5.Sınıf Türkçe Soru Dünyası

5.SINIF

5.Sınıf Türkçe  Soru Dünyası

5.Sınıf Türkçe Soru Dünyası

5.Sınıf Türkçe Soru Dünyası (5.SINIF - TÜRKÇE) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

5.SINIF - TÜRKÇE

İndirme Seçenekleri


ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1. Aşağıdaki resimlerden farklı olan hangisidir?[ Sayfa 6 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hafif” sözcüğü 4. “Eminim çok önemli biri olacaksın.” cümlesindeki[ Sayfa 10 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “daire” sözcü- 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili söz-[ Sayfa 11 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Sözcükte Anlam 1. “Sıcak” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisin- 5.[ Sayfa 12 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Sözcükte Anlam 1. 5.[ Sayfa 13 ]

ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. Aşağıdakilerin hangisinde "geçmek" sözcüğü 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açık” sözcüğü,[ Sayfa 14 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. 4. “Fakat” bağlacının hangi cümledeki boşluğa geti-[ Sayfa 18 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. 1. sırasında 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel anla-[ Sayfa 19 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. 4. Hangi cümlede öznel bir durum söz konusudur?[ Sayfa 20 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 21 ]

ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 22 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 25 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 26 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam (Ilk üç soruyu metne göre cevaplandırınız.) 3. 15 yaşındaki delikanlıların bile askere alınma se-[ Sayfa 27 ]

ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 28 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil Bilgisi 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök durumunda-[ Sayfa 31 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 32 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Dil Bilgisi 1. 4. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kök ve ek[ Sayfa 33 ]

ANALİZ TESTİ Dil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 34 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde virgül kullanılmamalı-[ Sayfa 38 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. 5. Aşağıdaki sıra sayılarının yazılışlarından hangi-[ Sayfa 39 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kulla- 4.[ Sayfa 40 ]

ÖĞRENME TESTİ - 04 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. 5.[ Sayfa 41 ]

ANALİZ TESTİ Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. 4. Aşağıdaki öğrenciler noktalama yanlışlığı yap-[ Sayfa 42 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. 5.[ Sayfa 45 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 46 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4. Aşağıdaki dörtlüklerden hangisinde karşıt an-[ Sayfa 47 ]

ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi KÖY ÖĞRETMENI 3. Aşağıdaki metin türlerinin hangisinde kişileştir-[ Sayfa 48 ]

YETERLİLİK TESTİ 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel yargı var- 4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler-[ Sayfa 49 ]

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 52 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. 4. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde zıt an-[ Sayfa 55 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki organ isimlerinden hangisinin eş ses- 3.[ Sayfa 56 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. 4.[ Sayfa 57 ]

ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi farklıdır? 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı söz-[ Sayfa 58 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç 4.[ Sayfa 61 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” 4. “Betül çok hasta....” cümlesinden sonra aşağıda-[ Sayfa 62 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma[ Sayfa 63 ]

ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisine ‘’ Neden ? ‘’ so- 4.[ Sayfa 64 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 67 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 68 ]

ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 69 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil Bilgisi 4. “– cı” eki aşağıdaki kelimelerin hangisinde “sa-[ Sayfa 73 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. Aşağıdaki eklerden hangisi “araç gereç adı” tü- 4. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin üzerinde ya-[ Sayfa 74 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. Aşağıdaki eklerden hangisi geldiği resme “o şe- 4. Aşağıdaki eklerden hangisi somut bir sözcük tü-[ Sayfa 75 ]

ANALİZ TESTİ Dil Bilgisi 1. 4. Aşağıdakilerin hangisinde -lık/-lik eki sözcüğe[ Sayfa 76 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. 5.[ Sayfa 79 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. 4.[ Sayfa 80 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta 4. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yazımı yanlış-[ Sayfa 81 ]

ANALİZ TESTİ Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki tarihlerin hangisinin yazımında yan-[ Sayfa 82 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi (İlk üç soruyu metne göre cevaplandırınız.) (4, 5. ve 6 soruları metne göre cevaplandırınız.)[ Sayfa 85 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Tür ve Şekil Bilgisi (İlk üç soruyu aşağıdaki metne göre (4, 5. ve 6 soruları metne göre cevaplandırınız.)[ Sayfa 86 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 87 ]

ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. 3.[ Sayfa 88 ]

YETERLİLİK TESTİ - 01 1. 3.[ Sayfa 89 ]

YETERLİLİK TESTİ - 02 3.[ Sayfa 91 ]

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI -[ Sayfa 94 ]

ÖĞRENME TESTİ 01 SÖZCÜKTE ANLAM [ Sayfa 97 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘’diş’’ sözcüğü 4.[ Sayfa 98 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Sözcükte Anlam 1. 4.[ Sayfa 99 ]

ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. 5. “Yüz” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde soyut[ Sayfa 100 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerden kaç tanesi ‘’varsayım’’an- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olasılık / ih-[ Sayfa 103 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öneri söz konu-[ Sayfa 104 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi olasılık bildirmek- 4. Aşağıdaki tabloda numaralandırılmış cümleler-[ Sayfa 105 ]

ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öz eleştiri ya-[ Sayfa 106 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 109 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 110 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 3.[ Sayfa 111 ]

ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 112 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil Bilgisi 4.[ Sayfa 115 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Dil Bilgisi 1. Gariban Ahmet ölünce, yüreğim burkuldu’’ cümlesin- 4. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir ses olayı ger-[ Sayfa 116 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Dil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 117 ]

ANALİZ TESTİ Dil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 118 ]

NOKTALAMA İŞARETLERİ ÖĞRENME TESTİ 01 [ Sayfa 121 ]

NOKTALAMA İŞARETLERİ ÖĞRENME TESTİ 02 [ Sayfa 122 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. 4.[ Sayfa 123 ]

ANALİZ TESTİ Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle be- 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde parantezle[ Sayfa 124 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 127 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özellik- 4. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden[ Sayfa 128 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdakilerden hangisi bir masal zamanı ola- 4. Aşağıdaki olaylardan hangisi masalda geçe-[ Sayfa 129 ]

ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4.[ Sayfa 130 ]

YETERLİLİK TESTİ - 01 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-[ Sayfa 131 ]

YETERLİLİK TESTİ - 02 1. 3.[ Sayfa 133 ]

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 136 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. Hangi cümledeki ikilemenin oluşumu diğerlerin- 4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme aynı keli-[ Sayfa 139 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemelerin ya- 4. Aşağıdakilerden hangisinde pekiştirilmiş sözcük[ Sayfa 140 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Sözcükte Anlam 1. Hangi cümledeki ikileme yakın anlamlı sözcük- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümle-[ Sayfa 141 ]

ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. Hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcüklerin tek 4. Hangi seçenekteki ikilemenin oluşum çeşidi[ Sayfa 142 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 145 ]

ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı durum 4. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı anlatım yok-[ Sayfa 146 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 149 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Parçada Anlam 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılaştırma"[ Sayfa 150 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 151 ]

ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 152 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Kesme işareti ( ‘ ) hangi cümlede yanlış kullanıl- 4. Kurum, kuruluş ve iş yeri adlarına gelen ekler kes-[ Sayfa 155 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Kesme işareti ( ’ ) hangi cümlede yanlış kullanıl- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle be-[ Sayfa 156 ]

ÖĞRENME TESTİ - 03 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların 4.[ Sayfa 157 ]

ANALİZ TESTİ Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. 4.[ Sayfa 158 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Dil ve İletişim Bilgisi 1. “Teknoloji” sözcüğü, insanlarda aşağıdaki çağrı- 4.[ Sayfa 161 ]

DİL VE İLETİŞİM BİLGİSİ ANALİZ TESTİ 01 [ Sayfa 162 ]

YETERLİLİK TESTİ 1. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı de- 3.[ Sayfa 163 ]

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI [ Sayfa 166 ]

sözcükte anlam öğrenme testi 01 [ Sayfa 169 ]

analiz testi [ Sayfa 170 ]

CÜMLEDE ANLAM ÖĞRENME TESTİ 01 [ Sayfa 173 ]

ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. 4.[ Sayfa 174 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 4. Parçada ifadesi ve ‘’…bu[ Sayfa 177 ]

ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 178 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru 4.[ Sayfa 181 ]

ANALİZ TESTİ Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem[ Sayfa 182 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazılırken dik- 4. Aşağıdaki mektuplardan hangisi adresine ula-[ Sayfa 185 ]

ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi mektup yazarken dikkat[ Sayfa 186 ]

YETERLİLİK TESTİ 1. Aşağıdaki parçaların hangisinde kişinin fiziki 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "istek (di-[ Sayfa 187 ]

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI 1.[ Sayfa 190 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Sözcükte Anlam 1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizli sözlerin 4.[ Sayfa 193 ]

ANALİZ TESTİ Sözcükte Anlam 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güzel adlandır-[ Sayfa 194 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Cümlede Anlam 1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi ‘’iyimserlik’’an- 4. Aşağıdakilerden hangisi "onaylama" cümlesidir?[ Sayfa 197 ]

ANALİZ TESTİ Cümlede Anlam 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “onaylama” an-[ Sayfa 198 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 201 ]

ANALİZ TESTİ Parçada Anlam 1. 4.[ Sayfa 202 ]

YAZIM VE NOKTALAMA ÖĞRENME TESTİ 01 [ Sayfa 205 ]

ANALİZ TESTİ Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları 1. "Kalemlik" kelimesi satır sonuna sığmadığında 4. Hece yapısıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi[ Sayfa 206 ]

ÖĞRENME TESTİ - 01 Tür ve Şekil Bilgisi 1. 3.[ Sayfa 210 ]

ÖĞRENME TESTİ - 02 Tür ve Şekil Bilgisi 1. Aşağıdaki verilenlerden hangisi görsel okuma 3.[ Sayfa 211 ]

ANALİZ TESTİ Tür ve Şekil Bilgisi 1. 3.[ Sayfa 212 ]

YETERLİLİK TESTİ 1. 4.[ Sayfa 213 ]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler