5.Sınıf Sosyal Bilgiler Soru Dünyası

5.SINIF

5.Sınıf Sosyal Bilgiler  Soru Dünyası

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Soru Dünyası

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Soru Dünyası (5.SINIF - SOSYAL BİLGİLER) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

5.SINIF - SOSYAL BİLGİLER

İndirme Seçenekleri


ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 8 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Sosyal Bilgiler Hayatımızda 1. 3.[ Sayfa 11 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Sosyal Bilgiler Hayatımızda 1. Sosyal Bilgiler dersi öğrenme ile ilgili aşağıda 4. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersi[ Sayfa 12 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Sosyal Bilgiler Hayatımızda 1. Sosyal Bilgiler dersinde öğrenilen bilgileri be- 4. Aşağıda verilenlerden hangisi etkin ve sosyal bir[ Sayfa 13 ]

ANALİZ TESTİ Olayların Çok Boyutluluğu 1. 4.[ Sayfa 14 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Olayların Çok Boyutluluğu 1. Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde bir olay 4. Aşağıdakilerden hangisi yaşanan bir trafik ka-[ Sayfa 17 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Olayların Çok Boyutluluğu 1. 3.[ Sayfa 18 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Olayların Çok Boyutluluğu 1. 4.[ Sayfa 19 ]

ANALİZ TESTİ Olayların Çok Boyutluluğu 1. 4. Olay:[ Sayfa 20 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Gruplar ve Roller 1. 4.[ Sayfa 23 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Gruplar ve Roller 1. 4.[ Sayfa 24 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Gruplar ve Roller 1. 4.[ Sayfa 25 ]

ANALİZ TESTİ Gruplar ve Roller 1. 4.[ Sayfa 26 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Çocuk Hakları 1. Ülkemizde çocuk haklarının korunması amacıyla 4.[ Sayfa 29 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Çocuk Hakları 1. 4.[ Sayfa 30 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Çocuk Hakları 1. 4.[ Sayfa 31 ]

ANALİZ TESTİ Çocuk Hakları 1. 4.[ Sayfa 32 ]

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 34 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Uygarlık Tarihî ve Mezopotamya 1. 4.[ Sayfa 37 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Uygarlık Tarihî ve Mezopotamya 1. 3.[ Sayfa 38 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Uygarlık Tarihî ve Mezopotamya 1. 4.[ Sayfa 39 ]

ANALİZ TESTİ Uygarlık Tarihî ve Mezopotamya 1. 4.[ Sayfa 40 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Anadolu Uygarlıkları 1. Anadolu’da kurulan uygarlıklar hakkında araş- 4.[ Sayfa 43 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Anadolu Uygarlıkları 1. 4. Friglerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi[ Sayfa 44 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Anadolu Uygarlıkları 1. Lidyalılar; 4. Tarihte bilenen ilk yazılı anlatmayı imzalayan uy-[ Sayfa 45 ]

ANALİZ TESTİ Anadolu Uygarlıkları 1. 4. İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan devletler,[ Sayfa 46 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Kültürel Zenginliğimiz 1. 4.[ Sayfa 49 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Kültürel Zenginliğimiz 1. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir 4.[ Sayfa 50 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Kültürel Zenginliğimiz 1. 4.[ Sayfa 51 ]

ANALİZ TESTİ Kültürel Zenginliğimiz 1. 4.[ Sayfa 52 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Hayatımızdaki Kültürel Ögeler 1. 4.[ Sayfa 55 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Hayatımızdaki Kültürel Ögeler 1. 4.[ Sayfa 56 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Hayatımızdaki Kültürel Ögeler 3. Geleneksel gölge oyunu olarak bilinen kültürel[ Sayfa 57 ]

ANALİZ TESTİ Hayatımızdaki Kültürel Ögeler 1. 3.[ Sayfa 58 ]

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 60 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Haritalar 1. 4. Fiziki haritada yeşil ve sarı rengin hakim olduğu[ Sayfa 63 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Haritalar 1. Bir fiziki haritayı inceleyerek aşağıdaki bilgiler- 4.[ Sayfa 64 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Haritalar 1. 4.[ Sayfa 65 ]

ANALİZ TESTİ Haritalar 1. 4.[ Sayfa 66 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 İklim ve İnsan Faaliyetleri 1. 4.[ Sayfa 69 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 İklim ve İnsan Faaliyetleri 1. 4. Yaşadığımız bölgede hakim olan iklim özellikleri-[ Sayfa 70 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 İklim ve İnsan Faaliyetleri 1. 4.[ Sayfa 71 ]

ANALİZ TESTİ İklim ve İnsan Faaliyetleri 1. 4.[ Sayfa 72 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Nüfus ve Yerleşme 1. 4.[ Sayfa 75 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Nüfus ve Yerleşme 1. 4.[ Sayfa 76 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Nüfus ve Yerleşme 1. Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfusun art- 4.[ Sayfa 77 ]

ANALİZ TESTİ Nüfus ve Yerleşme 1. “Bölge genel olarak Toros Dağları ve yüksek pla- 4.[ Sayfa 78 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Çevre Sorunları ve Doğal Afetler 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi depremle birlikte olu-[ Sayfa 81 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Çevre Sorunları ve Doğal Afetler 1. Heyelan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden han- 5. Aşağıdakilerden hangisi can ve mal kayıplarının[ Sayfa 82 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Çevre Sorunları ve Doğal Afetler 1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi 4.[ Sayfa 83 ]

ANALİZ TESTİ Çevre Sorunları ve Doğal Afetler 1. 4. Toprak kayması;[ Sayfa 84 ]

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 86 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Teknoloji ve Toplum 1. “Teknoloji günlük yaşamımızı olumlu yönde etkile- 4.[ Sayfa 89 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Teknoloji ve Toplum 1. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelere 4. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin toplum[ Sayfa 90 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Teknoloji ve Toplum 1. 4.[ Sayfa 91 ]

ANALİZ TESTİ Teknoloji ve Toplum 1. 4. “Teknolojik gelişmeler sonucunda günlük ev işle-[ Sayfa 92 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Medya Okur Yazarlığı ve Sanal Ortam 1. Aşağıdakilerden hangisi doğru ve güvenilir bil- 4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?[ Sayfa 95 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Medya Okur Yazarlığı ve Sanal Ortam 1. İnternet üzerinden aşağıdaki faaliyetlerden 4. Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinden gü-[ Sayfa 96 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Medya Okur Yazarlığı ve Sanal Ortam 1. 4. ?[ Sayfa 97 ]

Analiztesti Medya Okur Yazarlığı ve Sanal Ortam 1. 4. ?[ Sayfa 98 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Bilim İnsanları ve Bilim Etiği 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanları tarafın-[ Sayfa 101 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Bilim İnsanları ve Bilim Etiği 1. Sosyoloji biliminin kurucusu olarak kabul edilen 4. Aşağıdakilerden hangisi kaynakça oluşturulur-[ Sayfa 102 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Bilim İnsanları ve Bilim Etiği 1. 4.[ Sayfa 103 ]

ANALİZ TESTİ Bilim İnsanları ve Bilim Etiği 1. 4.[ Sayfa 104 ]

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 106 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Üretim - Dağıtım - Tüketim 1. 4.[ Sayfa 110 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Üretim - Dağıtım - Tüketim 1. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgedeki ekonomik 4. Küçük bir kasabaya yeni bir fabrikanın açılması[ Sayfa 111 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Üretim - Dağıtım - Tüketim 1. 4.[ Sayfa 112 ]

ANALİZ TESTİ Üretim - Dağıtım - Tüketim 1. 4.[ Sayfa 113 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Gelişen Meslekler 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi insanların beslenme ih-[ Sayfa 117 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Gelişen Meslekler 1. 4. Sanayi faaliyetlerinin yaygın olduğu bir bölgede[ Sayfa 118 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Gelişen Meslekler 1. 4. Aşağıdaki mesleklerden hangisinde el emeği[ Sayfa 119 ]

ANALİZ TESTİ Gelişen Meslekler 1. 4.[ Sayfa 120 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Çevre ve Ekonomi 1. 4.[ Sayfa 123 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Çevre ve Ekonomi 1. Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyetlerinde bu- 4. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün amaçları[ Sayfa 124 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Çevre ve Ekonomi 1. 4.[ Sayfa 125 ]

ANALİZ TESTİ Çevre ve Ekonomi 1. 4.[ Sayfa 126 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Bilinçli Tüketici 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi tüketici derneklerinin[ Sayfa 129 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Bilinçli Tüketici 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi Tüketici Hakları Kanu-[ Sayfa 130 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Bilinçli Tüketici 1. Bilinçli bir tüketici gıda alışverişi yaparken özel- 4.[ Sayfa 131 ]

ANALİZ TESTİ Bilinçli Tüketici 1. Aşağıdakilerden hangisi bir ürünü satın alırken 4.[ Sayfa 132 ]

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1. Dört nala giden ve dört nalından biri altın olan altı altın nallı atın kaç altın nalı vardır?[ Sayfa 134 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 İhtiyaçlar ve Kurumlar 1. 4.[ Sayfa 137 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 İhtiyaçlar ve Kurumlar 1. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşları- 4. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşla-[ Sayfa 138 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 İhtiyaçlar ve Kurumlar 1. 4.[ Sayfa 139 ]

ANALİZ TESTİ İhtiyaçlar ve Kurumlar 1. 4.[ Sayfa 140 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Yönetimler ve Yöneticiler 1. 4.[ Sayfa 143 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Yönetimler ve Yöneticiler 1. Aşağıdakilerden hangisi belediye başkanının gö- 4.[ Sayfa 144 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Yönetimler ve Yöneticiler 1. 4.[ Sayfa 145 ]

ANALİZ TESTİ Yönetimler ve Yöneticiler 1. 4.[ Sayfa 146 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Haklar ve Özgürlükler 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi katılım hakkının kulla-[ Sayfa 149 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Haklar ve Özgürlükler 1. 4. Düşünce özgürlüğü ile ilgili aşağıda verilen ifa-[ Sayfa 150 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Haklar ve Özgürlükler 1. Katılım hakkının aşağıdakilerden hangisi ile doğ- 4.[ Sayfa 151 ]

ANALİZ TESTİ Haklar ve Özgürlükler 1. Katılımcı bir kişiliğe sahip olan bir kişi için aşa- 4.[ Sayfa 152 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Bağımsızlığımızın ve Egemenliğimizin Sembolleri 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi başkentimiz Ankara’yı[ Sayfa 155 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Bağımsızlığımızın ve Egemenliğimizin Sembolleri 1. Egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden olan 4. Başkentimiz olan Ankara ile ilgili aşağıda verilen[ Sayfa 156 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Bağımsızlığımızın ve Egemenliğimizin Sembolleri 1. 3. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembolleri-[ Sayfa 157 ]

ANALİZ TESTİ Bağımsızlığımızın ve Egemenliğimizin Sembolleri 1. 4.[ Sayfa 158 ]

Zihinsel-Beceri-Soruları[ Sayfa 160 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Uluslararası İlişkiler ve Teknoloji 1. 4.[ Sayfa 163 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Uluslararası İlişkiler ve Teknoloji 1. Ülkeler arası ekonomik ilişkilerin gelişmesinde 4.[ Sayfa 164 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Uluslararası İlişkiler ve Teknoloji 1. 4.[ Sayfa 165 ]

ANALİZ TESTİ Uluslararası İlişkiler ve Teknoloji 1. 4.[ Sayfa 166 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Turizm ve Ortak Miras 1. Bir bölgede turizmin gelişmesi ile aşağıdakiler- 4. Aşağıdakilerden hangisi ortak miras eserlerinin[ Sayfa 169 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Turizm ve Ortak Miras 1. Aşağıda verilen ortak miras ürünlerinden hangi- 4.[ Sayfa 170 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Turizm ve Ortak Miras 1. Ortak miras eserlerinin özellikleri ile ilgili ödev 4.[ Sayfa 171 ]

ANALİZ TESTİ Turizm ve Ortak Miras 1. 4.[ Sayfa 172 ]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler