9.Sınıf Matematik

MANTIK - 1 MANTIK - 2 MANTIK - 3 DEĞERLENDİRME ADIMI 01 KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR KÜMELERDE İŞLEMLER - 1 KÜMELERDE İŞLEMLER - 2 KARTEZYEN ÇARPIM KÜME PROBLEMLERİ DEĞERLENDİRME ADIMI 02 DOĞAL SAYILAR - TAM SAYILAR RASYONEL, İRRASYONEL VE GERÇEK SAYILAR BÖLME - BÖLÜNEBİLME KURALLARI - 1 BÖLME - BÖLÜNEBİLME KURALLARI - 2 BÖLME - BÖLÜNEBİLME KURALLARI (EBOB-EKOK) BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER DEĞERLENDİRME ADIMI 03 BİRİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİKLER - 1 BİRİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİKLER - 2 MUTLAK DEĞERİN ÖZELLİKLERİ VE MUTLAK DEĞERLİ DENKLEMLER MUTLAK DEĞERLİ EŞİTSİZLİKLER DEĞERLENDİRME ADIMI 04 ÜSLÜ İFADELERİN ÖZELLİKLERİ ÜSLÜ DENKLEMLER KÖKLÜ İFADELER VE ÖZELLİKLERİ - 1 KÖKLÜ İFADELER VE ÖZELLİKLERİ - 2 DEĞERLENDİRME ADIMI 05 ORAN VE ORANTININ ÖZELLİKLERİ SAYI KESİR PROBLEMLERİ YAŞ VE İŞÇİ PROBLEMLERİ DEĞERLENDİRME ADIMI 06 HIZ VE HAREKET PROBLEMLERİ YÜZDE VE KAR - ZARAR PROBLEMLERİ KARIŞIM PROBLEMLERİ DEĞERLENDİRME ADIMI 07 ÜÇGENLER (ÜÇGENDE AÇI ÖZELLİKLERİ) ÜÇGENLER (ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ) ÜÇGENLER (AÇI KENAR BAĞINTILARI) DEĞERLENDİRME ADIMI 08 ÜÇGENLER (ÜÇGENDE EŞLİK BAĞINTILARI) ÜÇGENLER (ÜÇGENDE BENZERLİK) ÜÇGENLER (TALES (THALES) TEOREMLERİ) ÜÇGENLER (GÜNLÜK HAYATTA BENZERLİK) DEĞERLENDİRME ADIMI 09 ÜÇGENLER (ÜÇGENDE AÇIORTAY) ÜÇGENLER (ÜÇGENDE KENARORTAY ÖZELLİKLERİ) ÜÇGENLER (ÜÇGENDE KENAR ORTA DİKME VE YÜKSEKLİKLER) DEĞERLENDİRME ADIMI 10 ÜÇGENLER (DİK ÜÇGEN) ÜÇGENLER (TRİGONOMETRİ - BİRİM ÇEMBER) DEĞERLENDİRME ADIMI 11 ÜÇGENLER (ÜÇGENDE ALAN - 1) ÜÇGENLER (ÜÇGENDE ALAN - 2) DEĞERLENDİRME ADIMI 12 VERİ (MERKEZİ EĞİLİM VE YAYILIM ÖLÇÜLERİ) VERİ (VERİLERİN GRAFİK İLE GÖSTERİLMESİ)
01 01 Adım Testi Mantık - 1[ Sayfa 15 ] Cevap Anahtarı
02 01 Adım Testi Mantık - 2[ Sayfa 23 ] Cevap Anahtarı
03 01 Adım Testi Mantık - 3[ Sayfa 31 ] Cevap Anahtarı
01 01 Test Değerlendirme Adımı 01[ Sayfa 33 ] Cevap Anahtarı
01 02 Test Değerlendirme Adımı 01[ Sayfa 35 ] Cevap Anahtarı
04 01 Adım Testi Kümelerde Temel Kavramlar[ Sayfa 45 ] Cevap Anahtarı
05 01 Adım Testi Kümelerde İşlemler - 1[ Sayfa 57 ] Cevap Anahtarı
05 01 Uygulama Testi Kümelerde İşlemler - 1[ Sayfa 59 ] Cevap Anahtarı
06 01 Adım Testi Kümelerde İşlemler - 2[ Sayfa 67 ] Cevap Anahtarı
06 01 Uygulama Testi Kümelerde İşlemler - 2[ Sayfa 69 ] Cevap Anahtarı
Kartezyen Çarpımı 01[ Sayfa 77 ] Cevap Anahtarı
08 01 Adım Testi Küme Problemleri[ Sayfa 85 ] Cevap Anahtarı
02 01 Test Değerlendirme Adımı 02[ Sayfa 89 ] Cevap Anahtarı
02 02 Test Değerlendirme Adımı 02[ Sayfa 91 ] Cevap Anahtarı
09 01 Adım Testi Sayı Kümeleri[ Sayfa 99 ] Cevap Anahtarı
09 01 Uygulama Testi Sayı Kümeleri[ Sayfa 101 ] Cevap Anahtarı
10 01 Adım Testi Rasyonel, İrrasyonel ve Gerçek Sayılar[ Sayfa 109 ] Cevap Anahtarı
11 01 Adım Testi Bölme - Bölünebilme Kuralları - 1[ Sayfa 115 ] Cevap Anahtarı
12 01 Adım Testi Bölme - Bölünebilme Kuralları - 2[ Sayfa 123 ] Cevap Anahtarı
13 01 Adım Testi Ebob - Ekok[ Sayfa 133 ] Cevap Anahtarı
14 01 Adım Testi Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler[ Sayfa 141 ] Cevap Anahtarı
14 01 Uygulama Testi Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler[ Sayfa 143 ] Cevap Anahtarı
15 01 Adım Testi Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler[ Sayfa 149 ] Cevap Anahtarı
03 01 Test Değerlendirme Adımı 03[ Sayfa 151 ] Cevap Anahtarı
03 02 Test Değerlendirme Adımı 03[ Sayfa 153 ] Cevap Anahtarı
16 01 Adım Testi Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1[ Sayfa 161 ] Cevap Anahtarı
16 01 Uygulama Testi Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 1[ Sayfa 163 ] Cevap Anahtarı
17 01 Adım Testi Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 2[ Sayfa 171 ] Cevap Anahtarı
17 01 Uygulama Testi Birinci Dereceden Eşitsizlikler - 2[ Sayfa 173 ] Cevap Anahtarı
18 01 Adım Testi Mutlak Değerin Özellikleri ve Mutlak Değerli Denklemler[ Sayfa 181 ] Cevap Anahtarı
18 01 Uygulama Testi Mutlak Değerin Özellikleri ve Mutlak Değerli Denklemler[ Sayfa 183 ] Cevap Anahtarı
19 01 Adım Testi Mutlak Değerli Eşitsizlikler[ Sayfa 189 ] Cevap Anahtarı
19 01 Uygulama Testi Mutlak Değerli Eşitsizlikler[ Sayfa 191 ] Cevap Anahtarı
04 01 Test Değerlendirme Adımı 04[ Sayfa 195 ] Cevap Anahtarı
04 02 Test Değerlendirme Adımı 04[ Sayfa 197 ] Cevap Anahtarı
20 01 Adım Testi Üslü İfadelerin Özellikleri[ Sayfa 207 ] Cevap Anahtarı
20 01 Uygulama Testi Üslü İfadelerin Özellikleri[ Sayfa 209 ] Cevap Anahtarı
21 01 Adım Testi Üslü Denklemler[ Sayfa 217 ] Cevap Anahtarı
21 01 Uygulama Testi Üslü Denklemler[ Sayfa 219 ] Cevap Anahtarı
22 01 Adım Testi Köklü İfadeler ve Özellikleri - 1[ Sayfa 229 ] Cevap Anahtarı
22 01 Uygulama Testi Köklü İfadeler ve Özellikleri - 1[ Sayfa 231 ] Cevap Anahtarı
23 01 Adım Testi Köklü İfadeler ve Özellikler - 2[ Sayfa 239 ] Cevap Anahtarı
23 01 Uygulama Testi Köklü İfadeler ve Özellikler - 2[ Sayfa 241 ] Cevap Anahtarı
05 01 Test Değerlendirme Adımı 05[ Sayfa 245 ] Cevap Anahtarı
05 02 Test Değerlendirme Adımı 05[ Sayfa 247 ] Cevap Anahtarı
24 01 Adım Testi Oran ve Orantının Özellikleri[ Sayfa 257 ] Cevap Anahtarı
24 01 Uygulama Testi Oran ve Orantının Özellikleri[ Sayfa 259 ] Cevap Anahtarı
SAyı kesir problemleri 01[ Sayfa 267 ] Cevap Anahtarı
Uygulama sayı kesir problemleri [ Sayfa 269 ] Cevap Anahtarı
26 01 Adım Testi Yaş ve İşçi Problemleri[ Sayfa 277 ] Cevap Anahtarı
26 01 Uygulama Testi Yaş ve İşçi Problemleri[ Sayfa 279 ] Cevap Anahtarı
06 01 Test Değerlendirme Adımı 06[ Sayfa 283 ] Cevap Anahtarı
06 01 Test Değerlendirme Adımı 06[ Sayfa 285 ] Cevap Anahtarı
27 01 Adım Testi Hız ve Hareket Problemleri[ Sayfa 291 ] Cevap Anahtarı
27 01 Uygulama Testi Hız ve Hareket Problemleri[ Sayfa 293 ] Cevap Anahtarı
Yüzde ve Kar - Zarar Problemleri [ Sayfa 301 ] Cevap Anahtarı
Karışım Problemleri [ Sayfa 309 ] Cevap Anahtarı
07 01 Test Değerlendirme Adımı 07[ Sayfa 311 ] Cevap Anahtarı
07 02 Test Değerlendirme Adımı 07[ Sayfa 313 ] Cevap Anahtarı
30 01 Adım Testi Üçgende Açı Özellikleri[ Sayfa 323 ] Cevap Anahtarı
31 01 Adım Testi Üçgen Çeşitleri[ Sayfa 331 ] Cevap Anahtarı
31 01 Uygulama Testi Üçgen Çeşitleri[ Sayfa 333 ] Cevap Anahtarı
32 Açı kena bağıntıları sayfa 341 ] Cevap Anahtarı
32 uygulama Açı kenar bağıntıları sayfa 343 ] Cevap Anahtarı
08 01 Test Değerlendirme Adımı 08[ Sayfa 345 ] Cevap Anahtarı
08 02 Test Değerlendirme Adımı 08[ Sayfa 347 ] Cevap Anahtarı
33 01 Test üçgende eşlik bağıntıları [ Sayfa 355 ] Cevap Anahtarı
34 01 Test üçgende eşlik bağıntıları [ Sayfa 363 ] Cevap Anahtarı
34 01 uygulama testi [ Sayfa 365] Cevap Anahtarı
35 01 Adım Testi Tales (Thales) Teoremleri[ Sayfa 373 ] Cevap Anahtarı
35 01 Uygulama Testi Tales (Thales) Teoremleri[ Sayfa 375 ] Cevap Anahtarı
36 01 günlük hayatta benzerlik [ Sayfa 381] Cevap Anahtarı
09 01 Test Değerlendirme Adımı 09[ Sayfa 383 ] Cevap Anahtarı
09 02 Test Değerlendirme Adımı 09[ Sayfa 385 ] Cevap Anahtarı
09 03 Test Değerlendirme Adımı 09[ Sayfa 387 ] Cevap Anahtarı
37 01 Adım Testi Üçgende Açıortay[ Sayfa 397 ] Cevap Anahtarı
37 01 Uygulama Testi Üçgende Açıortay[ Sayfa 399 ] Cevap Anahtarı
38 01 Adım Testi Üçgende Kenarortay ve Özellikleri[ Sayfa 405 ] Cevap Anahtarı
38 01 Uygulama Testi Üçgende Kenarortay ve Özellikleri[ Sayfa 407 ] Cevap Anahtarı
39 01 Adım Testi Üçgende Kenar Orta Dikme ve Yükseklikler[ Sayfa 413 ] Cevap Anahtarı
10 01 Test Değerlendirme Adımı 10[ Sayfa 415 ] Cevap Anahtarı
10 02 Test Değerlendirme Adımı 10[ Sayfa 417 ] Cevap Anahtarı
40 01 Adım Testi Dik Üçgenler[ Sayfa 431 ] Cevap Anahtarı
40 01 Uygulama Testi Dik Üçgenler[ Sayfa 433 ] Cevap Anahtarı
40 02 Uygulama Testi Dik Üçgenler[ Sayfa 435 ] Cevap Anahtarı
41 01 Adım Testi Birim Çember[ Sayfa 443 ] Cevap Anahtarı
11 01 Test Değerlendirme Adımı 11[ Sayfa 445 ] Cevap Anahtarı
11 02 Test Değerlendirme Adımı 11[ Sayfa 447 ] Cevap Anahtarı
11 03 Test Değerlendirme Adımı 11[ Sayfa 449 ] Cevap Anahtarı
42 01 Üçgende alan -1 [ Sayfa 457 ] Cevap Anahtarı
üçgende alan-2 Sayfa 469 ] Cevap Anahtarı
uygulama testi üçgende alan-2 Sayfa 471 ] Cevap Anahtarı
12 01 Test Değerlendirme Adımı 12[ Sayfa 473 ] Cevap Anahtarı
12 02 Test Değerlendirme Adımı 12[ Sayfa 475 ] Cevap Anahtarı
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri [ Sayfa 485 ] Cevap Anahtarı
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri [ Sayfa 487 ] Cevap Anahtarı
Verilelerin grafik ile gösterilmesi [ Sayfa 497 ] Cevap Anahtarı
Verilelerin grafik ile gösterilmesi [ Sayfa 499 ] Cevap Anahtarı
Verilelerin grafik ile gösterilmesi [ Sayfa 501] Cevap Anahtarı
0 212 655 04 00

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

BAĞLAR MH. MİMAR SİNAN CD. NO: 52 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL

0 212 655 04 00

[email protected]