TEST - 03 Present continuous tense 1. 5.[ Sayfa 145 ]

ANALYSIS Present continuous tense 3. Yandaki diyalogta aşağıdaki hangi resimden[ Sayfa 146 ]

QUIZ TEST - 01 1. 4.[ Sayfa 147 ]

QUIZ TEST - 02 3.[ Sayfa 149 ]

LEARNING TEST - 01 Festivals 1. 5.[ Sayfa 153 ]

LEARNING TEST - 02 Festivals 1. th 4.[ Sayfa 154 ]

ANALYSIS Festivals 1. 4.[ Sayfa 155 ]

LEARNING TEST - 01 Question phrases 4.[ Sayfa 159 ]

LEARNING TEST - 02 Question phrases 1. 4. Gülay: My favourite festival is Children’s Day.[ Sayfa 160 ]

ANALYSIS Question phrases 1. Helin: People celebrate it on the 4 th 4. Betty:[ Sayfa 161 ]

QUIZ TEST - 01 1 . th 5.[ Sayfa 162 ]

QUIZ TEST - 02 1. 4. Melis: How long do they celebrate Chinese New[ Sayfa 163 ]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler