5.Sınıf Matematik Soru Dünyası

5.SINIF

5.Sınıf Matematik Soru Dünyası

5.Sınıf Matematik Soru Dünyası

5.Sınıf Matematik Soru Dünyası (5.SINIF - MATEMATİK) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

5.SINIF - MATEMATİK

İndirme Seçenekleri


ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1. Aşağıdaki resimlerden farklı olan hangisidir?[ Sayfa 6 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Milyonlar 1. K97L54M21 sayısının okunuşu “sekiz yüz doksan 5. 38 417 205 sayısının yüz binler basamağı ile yüz-[ Sayfa 9 ]

ANALİZ TESTİ Milyonlar 1. 5. 52416798 doğal sayısının binler basamağındaki[ Sayfa 10 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Örüntüler 1. 5.[ Sayfa 13 ]

ANALİZ TESTİ Örüntüler 1. 5.[ Sayfa 14 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma 1. 43009 + 87193 işleminin sonucu kaçtır? 5.[ Sayfa 18 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma 1. 5.[ Sayfa 19 ]

ANALİZ TESTİ Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma 1. Bir toplama işleminde toplananlardan biri 76 5. 73817 ile 94536 arasında yer alan en büyük çift[ Sayfa 20 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Doğal Sayılarda Çarpma 1. 218x45 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangi- 5.[ Sayfa 23 ]

ANALİZ TESTİ Doğal Sayılarda Çarpma 1. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük doğal 5.[ Sayfa 24 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Doğal Sayılarda Bölme 1. 5. İki basamaklı en büyük çift doğal sayının dokuz[ Sayfa 27 ]

ANALİZ TESTİ Doğal Sayılarda Bölme 1. 5. Üç basamaklı rakamları farklı en büyük doğal[ Sayfa 28 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Çarpma ve Bölmede Verilmeyeni Bulma 1. 18x = 432 eşitliğinde yerine yazılması gere- 5.[ Sayfa 31 ]

ANALİZ TESTİ Çarpma ve Bölmede Verilmeyeni Bulma 1. Bir sayının 7 ile bölümünden kalan aşağıdakiler- 5.[ Sayfa 32 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Dört İşlem Problemleri 1. Bir doğal sayının kendisi ile 9 katının toplamı 180 5.[ Sayfa 35 ]

ANALİZ TESTİ Dört İşlem Problemleri 1. 5.[ Sayfa 36 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Bir Doğal Sayının Karesi ve Küpü 2 1. 23 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 5. 3[ Sayfa 39 ]

ANALİZ TESTİ Bir Doğal Sayının Karesi ve Küpü 1. 3 2 5.[ Sayfa 40 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Parantezli İşlemler 1. 42:(2+5) işleminin sonucu aşağıdakilerden han- 5. 2 2[ Sayfa 43 ]

ANALİZ TESTİ Parantezli İşlemler 1. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlış- 5.[ Sayfa 44 ]

YETERLİLİK TESTİ - 01 1. “42 072 003” sayısının okunuşu aşağıdakilerden 5. “İki milyon otuz beş bin üç yüz on altı” sayısının[ Sayfa 47 ]

YETERLİLİK TESTİ - 02 1. A bankasında 21 680 ¨, B bankasında 14 720 ¨ ve 5.[ Sayfa 49 ]

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1. Doktorunuz size 3 hap verir ve bunları yarımşar saat arayla almanızı tavsiye eder, hapların tamamını bitir-[ Sayfa 52 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Birim Kesirler 1. 5. Aşağıdaki birim kesir karşılaştırmalarından han-[ Sayfa 55 ]

ANALİZ TESTİ Birim Kesirler 1. 4. Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi 0’a daha[ Sayfa 56 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler 4 13[ Sayfa 59 ]

ANALİZ TESTİ Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler 2 5.[ Sayfa 60 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Denk Kesirler ve Kesirlerde Sıralama 3 4 9 12 2[ Sayfa 63 ]

ANALİZ TESTİ Denk Kesirler ve Kesirlerde Sıralama 8[ Sayfa 64 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Bütünden Parçaya, Parçadan Bütüne 3 5.[ Sayfa 67 ]

ANALİZ TESTİ Bütünden Parçaya, Parçadan Bütüne 2 2[ Sayfa 68 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Kesirlerde Toplama ve Çıkarma – I 2 3 5 2 3[ Sayfa 71 ]

ANALİZ TESTİ Kesirlerde Toplama ve Çıkarma – I 13 9 2 2[ Sayfa 72 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Kesirlerde Toplama ve Çıkarma – II 1 1 1 3[ Sayfa 75 ]

ANALİZ TESTİ Kesirlerde Toplama ve Çıkarma – II 1 5 8[ Sayfa 76 ]

YETERLİLİK TESTİ 01 [ Sayfa 79 ]

YETERLİLİK TESTİ 02 [ Sayfa 81]

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 84 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Ondalık Gösterim 1. Aşağıdakilerden hangisi 1, 8 ondalık gösterimine[ Sayfa 87 ]

ANALİZ TESTİ Ondalık Gösterim 5. Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu “Beş[ Sayfa 88 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Ondalık Gösterimli Sayılarda Karşılaştırma 1. 5.[ Sayfa 91 ]

ANALİZ TESTİ Ondalık Gösterimli Sayılarda Karşılaştırma 1. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerden hangisi 5.[ Sayfa 92 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Ondalık Gösterimli Sayılarda Toplama ve Çıkarma 1. 5.[ Sayfa 95 ]

ANALİZ TESTİ Ondalık Gösterimli Sayılarda Toplama ve Çıkarma 1. İki sayının toplamı 78,56’dır. Sayılardan küçük 5.[ Sayfa 96 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Yüzdeler 23 5. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha kü-[ Sayfa 99 ]

ANALİZ TESTİ Yüzdeler 1. 0,2 ondalık kesri aşağıdakilerden hangisine 11[ Sayfa 100 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Bir Çokluğun Yüzdesini Bulma 1. 150 liranın %60’ı aşağıdakilerden hangisidir? 5.[ Sayfa 103 ]

ANALİZ TESTİ Bir Çokluğun Yüzdesini Bulma 1. 5.[ Sayfa 104 ]

YETERLİLİK TESTİ - 01 1. 4. Tablo: Dünyanın en yüksek ilk dört dağı[ Sayfa 107 ]

YETERLİLİK TESTİ - 02 1. 4. 40 dönüm arazisinin %30’unu satan Mehmet[ Sayfa 109 ]

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 112 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Temel Geometrik Kavramlar 1.[ Sayfa 116 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Temel Geometrik Kavramlar 1. |UV| = 3 br olduğuna göre aşağıdaki doğru par- 4.[ Sayfa 117 ]

ANALİZ TESTİ Temel Geometrik Kavramlar 1. 5.[ Sayfa 118 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Açı Çeşitleri 1. 4.[ Sayfa 121 ]

ANALİZ TESTİ Açı Çeşitleri 1. 4.[ Sayfa 122 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Dikme Çizme ve Paralel Doğru Parçaları 1.[ Sayfa 125 ]

ANALİZ TESTİ Dikme Çizme ve Paralel Doğru Parçaları 1. 4. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yazımında pa-[ Sayfa 126 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Çokgenler ve Özellikleri 1. “Çokgeni oluşturan doğru parçaları” ifadesi aşa- 5.[ Sayfa 129 ]

ANALİZ TESTİ Çokgenler ve Özellikleri 1. 4.[ Sayfa 130 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Üçgen Çeşitleri 1. 4. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi dik üçgendir?[ Sayfa 133 ]

ANALİZ TESTİ Üçgen Çeşitleri 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi geniş açılı üç-[ Sayfa 134 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Dörtgenler ve Özellikleri 1. 5. Aşağıdaki özelliklerden hangisi paralelkenar ve[ Sayfa 137 ]

ANALİZ TESTİ Dörtgenler ve Özellikleri 1. 5.[ Sayfa 138 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Üçgenlerde ve Dörtgenlerde Açı 1. Aşağıdaki açı üçlülerinden hangisi bir üçgenin iç 5.[ Sayfa 141 ]

ANALİZ TESTİ Üçgenlerde ve Dörtgenlerde Açı 1. 4. Bir dörtgenin iç açılarından üçünün toplamı[ Sayfa 142 ]

YETERLİLİK TESTİ - 01 1. Aşağıdakilerden hangisi birbirlerine dik doğru- 4.[ Sayfa 145 ]

YETERLİLİK TESTİ - 02 1. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin iki 4.[ Sayfa 147 ]

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 150 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Veri Toplama 1. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu- 5. Aşağıdakilerden hangisi veri toplama yöntemle-[ Sayfa 153 ]

ANALİZ TESTİ Veri Toplama 1. En çok satılan renkli kalem markasını araştıran 5.[ Sayfa 154 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Veri Değerlendirme Tablo: Satılan kıyafetler 4.[ Sayfa 157 ]

ANALİZ TESTİ Veri Değerlendirme 1. 3.[ Sayfa 158 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Uzunluk Ölçme 1. Aşağıdakilerden hangisinin km ile ölçülmesi 5. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?[ Sayfa 161 ]

ANALİZ TESTİ Uzunluk Ölçme 1. 5.[ Sayfa 162 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Çevre Uzunluğu 1. 5.[ Sayfa 165 ]

ANALİZ TESTİ Çevre Uzunluğu 1. 5.[ Sayfa 166 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Zaman Ölçme 1. 5. 4 saat kaç saniyeye eşittir?[ Sayfa 169 ]

ANALİZ TESTİ Zaman Ölçme 1. 5. Derslerin 40 dk ve teneffüslerin 12 dk olduğu bir[ Sayfa 170 ]

YETERLİLİK TESTİ - 01 1.[ Sayfa 173 ]

YETERLİLİK TESTİ - 02 1. → 70 2.[ Sayfa 175 ]

YETERLİLİK TESTİ - 03 1. 4.[ Sayfa 177 ]

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 180 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Dikdörtgenin Alanı 1. 5. Çevre uzunluğu 36 m olan kare şeklindeki bah-[ Sayfa 183 ]

ANALİZ TESTİ DİKDÖRTGENİN ALANI [ Sayfa 184 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Farklı Geometrik Şekillerin Alanları 1. Aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisinin alanı 76 5. Kısa kenarının uzunluğu, uzun kenarının uzunlu-[ Sayfa 187 ]

ANALİZ TESTİ Farklı Geometrik Şekillerin Alanları 1. 5. Uzun kenarı 80 cm olan ve kısa kenarının uzun-[ Sayfa 188 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Dikdörtgenler Prizmasının Özellikleri ve Açınımı 1. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisi dik- 4. Bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olan küpün ayrıtları-[ Sayfa 191 ]

ANALİZ TESTİ Dikdörtgenler Prizmasının Özellikleri ve Açınımı 1. Dikdörtgenler prizması kendisini aşağıdaki gibi 4.[ Sayfa 192 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı 1. Bir ayrıtının uzunluğu 2 m olan küp şeklindeki 5. Boyutları 7 br, 8 br ve 3 br olan dikdötgenler[ Sayfa 195 ]

ANALİZ TESTİ DİKDÖRTGEN PRİZMASININ YÜZEY ALANI [ Sayfa 196 ]

YETERLİLİK TESTİ - 01 1. 4.[ Sayfa 199 ]

YETERLİLİK TESTİ - 02 2 1. Taban alanı 25 cm olan küpün yüzey alanı kaç 4.[ Sayfa 201 ]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler