5.Sınıf Türkçe Soru Dünyası

Gerçek, Mecaz,Terim Anlamlı Sözcükler,Çok Anlamlılık, Deyimler Cümle oluşturma- Tamamlama, Örtülü Anlam ve Öznel -Nesnel Anlamlı Cümleler Paragrafta Başlık, Konu, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünce Kök - Ek Kavramı Nokta, Virgül;Büyük Harflerin Yazımı Şiirde Tema, Söz Sanatları Eş - Zıt Anlamlı ve Eş sesli Sözcükler Neden - Sonuç, Amaç - Sonuç, Koşul - Sonuç veKarşılaştırma Cümleleri, Atasözleri Paragraf Oluşturma,Paragrafta Anlatımı Bozan Cümle, Paragrafı Bölme Yapım Ekleri Noktalı Virgül,İki Nokta, Üç Nokta; Sayıların Yazımı Hikâye ve Özellikleri Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler Tahmin - Olasılık -Eleştiri- Öz eleştiri -Varsayım - Öneri - Tasarı Cümleleri Anlatım Biçimleri Ses Olayları Kısa Çizgi , Uzun Çizgi, Eğik Çizgi;de, ki,mi’nin Yazımı Masal, Fabl Yansıma Sözcükler,Pekiştirilmiş Sözcükler, İkilemeler Doğrudan-Dolaylı Anlatımlı Cümleler, Aşamalı Durum Bildiren Cümleler Anlatımı Güçlendirme Yolları: Tanımlama, Karşılaştırma, Tanık Gösterme, Benzetme Kesme, Tırnak İşareti, Kısaltmaların Yazımı Okuma, Dinleme Bilgisi ve Bilgi Kaynaklarının Güvenliğini Sorgulama Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler,Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler Gözlem, Şaşırma, Beğeni İfade Eden Cümleler Anlatımda Yararlanılan Duyular, Metni Yazan Sanatçının Kişiliği ve Karakter Özelliği Soru İşareti, Ünlem, Ayraç (Yay-Köşeli Ayraç) Alıntı Kelimelerin Yazılışı, Yabancı Özel Adların Yazımı Bildirme Yazıları Dilekçe, Mektup, Duyuru,İlan, Reklam Güzel Adlandırma, Anlam Değişimi (Anlam Genişlemesi, Daralması, İyileşmesi, Kötüleşmesi) Kesinlik, Onaylama, İyimserlik, Karamsarlık Cümleleri Anlatımda Bakış Açıları, Anlatım Özellikleri Doğallık, Tutarlılık, Akıcılık, Evrensellik Düzeltme (Şapka), Denden İşareti, Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi Görsel Okuma Medya Metinleri Değerlendirme
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1. Aşağıdaki resimlerden farklı olan hangisidir?[ Sayfa 6 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hafif” sözcüğü 4. “Eminim çok önemli biri olacaksın.” cümlesindeki[ Sayfa 10 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “daire” sözcü- 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili söz-[ Sayfa 11 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Sözcükte Anlam 1. “Sıcak” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisin- 5.[ Sayfa 12 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Sözcükte Anlam 1. 5.[ Sayfa 13 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. Aşağıdakilerin hangisinde "geçmek" sözcüğü 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açık” sözcüğü,[ Sayfa 14 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. 4. “Fakat” bağlacının hangi cümledeki boşluğa geti-[ Sayfa 18 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. 1. sırasında 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel anla-[ Sayfa 19 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. 4. Hangi cümlede öznel bir durum söz konusudur?[ Sayfa 20 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 21 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 22 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 25 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 26 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam (Ilk üç soruyu metne göre cevaplandırınız.) 3. 15 yaşındaki delikanlıların bile askere alınma se-[ Sayfa 27 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 28 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil Bilgisi 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök durumunda-[ Sayfa 31 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 32 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Dil Bilgisi 1. 4. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kök ve ek[ Sayfa 33 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Dil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 34 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde virgül kullanılmamalı-[ Sayfa 38 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. 5. Aşağıdaki sıra sayılarının yazılışlarından hangi-[ Sayfa 39 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kulla- 4.[ Sayfa 40 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 04 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. 5.[ Sayfa 41 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdaki öğrenciler noktalama yanlışlığı yap-[ Sayfa 42 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. 5.[ Sayfa 45 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 46 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4. Aşağıdaki dörtlüklerden hangisinde karşıt an-[ Sayfa 47 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi KÖY ÖĞRETMENI 3. Aşağıdaki metin türlerinin hangisinde kişileştir-[ Sayfa 48 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel yargı var- 4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler-[ Sayfa 49 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 52 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. 4. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde zıt an-[ Sayfa 55 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki organ isimlerinden hangisinin eş ses- 3.[ Sayfa 56 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. 4.[ Sayfa 57 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi farklıdır? 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı söz-[ Sayfa 58 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç 4.[ Sayfa 61 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” 4. “Betül çok hasta....” cümlesinden sonra aşağıda-[ Sayfa 62 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma[ Sayfa 63 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisine ‘’ Neden ? ‘’ so- 4.[ Sayfa 64 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 67 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 68 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 69 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil Bilgisi 4. “– cı” eki aşağıdaki kelimelerin hangisinde “sa-[ Sayfa 73 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. Aşağıdaki eklerden hangisi “araç gereç adı” tü- 4. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin üzerinde ya-[ Sayfa 74 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. Aşağıdaki eklerden hangisi geldiği resme “o şe- 4. Aşağıdaki eklerden hangisi somut bir sözcük tü-[ Sayfa 75 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Dil Bilgisi 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde -lık/-lik eki sözcüğe[ Sayfa 76 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. 5.[ Sayfa 79 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. 4.[ Sayfa 80 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta 4. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yazımı yanlış-[ Sayfa 81 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki tarihlerin hangisinin yazımında yan-[ Sayfa 82 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi (İlk üç soruyu metne göre cevaplandırınız.) (4, 5. ve 6 soruları metne göre cevaplandırınız.)[ Sayfa 85 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Tür ve Şekil Bilgisi (İlk üç soruyu aşağıdaki metne göre (4, 5. ve 6 soruları metne göre cevaplandırınız.)[ Sayfa 86 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 87 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. 3.[ Sayfa 88 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 01 1. 3.[ Sayfa 89 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 02 3.[ Sayfa 91 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI -[ Sayfa 94 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ 01 SÖZCÜKTE ANLAM [ Sayfa 97 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘’diş’’ sözcüğü 4.[ Sayfa 98 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Sözcükte Anlam 1. 4.[ Sayfa 99 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. 5. “Yüz” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde soyut[ Sayfa 100 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerden kaç tanesi ‘’varsayım’’an- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olasılık / ih-[ Sayfa 103 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öneri söz konu-[ Sayfa 104 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi olasılık bildirmek- 4. Aşağıdaki tabloda numaralandırılmış cümleler-[ Sayfa 105 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öz eleştiri ya-[ Sayfa 106 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 109 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 110 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 111 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 112 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil Bilgisi 4.[ Sayfa 115 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. Gariban Ahmet ölünce, yüreğim burkuldu’’ cümlesin- 4. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir ses olayı ger-[ Sayfa 116 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Dil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 117 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Dil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 118 ] Cevap Anahtarı
NOKTALAMA İŞARETLERİ ÖĞRENME TESTİ 01 [ Sayfa 121 ] Cevap Anahtarı
NOKTALAMA İŞARETLERİ ÖĞRENME TESTİ 02 [ Sayfa 122 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. 4.[ Sayfa 123 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle be- 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde parantezle[ Sayfa 124 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 127 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özellik- 4. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden[ Sayfa 128 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdakilerden hangisi bir masal zamanı ola- 4. Aşağıdaki olaylardan hangisi masalda geçe-[ Sayfa 129 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 130 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 01 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-[ Sayfa 131 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ - 02 1. 3.[ Sayfa 133 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 136 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. Hangi cümledeki ikilemenin oluşumu diğerlerin- 4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme aynı keli-[ Sayfa 139 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemelerin ya- 4. Aşağıdakilerden hangisinde pekiştirilmiş sözcük[ Sayfa 140 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Sözcükte Anlam 1. Hangi cümledeki ikileme yakın anlamlı sözcük- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümle-[ Sayfa 141 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. Hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcüklerin tek 4. Hangi seçenekteki ikilemenin oluşum çeşidi[ Sayfa 142 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 145 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı durum 4. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı anlatım yok-[ Sayfa 146 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 149 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılaştırma"[ Sayfa 150 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 151 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 152 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Kesme işareti ( ‘ ) hangi cümlede yanlış kullanıl- 4. Kurum, kuruluş ve iş yeri adlarına gelen ekler kes-[ Sayfa 155 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Kesme işareti ( ’ ) hangi cümlede yanlış kullanıl- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle be-[ Sayfa 156 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 03 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların 4.[ Sayfa 157 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. 4.[ Sayfa 158 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil ve İletişim Bilgisi 1. “Teknoloji” sözcüğü, insanlarda aşağıdaki çağrı- 4.[ Sayfa 161 ] Cevap Anahtarı
DİL VE İLETİŞİM BİLGİSİ ANALİZ TESTİ 01 [ Sayfa 162 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı de- 3.[ Sayfa 163 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI [ Sayfa 166 ] Cevap Anahtarı
sözcükte anlam öğrenme testi 01 [ Sayfa 169 ] Cevap Anahtarı
analiz testi [ Sayfa 170 ] Cevap Anahtarı
CÜMLEDE ANLAM ÖĞRENME TESTİ 01 [ Sayfa 173 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 174 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 4. Parçada ifadesi ve ‘’…bu[ Sayfa 177 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 178 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru 4.[ Sayfa 181 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem[ Sayfa 182 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazılırken dik- 4. Aşağıdaki mektuplardan hangisi adresine ula-[ Sayfa 185 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi mektup yazarken dikkat[ Sayfa 186 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. Aşağıdaki parçaların hangisinde kişinin fiziki 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "istek (di-[ Sayfa 187 ] Cevap Anahtarı
ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 190 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizli sözlerin 4.[ Sayfa 193 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güzel adlandır-[ Sayfa 194 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi ‘’iyimserlik’’an- 4. Aşağıdakilerden hangisi "onaylama" cümlesidir?[ Sayfa 197 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “onaylama” an-[ Sayfa 198 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 201 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 202 ] Cevap Anahtarı
YAZIM VE NOKTALAMA ÖĞRENME TESTİ 01 [ Sayfa 205 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. "Kalemlik" kelimesi satır sonuna sığmadığında 4. Hece yapısıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi[ Sayfa 206 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. 3.[ Sayfa 210 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRENME TESTİ - 02 Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdaki verilenlerden hangisi görsel okuma 3.[ Sayfa 211 ] Cevap Anahtarı
ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. 3.[ Sayfa 212 ] Cevap Anahtarı
YETERLİLİK TESTİ 1. 4.[ Sayfa 213 ] Cevap Anahtarı
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]